Den tavse sommer

Okkergul Randøje havde et lorteår i 2017.

2017 var et dårligt år for sommerfuglene! Det skriver Morten DD Hansen 19. november 2017 på hjemmesiden for Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0

LORTEÅR! Så kort kan det siges. Den kølige sommer 2017 slog virkelig igennem for vore dagsommefugle. Ud af de 69 arter, som det er meningsfuldt at udtale sig om, havde 49 arter i 2017 er dårligere år end gennemsnittet for perioden 2014-16, mens blot 20 arter havde et år over middel. Generelt var det dårlige år væsentligt dårligere, end det gode år var godt, så det var godt nok noget skrammel.

Museumsinspektør Morten DD Hansen synes ikke, der er noget at grine af ved sommeren 2017.

Vi venter med analyserne, men det er tydeligt, at varmekrævende græslandsarter som okkergul randøje og storplettet perlemorsommerfugl havde en katastrofal sæson i det kølige, solfattige vejr. Arterne herunder er opført alfabetisk, og tallet er afgivelse i % i 2017 forhold til middelværdien 2014-16. Vi må da godt nok krydse fingre for 2018…

Admiral 537, almindelig blåfugl -53, argusblåfugl 33, aurora 6, blåhale 37, brun pletvinge -68, brunlig perlemorsommerfugl 0, bølleblåfugl -79, citronsommerfugl -6, dagpåfugleøje -49, det hvide c 21, det hvide w 50, dukatsommerfugl 10, dværgblåfugl -25, engblåfugl -48, engperlemorsommerfugl -19, engrandøje -18, ensianblåfugl -51, foranderlig blåfugl -45, fransk bredpande 35, græsrandøje -47, grøn busksommerfugl 9, grønåret kålsommerfugl 1, gråbåndet bredpande 24, gul høsommerfugl 48, guldhale 1, hedepletvinge -6, hvid admiral -19, ilia -56, iris -28, isblåfugl -37, kejserkåbe -22, klitperlemorsommerfugl -14, kommabredpande -56, lille ildfugl -25, lille kålsommerfugl -6, markperlemorsommerfugl 143, moseperlemorsommerfugl -58, moserandøje -47, mørk pletvinge -58, nældens takvinge -46, nældesommerfugl -15, okkergul pletvinge -26, okkergul randøje -70, orange høsommerfugl 8, rødlig perlemorsommerfugl -38, rødplettet blåfugl -51, sandrandøje -56, skovblåfugl 19, skovperlemorsommerfugl -27, skovrandøje -42, skråstregbredpande -21, sort ildfugl -52, sortbrun blåfugl -62, sortplettet blåfugl 11, sortplettet bredpande -50, sortåret hvidvinge 12, spejlbredpande -74, spættet bredpande 29, stor bredpande -42, stor kålsommerfugl -29, storplettet perlemorsommerfugl -69, stregbredpande -49, svalehale 2, sørgekåbe -34, tidselsommerfugl -34, vejrandøje -30, violetrandet ildfugl -40, østlig takvinge -100,

Thomas Eske Holm skriver 20. november 2017: Her en grafisk fremstilling af resultaterne. De røde søjler er rødlistede arter. Bemærk at Admiral sprænger rammen i figuren med mere end 500% fremgang.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.