Arofarge2
Bilister, cyklister, gående passagerer og svinetransporterne skal alle sammen i land over det samme vogndæk på Ærøfærgen.

I et åbent brev til fødevareminister Dan Jørgensen (S) kræver SF og Enhedslisten på Ærø at få undersøgt, om der er en smitterisiko for almindelige passagerer ved at sejle med Ærøfærgen, da denne også benyttes til transport af svin væk fra øens otte svinefabrikker.

“Når grisene skal til slagteriet, transporteres de til Fyn med vores færger. Dette foregår sammen med den almindelige passagertransport. Passagerer som for en stor del er ældre mennesker, gravide kvinder, spædbørn eller syge, der skal til behandling i Svendborg eller Odense. Der transporteres med andre ord mange passagerer, der af den ene eller anden grund, har en stor risiko for at blive alvorligt syge af en infektion.Alle ærøboere kan vist, uden undtagelse, skrive under på, at det lugter fælt, når der en svinetransport med på færgen!” Sådan lyder bekymringen i det åbne brev til fødevareministeren.

AeroFaergen1
Færgen er de 6700 øboeres livline til resten af landet, men de må dele pladsen om bord med hyppige transporter af levende svin.

Brevskriverne henholder sig til, at eksperter fra Videncenter for MRSA mener, at svinetransporter muligvis udgør en risiko. Denne opfattelse understøttes af ekspertgruppen bag fødevareministeriets risikovurderingsrapport, der påpeger, at de smittefarlige stafylokokker kan påvises helt op til 300 meter fra en svinefabriks ventilationssystem, og at bakterierne også spredes med gylle.
I svinestalde finder man MRSA i støvet, på alle overflader og i luften, og bakterierne kan overleve i flere måneder i støv på gulvet og andre overflader.

På Ærø er der otte større svinebesætninger, der alle er afhængige af færgefarten, men det er øens 6700 indbyggere også. Det samme gælder den ikke ubetydelige turisme, der lægger mange kroner i kommunekassen. I 2006 blev der registreret 291.000 turistovernatninger, hvilket svarer til 4283 pr. 100 indbyggere. Halvdelen (51 pct.) af turisterne er fra Danmark og en tredjedel (30 pct.) kommer fra Tyskland. Den helt overvejende del af disse gæster skal også dele Ærøfærgerne med øens svinetransporter.

DanJorgensen3
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) opfordres til at række ærøboerne en hjælpende hånd.

I det åbne brev fra SF og Enhedslisten rettes en direkte appel til Dan Jørgensen om at gå ind i sagen:

“Vi mener ikke, at beboerne på Ærø fortsat kan leve med de formodninger og beroligende udtalelser, vi hidtil har fået.Vi vil derfor opfordre til, at der bliver lavet en grundig undersøgelse af forholdene omkring svinetransporten på vores færger. Og vi beder om din assistance til at få en sådan gennemført.

Det nytter ikke alene at lave en risikovurdering. Vi ønsker en ordentlig undersøgelse, hvor man måler luften på vogndækket og poder passagerer og personale for MRSA. Kun på denne måde kan vi få be- eller afkræftet, hvor vidt disse svinetransporter udgør en reel smitterisiko for de rejsende.”

 

Comments are closed.