Flyt ikke ud på landet, hvis du vil undgå svine-MRSA

Bor man ude på landet, løber man en betydelig større risiko for at blive smittebærer med svineMRSA end som bybo, og risikoen vokser markant med tætheden af husdyr på egnen. Det fremgår af data om MRSACC398-tilfældene i Danmark, som Statens Serum Institut har offentliggjort fornylig.

Blandt borgerne i Nord-, Vest- og Sydjylland forekom langt flere infektioner med MRSACC398 end i resten af landet, hvilket falder sammen med, at der er tale om de absolut mest svinetætte egne i landet. Det kan fastslås uden nogen som helst tvivl, at de store svinefabrikker har et stadig større antal infektioner blandt sagesløse borgere på samvittigheden.

Der er dog intet nyt i denne konstatering, som hollandske forskere påviste allerede i november 2012. Imidlertid har de danske sundhedsmyndigheder hidtil negligeret denne forskning, så derfor er det relevant at lægge den frem her.

De hollandske videnskabsfolk ønskede at undersøge, om beboere i områder med stor tæthed af husdyr var udsat for en større infektionsrisiko end andre. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af eksisterende talmateriale om borgere med svine-MRSA og borgere med andre typer af MRSA.

HollandsTaethedMRSA

A: Patienter med husdyr-MRSA i forhold til den generelle befolkningstæthed i Holland. B: Tætheden af kvæg på kommunalt plan. C: Tætheden af svin på kommunalt plan. D: Tætheden af kalve på kommunlat plan. Røde cirkler: patienter med husdyr-MRSA. Gule cirkler: patienter med almindelig MRSA.

Resultatet var ganske skræmmende. Regionale forskelle i husdyrtæthed udgør en betydelig risikofaktor for forekomsten af MRSACC398-stafylokokker i folks næsebor, uanset om man har direkte kontakt med husdyr eller er uden kontakt.

Hele undersøgelsen kan læses her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.