Rune E. Larsen er tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, men blev stemt ud i april 2021 på grund af sine rabiate synspunkter. Foto: Wikipedia

Af Jens Andersen, tidl. planchef

Rune Engelbreth er vel nok den fremmeste fortaler for de såkaldte naturnationalparker, man kan opdrive i dette land. Selv andre tilhængere af denne ”rewilding” som flere forskere, miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening blegner i lyset af Engelbreth, der i foredrag, bøger og ikke mindst i stribevis af artikler kæmper for den gode sags tjeneste, herunder som klummeskribent for Altinget.

Senest har Engelbreth i en kommentar i Altinget d. 24.9. 2021 rettet skytset mod Venstres folketingsmedlem Erling Bonnesen. Som altid går Engelbreth til stålet, og Bonnesen og andre må stå for skud for mandens til tider rimeligt perfide stil. Er man ikke enig med Engelbreth i det skønne i at spærre store dyr inde bag høje hegn i eksisterende natur med begrænset føde, så skal man få at føle. Men jeg løber risikoen.

Naturen mangler plads og ro

Allerførst – en ting alle anstændige forskere i dette land er enige om er, at naturen lider og først og fremmest mangler plads og ro. Ikke så mærkeligt, fordi over 60 procent af landet drives af landbruget med alt det indebærer med sprøjtning, gødning, fjernelse af vandhuller, hegn osv. Hertil kommer større og større byer, infrastruktur, erhvervsarealer mv.

MF Erling Bonnesen (V) får læst og påskrevet i voldsomme vendinger af humanisten fra Århus. Pressefoto

Og lige for god orden skyld – jeg er mildt sagt ikke imponeret af et parti som Venstre, når talen kommer til at beskytte vores miljø og natur. Gang på gang har Venstre historisk set støttet op omkring et landbrug, der både er på sprøjten og på støtten, og hvor hensynet til naturen, vores grundvand og drikkevand og en anstændig dyrevelfærd ellers råber på grundlæggende ændringer af den nuværende produktionsform. Men det gør vel ikke, at Erling Bonnesen ikke kan have ret i nogle synspunkter omkring dette med at indespærre store dyr bag høje hegn uden nok mad? Bare fordi noget er værre, bliver en handling vel ikke god?

Men Engelbreth har en mission. Så dette med at have andre meninger end konceptet bag rewilding med sultende, indespærrede store dyr skal jordes. Og det sker så ved at gøre tyk nar – Engelbreth nævner harer, edderkopper, pindsvin, fugle og rådyr, som i den slemme natur må finde sig i til tider at sulte, blive våde eller havne som måltid for rovdyr.

“Engelbreth savner proportioner fra Erling Bonnesens side og kalder hans indlæg for en ”ualmindeligt forvirrede og gennemført forsludrede kommentar”. Men spørgsmålet er jo så, om ikke Engelbreth og hans ligemænd mangler de samme proportioner, når de peger på naturnationalparker som den store åbenbaring i kampen for at redde natur og biodiversitet”

Nu forholder det sig bare sådan, at disse dyr jo ikke spærres inde bag høje hegn – hvilket jo også kan være noget af en opgave. Det er imidlertid præcis det der sker, når folk som Engelbreth vil have ikke- hjemmehørende dyr som bison og elg ind bag hegn, eller som foreslået i den kommende naturnationalpark i Gribskov også kastrerede tyre (stude) og kronhjorte. Kronhjorte findes allerede i dele af Gribskov, men nu skal de spærres ude fra indhegningen dækkende et areal på 1.300 ha tillige med skovens naturlige bestand af rå- og dådyr, ræve, grævlinger, osv. Her skal de importerede kronhjorte sammen med disse kastrerede tyre og elge (er det naturligt?) tilbringe deres liv bag de høje, strømførende hegn med en udstrækning på omkring 20 kilometer. Er det natur og er sådanne hegn dejlige at se på midt i en skov? Og for at gøre komikken fuldstændig – samtidig med at indføre ikke-hjemmehørende dyr vil Naturstyrelsen fælde træer, der ikke er hjemmehørende – logik?

Nej tak til hegn – det haster mere med plads til naturen

Høje hegn giver ikke natur

Engelbreth har bl.a. i sin bog ”Danmarks genforvildede natur” lagt vægt på, at udpegningen af naturnationalparker skal ske på statsligt ejede arealer, da det jo – indrømmet – kan være svært at lægge sig ud med landbruget og deres politiske venner for at skaffe mere natur. Men der er bare det problem, at høje hegn så skal sættes op i allerede eksisterende naturområder, herunder ikke mindst i skove som Gribskov. Det får vi jo ikke mere natur af! Og så er det en faglig kendsgerning, at det går ganske godt med natur og biodiversitet i skove. Så hvorfor i alverden spærre dyr og mennesker inde og ude her – fremfor at sikre opkøb af tilstødende arealer til de eksisterende naturområder, når nu det fagligt forholder sig sådan, at de store problemer for naturen er manglende sammenhæng og den stærkt forringede biodiversitet i det åbne land, hvor alt fra fugle og sommerfugle bliver sprøjtet, pløjet eller skræmt væk.

