Turistbranchen i Nordsjælland har udset sig den kommende naturnationalpark i Gribskov som centrum for en lang række aktiviteter, der skal øge turisttilstrømningen til regionen. Idemanden bag parkerne er med på den nye mode med bl.a. luksuscamping i naturen, men advarer dog mod at placere projekterne inden for hegnet

Allerede da projektforslaget til Naturnationalpark Gribskov blev fremlagt af Naturstyrelsen i februar i år, var det fyldt med muligheder for alskens aktiviteter. Rideruter, afmærkede stier, lejrpladser, shelters og udsigtstårne. Nu melder brancheorganisationen Visit Nordsjælland sig med syv nye projekter med udgangspunkt i naturnationalparken ifølge Frederiksborg Amts Avis den 14. juli 2021.

Visit Nordsjælland ønsker at tilbyde sanketure, hvor man selv samler råvarer ind i naturen til en middag, ”glamping” (= glamorøs camping) hvor man sover i luksusshelters med tykke madrasser, natture i nationalparken med aftensmad over bål, en årlig vandrefestival med masser af guidede ture rundt i naturen og salg fra boder og madoplevelser i naturen, overnatning i specialtegnede luksusshelters, der placeres efter eget ønske i nationalparken, og cykelture langs ”Gastrominaen”, hvor man skal spise sig igennem lokale fødevarer og sove i shelters rundt omkring.

Her er forslagene fra Visit Nordsjælland. FAA 14. juli 2921

Det fremgår ikke klart af projektbeskrivelserne, om de overskrider hegnet omkring den kommende 1300 hektar store naturnationalpark, der anlægges inden i den eksisterende nationalpark. Redaktionen har derfor spurgt statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen, om alle disse projekter er afstemt med planerne for naturnationalparken, men skovrideren holder ferie. Ingen andre i Naturstyrelsens lokale enhed har ønsket at besvare spørgsmålet.

Alskens aktiviteter indenfor hegnet

Det lokale friluftsråd er derimod begejstret for de mange projekter i naturnationalparken. Da forslaget blev sendt i høring i februar i år udtalte den lokale formand i Friluftsrådet, Poul Erik Petersen:

”Vi noterer os, at friluftslivet i høj grad er tænkt med, og det er vi glade for. I udkastet er der nye shelterpladser og udsigtstårne, adgangsmulighed for mennesker med handicap. Lejrpladsen, der findes i dag, bibeholdes, og der kommer afmærkede stier og ruter, som kan styre færdslen”.

Særlig tilfredshed var der med, at der ikke udsættes vilde heste i Gribskov, da området i dag er meget brugt af ryttere. Det bliver derfor kun elge og kvæg, der slippes løs bag hegnet.

”Det er den rigtige løsning for friluftslivet, men også for naturen i området. Det har skabt stor bekymring, og vi er glade for, at der er blevet lyttet til det”, siger Poul Erik Petersen.  Der vil komme sammenlagt 17 km ridestier i området.

Der er i forslaget også opmærksomhed på de organiserede aktiviteter i Gribskov, hvor der hvert år afholdes mange større arrangementer og stævner, fx orienteringsløb, skiløb og ridestævner. Som udgangspunkt ændrer rammerne for disse aktiviteter i området sig ikke. Men forslaget beskriver også, at der efterhånden som naturområdet udvikler sig med nye naturværdier, ikke nødvendigvis vil blive givet de samme tilladelser til aktiviteter som i dag, hedder det.

”Det skal vi have en dialog om, så der er reelle alternativer for de aktiviteter. Det er klart, at naturen vil udvikle sig, og på sigt og måske ikke være egnet til de samme typer af aktiviteter som nu. Omvendt vil det måske give mulighed for nogle andre aktiviteter. Derfor har vi også brug for, at konsekvenserne for friluftslivets udvikling i området overvåges og evalueres ligesom effekterne for biodiversiteten vil blive fulgt nøje”, siger Poul Erik Petersen.

