Når man hegner de store dyr inde i Gribskov, så hegner man andre dyr ude. Illustration: Niels Knudsen

KOMMENTAR – Naturstyrelsen planlægger at sætte 20 elge fri i den kommende naturnationalpark i hjertet af den nordsjællandske skov. Udkastet indeholder også planer om at slippe 50 stude og kvier samt flere hundrede krondyr løs på det store område, som med hegn holder dyrene inde.

Lille Vildmose er foreløbig det eneste sted i Danmark, hvor vilde elge kan ses. De er dog ikke mere vilde, end at de blander sig med trafikkøen af naturturister. Foto: Jan Skriver

Det fremgår af Naturstyrelsens udkast til et projektforslag for det 1.300 hektar store område med vild og utæmmet natur. Det skrev TV 2 Lorry, den 19. februar 2021.

I samme artikel taler TV 2 Lorry med nogle af de mest lidenskabelige tilhængere af ”vild natur” bag hegn samt en enkelt fagperson, der er skeptisk overfor den store begejstring for de kommende dyrehaver. Redaktionen har plukket de mest markante udtalelser fra artiklen og suppleret med kommentarer fra de lokale naturfredningsvenner i Gribskov og Helsingør-området.

Glæder sig til de mange turister

Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen, Gribskov. Pressefoto

I Naturstyrelsen Nordsjælland, som står bag planen med de 20 vilde elge, ønsker statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen ikke at kommentere på projektforslagets indhold, da der endnu kun er tale om et udkast. Han udtrykker dog begejstring for udsigten til i 2022 at kunne åbne en naturpark, hvor besøgende kan opleve vild natur og store dyr som elge og kvæg.

”Det vil give nogle helt fantastiske oplevelser på natursiden. Vi får 1300 hektar skov med naturlig dynamik og dyr, der kan holde en naturbalance fremadrettet. Så jeg glæder mig på naturens og de mange besøgendes vegne, som vil få en attraktion uden sidestykke herhjemme,” siger Jens Bjerregaard Christensen til TV 2 Lorry.

Det fremgår klart, at Bjerregaard ser den kommende dyrehave som et turistprojekt, der skal tiltrække besøgende fra nær og fjern. En forudsætning vil selvfølgelig være, at der etableres en række faciliteter til at servicere de mange besøgende såsom parkeringsfaciliteter, besøgscenter, toiletter og lignende. Naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland har siden 2015 været det eneste sted i Danmark, hvor man har kunnet opleve elge i naturen, og der har man oplevet en overvældende tilstrømning af naturturister. Allerede i 2016 havde Vildmosecentret i alt 74.200 besøgende – en stigning på 35% i forhold til sæson 2015. Siden da har besøgstallet stabiliseret sig på ca. 65.000 gæster om året.

De to lokale formænd i Danmarks Naturfredningsforening Helle Ølund, DN Helsingør og formand Linda Bruhn Jørgensen, DN Gribskov, har luftet den samme utryghed ved formålet med dyrehaven i Gribskov. I et debatindlæg i Frederiksberg Amts Avis den 20. februar 2021 skrev de:

”Af lovforslagene omkring etablering af naturnationalparker kan man imidlertid meget let få et andet indtryk. Allerede i følgebrevet til de omfattende ændringer af den eksisterende lovgivning står der nemlig, at der er et andet formål med disse dyreparker – nemlig at skabe grobund for flere besøgende og turisme. Så er det måske derfor, at mange lokalpolitikere er meget begejstrede for udsigten til en naturnationalpark? Men naturen har ikke brug for at blive overrendt – derimod brug for mere plads og sammenhæng. Kun ved at finde mere plads til dyr og planter får vi genskabt noget, som smager af vild natur. Hegn og høje besøgstal i eksisterende natur gør det ikke!”

WWF har en plan

Naturnationalpark Gribskov er af de to første naturnationalparker, som regeringen med støttepartierne i sommeren 2020 besluttede at etablere i Danmark. Her skal naturen angiveligt have lov at være vild og utæmmet og så at sige passe sig selv og udvikle sig på egne præmisser.

