Sprøjtegrisen har ikke kunnet nære sig – helt ud over kanten af bækken er der sprøjtet.

Jørgen Kirknæs skrev en kommentar på Facebook om nedsivning af pesticider til grundvandet, og gylle.dk har opfordret ham til at prøve at uddybe det nærmere. Resultatet kommer her:

Jørgen Kirknæs.

I 1973 startede vi et økologisk gartneri på Fyn. Alle i nabolaget, samt en fætter som var professor inden for agroforskning, hævdede at pesticider og fungicider aldrig kunne nå ned til grundvandet. Men hvad ser vi nu, den ene vandboring efter den anden, må lukke på grund af giftstoffer i vandet. Vi var mange, som dengang advarede om den tikkende bombe, der var på vej ned mod vores drikkevand,

Der kommer flere og flere pesticider i det danske grundvand, og selv om der hele tiden lukkes boringer, er der nu pesticider i hver fjerde aktive drikkevandsboring. Kommuner, vandværker og Danmarks naturfredningsforening, kræver øjeblikkelig handling, hvis vore børnebørn skal kunne drikke rent vand fra hanen.

Udviklingen er alarmerende, mener professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø. »Når vi finder pesticider med så høj frekvens i grundvandet, er det et problem. Jeg synes ærligt talt ikke, at de tiltag, som myndighederne har i gang, fungerer,« siger han.

Den nye opgørelse er en del af en rapport, der primært skal forklare, hvordan aktivstoffet glyphosat fra Danmarks mest solgte sprøjtegift, Roundup, er havnet i grundvandet. Glyphosat skulle netop ikke kunne forurene vandet.

»Glyphosat sætter prikken over i’et. Fundene viser, at det er meget vanskeligt at bruge kemikalier i store mængder og forhindre, at de kommer ned i grundvandet,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Verdens mest solgte sprøjtegift ender også i grundvandet.

Tilhængere af sprøjtegifte hævder, at der ikke kan produceres nok  fødevarer til den voksende globale befolkning, uden brug af pesticider. Det er der muligvis en sandhed i, hvis vi fortsætter med at konsumere de enorme mængder kød, og beslaglægger kæmpe arealer til foder til slagtedyr, som vi gør verden over.

Med hensyn til ukrudt, og ”skadedyrs” bekæmpelse, har adskillige økologiske avlere, incl. undertegnede, bevist, at det sagtens kan lade sig gøre at dyrke både korn, frugt og grønsager, uden brug af gift, ved hjælp af bl.a nye markredskaber, overdækning med fiberdug, afbrænding af ukrudt på de rigtige tidspunkter, og et fornuftigt sædskifte.

Men indtil der bliver flere der omlægger til økologisk, eller bio-dynamisk dyrkning, vil det, grundet det lidt større arbejdskraft behov, være lidt dyrere for forbrugerne at købe de økologiske produkter.

Men til gengæld undgår vi at forgifte, os selv og vore børn, og reducere udgifterne til hospitaler, og sygdomsbekæmpelse.

Desværre kan vi ikke gøre noget ved den gift, som er på vej ned til grundvandet, bortset fra at etablere dyre vandrensningsanlæg, men vi kan da i hvert fald stoppe med at tilføre jorden mere gift.

Den ekstra regning vi forbrugere nu skal til at betale for at teste, og rense vandet,( hvis det kan lade sig gøre ), burde sendes til landmændene , og de haveejere som stadig går rundt og sprøjter deres haver. Men det mest uforståelige er, at vi stadig tillader landmændene at fortsætte deres svineri, og ikke straffer dem hårdt for at forgifte befolkningen.

Comments are closed.