Ingen MRSA-risiko på Ærø-færgen – og det er værre med hestene…

Arofarge2

Både turister, syge og gamle mennesker må dele Ærø-færgen med svinetransporterne – og alle skal ud over det samme vogndæk.

På den ene side er der ingen grund til frygt for MRSA-smitte, selvom man rejser i nærkontakt med svinetransporter på Ærø-færgen, men på den anden side er der en risiko, omend ganske lille. Imidlertid ved vi ikke noget om smittevejene for MRSA CC398, så derfor har fødevareminister Dan Jørgensen rakt svineindustrien endnu en hjælpende hånd med en pose guld: 35 mio. kr. til forskning i smittevejene og smittespredningen fra de MRSA-inficerede stalde, herunder smitte via støv og luft.

Og iøvrigt er det slet ikke fødevareminister Dan Jørgensens problem. Så snart smitten er ude af fabrikkerne, hører MRSA-risici under sundhedsminister Nick Hækkerup.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte indholdet af Fødevareministeriets svar på en henvendelse fra Enhedslisten og SF på Ærø med krav om en risikovurdering af problemerne med samtransport af mennesker og svin på Ærøfærgerne.

Heller ikke landbruget tager truslen alvorligt. I ifølge en såkaldt chefkonsulent Jan Brockstedt Olsen ved Centrovice, som rådgiver landbrugsvirksomheder på Fyn, er det spild af ressourcer at undersøge, om svinetransporter på Ærøfærgerne udgør en risiko.

– MRSA CC398 er en husdyrsygdom og bæres også af heste. Desuden er flere mennesker i storbyer smittet med MRSA end indbyggere på landet. Det vil være mere relevant at undersøge smittekilderne, siger han til Fyns Amts Avis.

Der er omkring 170.000 heste i Danmark, hvor der årligt produceres 30 mio. svin. Ingen ved, om heste i større antal er bærere af MRSACC398, hvorimod der netop er dokumenteret, at 68 pct. af alle svinefabrikker er inficeret. Påstanden om flere smittede personer i storbyer bygger på uvidenhed om de 13 forskellige MRSA-typer. Hvad angår MRSA CC398, der udgjorde halvdelen af alle MRSA-tilfælde i 2014, har Statens Serum Institut for længst påvist, at udbredelsen af smittede personer følger nøje udbredelse af svinefabrikkerne. Ifølge fagbladet Ingeniøren er der “13 gange så stor risiko for at blive smittet med den resistente MRSA-bakterie CC398, hvis man bor i en kommune med mange svin”, som hvis man bor i en svinefri storby.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.