Her kommer Svinesangen… syng med!

Du kan synge med på sangen, hvis du klikker her. Grafik: Theis One

På det stiftende møde for Landsforeningen mod Svinefabrikker 7. marts 2020 præsenterede Helene Meden Hansen Svinesangen. Vi bringer her hele teksten. Du kan også finde Svinesangen på Youtube.

Tekst og musik: Helene Meden Hansen

Danmark er et svineland
Og vi æder alt det svin vi kan
Resten eksporteres væk
Særligt alt det gode spæk.

Svine-Bent, han kan ikke
være det bekendt
Fodrer sine svin med lort
Og det ender på vores aftenbord.

Omkvæd:
Flere svin,
De vil have mere protein
Flere svin i Danmark
De øger produktionen

Bonden er en herremand
Men han holder ej sin geneafstand
Staldanlæg som ganges med ti
Forringer naboens ejendomsværdi

Svinehold kræver reduktion
Af fosfor og ammoniakemission
Men naturen lider overlast
Når industrien ska´ have mere plads

Omkvæd:
Flere svin
Hvis de vil klare næste termin
Flere svin i Danmark
De øger produktionen

Dansken er en truet art
For svinebruget øges med fart
Svin i mængder og få landmænd
Mand til gris er nu 1 til 5

En so er stor og kræver plads
Men det er kun få, som ikke får stress
Ekstra patter og mavesår
Det er soens levevilkår

Omkvæd:
Flere svin,
De vil have mere oxytcin
Flere svin i Danmark
De øger produktionen

De små grise har det hårdt
For deres tid med mor er ultrakort
Fodret gir´dem hammer
Med kobber og vækstfremmer

CC 398
Det er en multiresistens
Svinesundhed er en sag
For vi bliver smittet med MRSA

Omkvæd:
Flere svin,
De vil have mere medicin
Flere svin i Danmark
De øger produktionen

(stille)
I Danmark er der kun sunde svin
For de strutter dejligt at penicillin
Men det skal ikke siges højt
At industrien kører sløjt

Omkvæd:
Flere svin,
Hvis de er med på melodi´n
De øger produktionen…

…af svin

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.