Hvem lyver for Folketinget – ministeren eller Rigsrevisionen?

EsbenLunde_EB

Landbrugsminister Esben Lunde Larsen (V) blev konfronteret med en stribe rabiate udtalelser om miljøforhold i EkstraBladet 13. marts 2016.

Taler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sandt, når han påstår, at det aldrig har været bragt i forslag, at man skulle sanere svinefabrikkerne og sikre MRSA-frie handelsveje? Eller har Rigsrevisionen misforstået MRSA-arbejdsgruppens forslag og den tværministerielle MRSA-styregruppes afvisning af disse?

Da Rigsrevisionens beretning om den mangelfulde indsats mod MRSACC398-epidemien blev offentliggjort i oktober 2015 kom det frem, at en håndfuld ministerielle embedsfolk og et par dyrlæger havde truffet den drastiske beslutning at sige blankt nej til et ekspertforslag om at bekæmpe svine-MRSA ude i staldene. Man ville heller ikke arbejde for at etablere MRSA-frie handelsveje for svin.

Beslutningen var blevet truffet i efteråret 2013 på et lukket møde i MRSA-styregruppen for bekæmpelse af de antibiotikaresistente bakterier. Veterinærdirektør Per Henriksen fra Fødevareministeriet var styregruppens formand, og begrundelsen var ifølge Rigsrevisionen, at styregruppen var “bekymret for, at en offentliggørelse af MRSA-status ville være meget omkostningstung for svineproducenterne, og at MRSA-frie handelsveje kunne være problematiske”. Netop denne beslutning var det centrale kritikpunkt i Rigsrevisionens omfattende beretning, fordi den reelt betød, at befolkningen blev prisgivet smitten. Citatet findes på side 23 i beretningen.

Rigsrevisionen betegnede beslutningen som klart “utilfredsstillende”. Alene af den grund har det været af stor interesse at få belyst, hvem der traf den fatale beslutning, men også som en forudsætning for at få bragt ministeriets MRSA-indsats på linje med befolkningens, sundhedsvæsenets og Rigsrevisionens forventninger.

PerHenriksen

Veterinærdirektør Per Henriksen var formand for styregruppen, der valgte at tage større hensyn til svineproducenternes økonomi end til MRSA-bekæmpelsen. Sandsynligvis er det også ham, der er forfatter til ministerens fejlbefængte svar.

I et svar til Folketingets fødevareudvalg 10. marts 2016 afviser den nyudnævnte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen imidlertid, at den pågældende arbejdsgruppe skulle have foreslået en sådan sanering af branchen med MRSA-frie svinebesætninger og MRSA-frie handelsveje.

Lunde Larsen medgiver i sit svar, at der i 2012 blev nedsat en MRSA-aktionsgruppe, bestående af en arbejdsgruppe og en styregruppe, der skulle fremsætte forslag om initiativer, der kunne reducere forekomsten af husdyr-MRSA, men han afviser, at styregruppen skulle have sagt nej til forslag om MRSA-frie besætninger. Det blev slet ikke foreslået, hævder han. Ministeren skriver kort og fyndigt: “Arbejdsgruppen identificerede en række forslag til indsatser mod husdyr-MRSA. Sanering blev drøftet i arbejdsgruppen, men var ikke et af de tiltag, der blev foreslået.”

Rigsrevisionens beretning rummer hverken kildehenvisninger eller links til de anvendte mødereferater. Det kan derfor ikke umiddelbart afgøres, om svaret er retvisende. Om ministeren er ude på glatis, eller Rigsrevisionen er galt afmarcheret, står derfor hen i det uvisse.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.