Højesterets afgørelse af MRSA-sag trækker ud

NilsMulvad

Nils Mulvad.

Skal der være åbenhed om svinefarme inficeret med den farlige MRSA-398? Det spørgsmål skal Højesteret afgøre. I næsten to måneder har alle ventet på afgørelsen, siden sidste indlæg i sagen blev afleveret af advokat for Landbrug & Fødevarer Håkun Djurhuus, Bech-Bruun den 2. september 2015. Men afgørelsen er stadig ikke kommet, til trods for at selve MRSA-sagen har været undervejs i fire år.

Det skriver journalist Nils Mulvad, 30. oktober 2015, på Åbenhedstinget.dk.

Advokat Tyge Trier, der fører sagen på vegne af Dansk Journalistforbund og de to journalister oplyser, at det ikke er til at sige, hvornår kendelsen fra Højesteret kommer. ”Det kan være om et par dage, eller det kan være til jul,” siger han.

Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver på Danmarks Medie- og  Journalisthøjskole, siger om sagens principielle betydning: ”Sagen viser, at offentlighedsreglerne bliver skudt helt i sænk, når sagsanlæg får opsættende virkning på aktindsigt. Højesterets afgørelse får afgørende betydning for den demokratiske kontrol i Danmark fremover.”

Fødevareminister Mette Gjerskov er ikke begejstret for ny aftale.

Daværende fødevareminister Mette Gjerskov sagde nej til at udlevere MRSA-data, men den beslutning underkendte ombudsmanden. Imidlertid stoppede Landbrug & Fødevarer åbenheden omkring MRSA ved et sagsanlæg mod staten.

Aktindsigt begyndte for over 3½ år siden
De to journalister Nils Mulvad og Kjeld Hansen bad den 14. marts 2012 om aktindsigt i MRSA-undersøgelsen af svinefarme, en uge efter, at daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S) havde oplyst om undersøgelsen i et svar til Folketinget.

Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet afviste aktindsigt, men ombudsmanden afgjorde den 6. juni 2014 sagen. Skadevirkningen over for landmændene var ikke dokumenteret, og myndighederne måtte udlevere data.  Men det kom ikke til at ske.

Ganske vist rettede fødevaremyndighederne ind efter ombudsmandens afgørelse, men før udleveringen af oplysningerne blev effektueret, stævnede den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer staten med krav om, at oplysningerne alligevel skulle holdes hemmelige.

Dansk Journalistforbund stævnede derefter på vegne af Nils Mulvad og Kjeld Hansen, Landbrug & Fødevarer med krav om, at organisationen og landmændene ikke skulle anerkendes som part i sagen.

Læs hele artiklen.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.