Engelske svineproducenter kræver ”chokerende antibiotika-propaganda” video slettet

 

Den store engelske The Wellcome Trust har fremprovokeret en meget vred reaktion fra de britiske svineproducenter over en oplysende video, der blev offentliggjort for at markere den internationale antibiotikadag 18. november 2016.

pigworld

De britiske svineproducenter er samlet i NPA, der udgiver tidsskriftet “Pigworld”.

Lobbyistorganisationen RUMA, der står for ”Ansvarlig brug af medicin i landbruget” påstår, at videoen er faktuelt forkert og kan mistænkeliggøre visse fødevarer. RUAMA har krævet videoen fjernet, i hvert fald mens The Welcome Trust undersøger anklagerne.

Hos NPA, det britiske modstykker til Danske Svineproducenter, har adm. direktør Zoe kaldt videoen et “chokerende stykke propaganda”.

Den korte video, de er lagt på Twitter, åbner med påstanden: “Dit supermarked har sandsynligvis mere antibiotika på hylderne end apoteket … men ikke hvor du måske tror”.

Den fortsætter: “Antibiotika er i vores fjerkræ, vores oksekød, vores svinekød, vores æg og vores mælk. Antibiotika anvendes rutinemæssigt til at øge væksten og holde dyr sunde. Men mange antibiotika, der anvendes til dyr, er medicinsk vigtige for mennesker. Og da de samme bakterier deles af mennesker og dyr, når vi bliver syge, bliver det sværere at bekæmpe disse bakterielle infektioner.”

skaermbillede-2016-11-20-12-37-50Efter yderligere kommentarer om antibiotika-forbruget i EU og Danmark i særdeleshed slutter videoen med en opfordring til global indsats for at holde vore fødevarer fri for unødvendige antibiotika.

Gylle.dk har gennemgået videon og må konstatere, at den faktisk er fejlbehæftet.

Det påstås, at i Danmark har vi forbudt alle former for antibiotika til husdyr, med mindre de er syge, men det er ikke korrekt. Dels er det stadig lovligt, om end ikke velset, at flokmedicinere en hel stald eller staldafsnit, selvom kun enkelte dyr er syge. Det betyder, at raske dyr medicineres. Det er også lovligt at anvende store mængder zink, til trods for tungmetallets resistensskabende virkninger, men det nævnes heller ikke i videoen.

The Wellcome Trust arbejder for at forbedre sundheden for alle ved at finansiere gode initiativer indenfor sundhed. Der er tale om en global velgørenhedsfond, der er både politisk og økonomisk uafhængig. Man støtter videnskabsfolk og forskere, der arbejder med de store problemer eller skaber debat.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.