Her vil WWF Verdensnaturfonden have anlagt ca. 33.000 hektar “vild natur” i form af indhegnede dyrehaver.

Projektforslaget til dyrehave i Gribskov er sendt ud til ekspertgrupper og interesseorganisationer, som har været med til at komme med inputs til planerne. Blandt dem er WWF Verdensnaturfonden, hvor seniorbiolog Thor Hjarsen er begejstret over udsigten til elge i Gribskov.

– Vi bakker op om det, og vi synes, at det ser meget positivt ud. Elgene er som store pattedyr gode til at nippe og spise af træer og sikre lysåbne områder, som er godt for eksempelvis vilde sommerfugle. For os er det vigtigt, at området emmer af liv og biodiversitet i en skov, der er en mosaik af forskellige naturtyper, siger han.

WWF Verdensnaturfonden har ikke tænkt sig at lade frygtsomme naturturister i stikken, når de skal møde de store “græssere” i indhegninger. Her tilbyder fondens seniorbiolog sin pædagogiske vejledning i den rette opførsel ved mødet med de store dyr.

Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, håber ifølge fondens hjemmeside, at regeringen vil følge WWF’s anbefalinger om at lytte til forskerne, når det gælder placeringen af de nye naturnationalparker – for det er absolut ikke ligegyldigt, hvor naturnationalparkerne bliver placeret.

”Regeringen har lyttet til vores anbefalinger om at udlægge et større areal til urørt skov samt etablere store, sammenhængende naturområder med græssende dyr. Nu opfordrer vi til at gøre udvælgelsen af arealerne for de nye naturnationalparker videns- og forskningsbaseret. De skal lægges dér, hvor forskerne siger, vi har den mest værdifulde natur, det største potentiale for naturgenopretning, og hvor vi kan give danskerne nogle kæmpe naturoplevelser,” siger Bo Øksnebjerg.

WWF Verdensnaturfonden er parat med udpegning af masser af naturdyrehaver over hele landet. Fonden står bag et Danmarkskort med hele 19 dyrehaver, hvor bl.a. Filsø nord for Varde skal indhegnes. Ejendommen ejes af den private Aage V. Jensens Naturfond og drives allerede kompromisløst på naturens betingelser, men alligevel mener WWF-folkene, at den skal inddrages i det statslige netværk af dyrehaver. WWF er parat til at kræve en lovrevision, så man også kan tvinge kommuners og naturbevarende fondes arealer indlemmet i den kommende dyrehaver.

En repræsentant for Aage V. Jensens Naturfond oplyser til redaktionen, at man ikke er blevet kontaktet og intet har hørt om WWF-planerne for Filsø-ejendommen.

Idehistoriker Rune Engelbreth Larsen er bagmanden for de kommende dyrehaver ifølge hans egne udtalelser. Foto: © Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-3.0

Nordens giraf som trækplaster

I modsætning til de store betænkeligheder hos lokale naturvenner, der bor i området, så er man i toppen af Danmarks Naturfredningsforening meget begejstret for udsætningen af elge i dyrehaven.

”Det vil være en rigtig god beslutning. Man kalder jo elgen for nordens giraf, for når den står på bagben, kan den spise kviste og blade i tre meters højde. Så den kan noget i naturen og kan påvirke økosystemet positivt, og det bifalder vi,” siger idehistoriker Rune Engelbreth Larsen, der selv er bosat i Aarhus C. Som aktivt hovedbestyrelsesmedlem dikterer han naturforeningens politik på området, og han hævder også at være idémanden bag selve begrebet naturnationalpark, som han i to bøger om muligheden for vild natur i Danmark har foreslået.

Men er 20 fritgående elge nu også det bedste valg for Gribskov? Det er der uenighed om blandt de eksperter, der sidder i Naturstyrelsens videnskabelige arbejdsgruppe.

