MRSA_svinetFødevarestyrelsen har igen afvist at udlevere navnene på de landbrugsvirk-somheder, der afviser at få testet svin for MRSA-bakterier. Åbenhedstinget vurderer, at der er tale om embeds-misbrug og beder Klagecentret foranstalte en regulær undersøgelse af styrelsen. Det skriver redaktør Nils Mulvad 28. april 2016.

Ombudsmanden bad i en udtalelse fra 1. februar 2016 Fødevareministeriets Klagecenter genbehandle en klage over manglende indsigt i svinefarme, der ikke vil lade dyrene MRSA-teste. Det gjorde klagecentret, der bad Fødevarestyrelsen revurdere afslaget fra december 2014.

Fødevarestyrelsen fastholder i en ny afgørelse fra 30. marts 2016 sit afslag med den argumentation, at oplysningerne ikke findes i styrelsens journalsystem.

Nils Mulvad
Redaktør Nils Mulvad.

Det har fået Åbenhedstinget til at bede Klagecentret foranstalte en egentlig undersøgelse og gerne afhøre medarbejdere i styrelsen.

Åbenhedstinget ser afslaget som endnu et eksempel på, at klagevejene i offentlighedslovene er utilstrækkelige, når myndigheder bevist undlader at journalisere eller på anden vis følge lovgivningen.

Læs hele artiklen med den tilhørende dokumentation her.

Comments are closed.