Trods den voldsomme sprogbrug finder altinget.dk det på sin plads, at lade et folketingsmedlem overfuse – læs selv artiklen…

Hvorfor tager Engelbreth den lette (politiske) vej og er talsmand for at etablere dyreparker i eksisterende natur med den oplagte fare for ”turistfælder” og stressede dyr, når al faglighed peger på at sikre mere natur og ro? Se hvordan det f.eks. er gået med de indespærrede bisoner i Almindingen på Bornholm, som lider af sygdomme og stress. Hvorfor ikke bruge de mange penge til den planlagte opsætning af høje hegn, parkeringspladser, udsigtstårne, toiletter mv. i de kommende naturnationalparker – til i stedet at opkøbe landbrugsjord, så vi både får mere og bedre sammenhængende natur? Og hvorfor skal vi have naturnationalparker, når vi allerede har nationalparker? Er det fordi sidstnævnte ikke – trods forventningerne – sikrer natur? Er det ikke temmelig forvirrende, og måske udtryk for den manglende vilje til reelt at skaffe flere arealer til natur og så i stedet opfinde stadig nye titler for naturparker uden mere natur?

Der mangler i det hele taget et faglig grundlag for at hævde, at rewilding og naturnationalparker er den rigtige vej at gå for at sikre natur og biodiversitet. Naturstyrelsen har da også indrømmet, at man med disse dyreparker ”prøver sig frem”. Jeg og andre har gang på gang gjort bl.a. Naturstyrelsen, miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening opmærksom på dette dilemma, og har da også haft kontakt til Engelbreth, som kender mine, andre og en række forskeres argumenter mod selve tanken bag parkerne. Det er ikke store græssere bag hegn, som sikrer en mere åben skov, men derimod vind, nedbør, jordbundsforhold, ild, mv., der skaber åbninger, hvorefter dyrene indfinder sig. Og altså ikke omvendt som påstået af folk bag rewilding-tanken, basta! Det er også derfor, at Naturstyrelsen  vha. motorsaven selv må skabe ”hullerne” i skoven.

Dyrehaven i Gribskov med vilde elge deler vandene

Dyremishandling?

Både i ind- og udland har der været ubehagelige sager med dyremishandling bag de høje hegn. Rewilding-tanken bygger jo på, at de udsatte dyr i disse dyreparker selv kan finde deres føde – også om vinteren. Men hallo – de er bag et hegn og ikke at sammenligne med frie dyr, vel?  Derfor har Naturstyrelsen allerede nu haft sager, hvor dyrlæger har meldt styrelsen til politiet for dyremishandling. Den ubehagelige tone fra Engelbreth kommer for alvor til udtryk, når han kalder sådanne dyrlæger for ”en håndfuld aktivistiske dyrlæger” – undskyld, men de gjorde heldigvis bare deres pligt i modsætning til Naturstyrelsen!

Engelbreth savner proportioner fra Erling Bonnesens side og kalder hans indlæg for en ”ualmindeligt forvirrede og gennemført forsludrede kommentar”. Men spørgsmålet er jo så, om ikke Engelbreth og hans ligemænd mangler de samme proportioner, når de peger på naturnationalparker som den store åbenbaring i kampen for at redde natur og biodiversitet.

Naturen mangler som nævnt plads, ro og sammenhæng, så det handler først og fremmest om at gøre det attraktivt for lodsejere i nationalparkerne/naturområderne frivilligt at omlægge til natur eller naturnære driftsformer, der spiller sammen med den eksisterende natur. Det vil give lokalt engagement, skabe variation og sikre fællesskab med lokal forankret beslutningskraft. Tillige bør offentlige opkøb af landbrugsarealer komme på tale. Altså mere fri natur fremfor hegnede dyreparker!

Venlig hilsen Jens Andersen, Kagerup Park 7, 3200 Helsinge

Bannerfoto: Hegn mod krondyr i Vind, Vestjylland. Foto: Søren Wium-Andersen

Kommentarer

 1. Tak fordi du løb risikoen – jeg er af samme mening mht. R.E.
  Det er dog en ting, jeg savner – nemlig forslag til begrænsning i brugen af kemi i landbruget, samt hvordan det gøres attraktivt for lodsejere.

 2. Kim Houmøller

  Vi skal aldrig have dyremishandling ind i naturbevarelse og forbedring. I D.K bliver det ikke muligt at skabe helt naturlige levesteder når alt skal hegnes ind. Bævere og bison er ikke til gavn for andre end fantaster.

 3. Preben Kofod.

  Vi er vel enige om at vi skal beskytte naturen mod landbrugets altødelæggende adfærd. Det skal så ikke være Naturnationalparker,men hvad skal det så være? Noget skal der ske her og nu.

 4. Steen Jensen

  …man kan ikke “rewilde” noget i et indhegnet område og tro naturen går sin gang uden menneskes indblanding, på et eller andet tidspunkt vil kvæget, bison, heste eller hvad skrivebords biologerne nu lige syntes er fanzy, øge i så massivt et antal naturen ikke kan klare det, for ikke at snakke om indavl….så det ender uomtvistligt med at der sættes jægere ind for at regulere, eller ulve men så har vi balladen fra landbruget.

 5. Søren Grene

  Ja på landbrugsarealerne er biodiversiteten generelt trykket i bund, men det afhjælpes ikke ved at indhegne bæredygtige skovbrug, hvor biodiversiteten er højest.

 6. Frank Wille

  For h… hvor er det dog træls. Nu er eliten og efterhånden også de bredere kredse af ellers åbenlyse naturforkæmpere snart sprængt i uforsonlighed i en for sagen destruktiv uenighed og grunden er nogle få, i den store semmenhæng, mindre betydende indhegninger med nogle dyr som klart får et bedre liv end de millioner andre medskabninger som nu glemmes i andre og små indespærringer. Hold da k… hvor de må fryde sig i de naturignorante og destruktive segmenter..

Skriv en kommentar