Fødevarestyrelsen dækker over svineproducenter i MRSA-søgelyset

MRSA_svinetFødevarestyrelsen har igen afvist at udlevere navnene på de landbrugsvirk-somheder, der afviser at få testet svin for MRSA-bakterier. Åbenhedstinget vurderer, at der er tale om embeds-misbrug og beder Klagecentret foranstalte en regulær undersøgelse af styrelsen. Det skriver redaktør Nils Mulvad 28. april 2016.

Ombudsmanden bad i en udtalelse fra 1. februar 2016 Fødevareministeriets Klagecenter genbehandle en klage over manglende indsigt i svinefarme, der ikke vil lade dyrene MRSA-teste. Det gjorde klagecentret, der bad Fødevarestyrelsen revurdere afslaget fra december 2014.

Fødevarestyrelsen fastholder i en ny afgørelse fra 30. marts 2016 sit afslag med den argumentation, at oplysningerne ikke findes i styrelsens journalsystem.

Nils Mulvad

Redaktør Nils Mulvad.

Det har fået Åbenhedstinget til at bede Klagecentret foranstalte en egentlig undersøgelse og gerne afhøre medarbejdere i styrelsen.

Åbenhedstinget ser afslaget som endnu et eksempel på, at klagevejene i offentlighedslovene er utilstrækkelige, når myndigheder bevist undlader at journalisere eller på anden vis følge lovgivningen.

Læs hele artiklen med den tilhørende dokumentation her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.