Moderne landbrugsproduktion anvender tonsvis af engangsplast, der både forurener dyrkningsjorden med bittesmå partikler og skaber et affaldsproblem. Foto: Wikiwand

Plastaffald forventes at tredobles i 2060 ifølge de seneste prognoser fra OECD’s Global Plastics Outlook, hvilket betyder en stigning fra 353 millioner tons affald i 2019 til 1 milliard tons i løbet af de næste fire årtier. To tredjedele heraf forventes at bestå af emballage, forbrugerprodukter og tekstiler. Mængden af plastaffald fra byggeri og transport vil også være væsentligt stigende.

Det skriver Anna Fleck, 11. juli 2022, for statista.com.

Genanvendelsesraterne forventes at blive bedre i denne tid og stige fra de 9 procent i 2019 til 17 procent i 2060. Det vil dog stadig være en lavere andel end deponering og forbrænding med henholdsvis 50 procent og 18 procent.

Mens befolkningstilvækst er en årsag til den kommende stigning, er en anden drivkraft økonomisk vækst. En større bybefolkning betyder større krav, produktion og købekraft. I rapporten hedder det: “Mens OECD-landene forventes at fordoble deres plastforbrug, forventes vækstøkonomier at se meget større stigninger, fra en seksdobling i Afrika syd for Sahara til en tredobling i Asien.”

OECD forventer en seksdobling af plastforbrug i Afrika syd for Sahara til en tredobling i Asien. Foto: OCG Saving the Ocean

Rapporten tilføjer, at på trods af så hurtig vækst forventes OECD-landene stadig at være de største forbrugere af plast i gennemsnit pr. indbygger.

Samtidig ser vi en krise i affaldshåndteringspolitikken, som rammer indbyggere, der bor i udviklingslande, især de fattige i byerne, hårdest. Det skyldes blandt andet, at det kan være meget dyrt at håndtere affaldet effektivt.

Ifølge Verdensbanken bliver over 90 procent af affaldet bortskaffet på uregulerede lossepladser eller åbenlyst brændt i lande med en lav indkomst. Dette fører til sundheds-, sikkerheds- og miljørisici, hvad enten det er gennem spredning af sygdom eller forværring af den globale opvarmning, da store mængder metan frigives.

Rapporten konkluderer, at efterhånden som industrier gør en indsats for at blive mere bæredygtige, er det håbet, at nye teknologier vil være et middel til at sænke plastintensiteten i de kommende år. Dette er ud over behovet for en implementering af politikker, der fokuserer på at skære ned på plastefterspørgslen, tilskynde folk til at reparere og genbruge produkter i stedet for at smide dem ud og forbedre affaldshåndteringsmetoderne, herunder genbrug.

Bannerfoto: OCG Saving the Ocean

One Comment

  1. Så sandelig trist og skræmmende læsning….

Skriv en kommentar