Seniorforsker i biodiversitet og radiovært Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet er positivt stemt over for Naturstyrelsens valg af elge som store græsningsdyr i naturparken. Han bakker op bag idehistoriker Rune Engelbreth Larsens visioner om ”vild natur” bag hegn.

Seniorbiolog og radiovært Rasmus Ejrnæs, AU. Pressefoto

Seniorbiologen er også begejstret for ”Norden giraf”, fordi elgen forventes at holde buske og træer nede på steder, hvor andre græssende dyr ikke kan nå – for eksempel i vådområder og ved at spise kviste og grene, som sidder højere end det, andre dyr kan nå.

– Det skaber lysninger i skoven og er med til at skabe en varieret mosaikstruktur i skoven, som sandsynligvis er mere i tråd med, hvordan skoven oprindeligt har set ud. Det er godt for andre artsgrupper og er med til at forbedre biodiversiteten, påstår han.

Derudover, påpeger han, er elgen et godt valg, fordi er en del af den nordvesteuropæiske fauna. Den er altså ikke bare et funktionsdyr, men også et hjemmehørende dyr.

Meget lidt biodiversitet for pengene

Den påstand provokerer ifølge TV 2 Lorry professor i biodiversitet ved Københavns Universitet Carsten Rahbek, der også er med i ekspertgruppen. Han kan ikke anbefale at udsætte elge, blandt andet med argumentet at den forsvandt naturligt fra Sjælland for 8.000 år siden.

Han har i stedet anbefalet Naturstyrelsen at fokusere på det, der ifølge ham hører naturligt hjemme på Sjælland i form af vildsvin og kvæg, som erstatning for den nu uddøde urokse, som havde hjemme i blandt andet Gribskov – samt indførelse af flere kronhjorte i hele området omkring Gribskov.

Professor Carsten Rahbek, KU

– Rigtig meget omkring naturnationalparken handler naturligvis også om at skabe interesse. Her er elgen måske mere spændende end andre dyr. Men den er næppe essentiel og kræver store hegn med de udfordringer, som det kræver.

– Og man kan diskutere, hvor meget biodiversitet man får for investering i et område med elge bag store hegn. Her ville en investering i mere plads med urørt skov og med græsning af andre mere naturligt forekommende arter formentlig give mere biodiversitet for pengene, siger Carsten Rahbek.

Naturnationalparkerne er et ganske kostbart eksperiment, som er vedtaget af regeringen med støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. I en aftale fra juni 2020 øremærkede de fem partier 105 millioner kroner til at etablere to dyrehaver – en i Gribskov i Nordsjælland og en ved Fussingø nær Randers i Østjylland. Begge placeringer har affødt voldsomme reaktioner fra lokale grupper af naturbrugere, og langt ind i Danmarks Naturfredningsforening er der som beskrevet store betænkeligheder ved den centrale opbakning.

Bannerfoto: Jan Skriver

Visited 30 times, 26 visit(s) today

Kommentarer

 1. Poul Evald Hansen

  God sammenfatning! Hvordan kommer vi videre?

 2. Torben Aagesen

  Det gør vi efter min mening kun ved at stoppe planerne med elgene, og det hegn det ville medføre. Helt ærligt minder de planer, efterhånden mere og mere om prestige projekter for såvel visse forskere men også desværre blandt politikere.

 3. Rasmus Frandsen

  Har altid undret mig over det med at elgene skulle være forsvundet “naturligt” … https://videnskab.dk/kultur-samfund/begravelsessteder-fra-stenalderen-peger-paa-at-elgtaender-var-paa-mode

 4. Pingback: Masser af opfindsomme projektmagere gør klar til at indtage den kommende naturnationalpark i Gribskov | Gylle.dk

 5. Pingback: To af de mest naturrige kommuner siger nej tak til naturnationalparker | Gylle.dk

 6. Pingback: Mere vild natur eller mere Rune Engelbreth? | Gylle.dk

Skriv en kommentar