Sådan skal det indhegnede område i Gribskov organiseres.

Gribskov og Stenholt Vang er allerede det 8. mest populære besøgsmål ud af 50 skovområder for gæster i naturen ifølge en ældre undersøgelse fra oktober 2003, hvor der blev opgjort 666.000 årligt besøgende i området. Der foreligger ingen nyere undersøgelser eller skøn over, hvor stor øgningen i besøgstallet forventes at blive, når muligheden for at se ”fritlevende” elge bliver en realitet eller dyrke ”glamping”.

Idemand advarer mod ”glidebane”

Hele ideen med naturnationalparker på naturens betingelser blev markedsført af Århus-humanisten Rune E. Larsen med en større bog i 2017. Vi har bedt Larsen om en kommentar til de mange projekter, som Visit Nordsjælland ønsker at markedsføre. Her er svaret:

“Jeg synes, at det er udmærket, at man tænker i gode oplevelsesmuligheder, og dér kan ‘glamping’ og andre faciliteter være en god idé, hvis man sikrer, at det sker under maksimal hensyntagen til naturen. Jeg vil dog også advare imod, at det risikerer at ende som en glidebane med så mange projekter, der er på tegnebrættet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Rune E. Larsen, Århus

Det er problematisk, hvis talrige luksus-turist-tiltag bliver alt for udbredte direkte i naturen. Og i alle tilfælde bør de ikke placeres i den del af nationalparken, der er udpeget til Naturnationalpark Gribskov, hvor hele hensigten jo er natur på så naturlige præmisser, det kan lade sig gøre. Det må være derfor muligt at placere alle faciliteter uden for Naturnationalpark Gribskov – så kan nogle af dem være i de andre naturområder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, mens de fleste bør placeres helt uden for naturområder. De kan jo placeres på arealer, der grænser op til naturen, så man kan bruge dem som base til at opleve naturen på vandreture og bagefter overnatte tæt på.

Naturen er stærkt presset i forvejen, og vi skal huske, at vi kun er gæster, men alle de øvrige arter lever og bor der.”

Tavshed fra naturaktivisterne

Redaktionen har også anmodet om kommentarer fra en række kendte naturaktivister med særlig interesse for naturnationalparkerne, bla. seniorforsker Rasmus Ejrnæs, AU, lektor Hans Henrik Bruun, KU, og seniorrådgiver Thor Hjarsen, WWF Verdensnaturfonden, men de har ikke svaret tilbage.

Dyrehaven i Gribskov med vilde elge deler vandene

Bannerbillede: Niels Knudsen

Visited 3 times, 2 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  hVOR BLEV HENSYNTAGEN TIL NATUREN AF?

 2. Dorthe Lerfeldt

  Bare rolig , Rune E. Larsen, når først stanken af de dyr der er sultet ihjel, eller ligger døde af anden grund, breder sig i skoven, så er der ingen gæster, der kan holde ud, at være der alligevel.

 3. Henriette Andersen

  Et problem at der er så mange kasketter i disse projekter. For få år siden kom området på unescos verdensarvsliste. Formålet er her at beskytte og bevare kulturel og naturligste. De er værdifulde for alle i verden og tilhører alle i verden. Sådan er definitionen for UNESCO.

  Med en hegning ødelægges denne arv. Lokaliteten bør så udgår fra denne liste, da regeringen og diverse biologer får ødelagt denne verdensarv, som vi i stedet burde beskytte for eftertiden.

 4. Dorthe Jensen

  Forfærdeligt at vores natursyn skal ændres politisk pga turisme og EU støtte kroner til at vi skal acceptere en grusom og ondskabsfuld ideologi hvor kun de stærkeste dyr har ret til overlevelse.
  I kommende Naturnational Parker vil de svage blive sorteret fra ved skydning samt syge og udsultede dyr…
  Vi får et natur syn svarende til det der skete under krigen, blot med dyr.

