NilsMulvad
Nils Mulvad.

Skal der være åbenhed om svinefarme inficeret med den farlige MRSA-398? Det spørgsmål skal Højesteret afgøre. I næsten to måneder har alle ventet på afgørelsen, siden sidste indlæg i sagen blev afleveret af advokat for Landbrug & Fødevarer Håkun Djurhuus, Bech-Bruun den 2. september 2015. Men afgørelsen er stadig ikke kommet, til trods for at selve MRSA-sagen har været undervejs i fire år.

Det skriver journalist Nils Mulvad, 30. oktober 2015, på Åbenhedstinget.dk.

Advokat Tyge Trier, der fører sagen på vegne af Dansk Journalistforbund og de to journalister oplyser, at det ikke er til at sige, hvornår kendelsen fra Højesteret kommer. ”Det kan være om et par dage, eller det kan være til jul,” siger han.

Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver på Danmarks Medie- og  Journalisthøjskole, siger om sagens principielle betydning: ”Sagen viser, at offentlighedsreglerne bliver skudt helt i sænk, når sagsanlæg får opsættende virkning på aktindsigt. Højesterets afgørelse får afgørende betydning for den demokratiske kontrol i Danmark fremover.”

Fødevareminister Mette Gjerskov er ikke begejstret for ny aftale.
Daværende fødevareminister Mette Gjerskov sagde nej til at udlevere MRSA-data, men den beslutning underkendte ombudsmanden. Imidlertid stoppede Landbrug & Fødevarer åbenheden omkring MRSA ved et sagsanlæg mod staten.

Aktindsigt begyndte for over 3½ år siden
De to journalister Nils Mulvad og Kjeld Hansen bad den 14. marts 2012 om aktindsigt i MRSA-undersøgelsen af svinefarme, en uge efter, at daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S) havde oplyst om undersøgelsen i et svar til Folketinget.

Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet afviste aktindsigt, men ombudsmanden afgjorde den 6. juni 2014 sagen. Skadevirkningen over for landmændene var ikke dokumenteret, og myndighederne måtte udlevere data.  Men det kom ikke til at ske.

Ganske vist rettede fødevaremyndighederne ind efter ombudsmandens afgørelse, men før udleveringen af oplysningerne blev effektueret, stævnede den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer staten med krav om, at oplysningerne alligevel skulle holdes hemmelige.

Dansk Journalistforbund stævnede derefter på vegne af Nils Mulvad og Kjeld Hansen, Landbrug & Fødevarer med krav om, at organisationen og landmændene ikke skulle anerkendes som part i sagen.

Læs hele artiklen.

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.