  Men bliver de næste der skal sorteres fra?

 5. Kerstin Nordstrand

  Man ved snart ikke om man skal grine eller græde.

 6. kflaalsgaarde

  test 4

 7. Gudrun Beyer

  Har du husket at spørge dem, du kalder naturaktivister Kjeld? De har nemlig ikke fået en henvendelse.

 8. kflaalsgaarde

  Natur National Parker og tivolisering

  Målsætningen for oprettelsen af Natur National Parker er at udbygge biodiversitet og i den forbindelse bruger man begrebet ”Rewilding”. Rewilding har flere betydninger, nemlig i den oprindelige amerikanske og den europæiske betydning:

  Den amerikanske version, David Foreman:
  “The shorthand definition of Rewilding is the “3 C’s”–conservation of Cores, Corridors, and Carnivores. The ultimate goal of rewilding efforts is to mitigate the species extinction crisis and restore healthy and sustainable ecosystem function in areas that require little or no human intervention or management”

  Den europæiske version, Københavns Universitet:
  ”Rewilding går ud på, at man, for aktivt at genoprette de naturlige økosystemprocesser, udsætter store dyr i naturen, som går ude og græsser hele året uden at få tilført ekstra foder.”

  Den europæiske version af rewilding er en reduceret version af den amerikanske. Den medfører implicit en massiv indhegning og med en deraf følgende dyremishandling. De meste kendte eksempler er på dyremishandling er Oostenvardersplassen i Holland og Molslaboratoriet det er klart noget lort. Udformningen af de danske Natur National Parker baserer sig på systematisk dyremishandling udformet af nogle kyniske biologer og idehistoriker og satanist Rune E. Larsen. Man tilfører så mange dyr, at der bliver fødeknaphed ud over det normale med deraf følgende sult, sygdom og død. Selv om jeg rent kynisk godt kan se logikken, har jeg nogle etisk moralske forbehold.

  I den amerikanske version af rewilding arbejder man også med at forbinde naturområderne med hinanden, men det har man forladt jf. Thor Hjarsen, lobbyist for WWF.

  De danske skove var en gang ved at blev forvandlet til ørkenområder på grund af græssende kvæg i skovene. Der blev igangsat en sandflugt jf. Skagen, Vestjylland og Nordvest Sjælland, men først efter at tyske forstfolk blev hidkaldt vendte udviklingen. Det er derfor paradoksalt, at nu vil man til at ødelægge skoven i rewildingens navn ved en stor dyretæthed.

  Der er efter min opfattelse tale om en perverteret anvendelse af begrebet rewilding.

  En af de kilder jeg har læst, som er ganske indholdsrig læseværdig, er Biodiversitetseffkter af Rewilding, Videnskabelig rapport fra DCE. Men denne rapport undlader klart at definere, hvad ”Rewilding” betyder, men nævner ” Siden da er definitionen af rewilding blevet noget bredere,… ”

  Set i lyset af det anerkendelses værdige formål , nemlig at sikre biodiversiteten, er det for mig en markant misforståelse at ville tivolisere Natur National Parkerne.

  Link:
  Biodiversitetseffekter af rewilding
  https://dce2.au.dk/pub/SR425.pdf

  Oostvaardersplassen:
  https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/27/dutch-rewilding-experiment-backfires-as-thousands-of-animals-starve

  Molslaboratoriet
  https://gylle.dk/det-er-klart-det-er-noget-lort/

 9. Charlotte

  What? Glamping og alt det andet, det er der jo ikke plads til, det er ren designer-natur 🤮Hvor skal den naturlige natur være ? UNESCO verdensarv? Alt naturlig natur forsvinder med alle de aventure events – ren underholdnings industri på naturens bekostning. Sig mig er der en VOKSEN tilstede! Nu må det stoppe!

 10. Pingback: Forskere: Den danske urskov var tæt og ikke synderligt påvirket af elge og urokser | Gylle.dk

Skriv en kommentar