Journalistforbundet bakker op om MRSA-sagen

Mogens portræt

DJ-formanden Mogens Blicher Bjerregård støtter kritikken af Fødevarestyrelsens hemmeligholdelse af MRSA-risici. Foto: Nana Reimers.

Danmarks Journalistforbund går nu ind i den verserende sag om de hemmeligholdte lister over fabrikker med svinebakterien MRSA. Forbundet hovedintervenerer som mandatar for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, da sagen vurderes som principiel for offentligt indsigt i Fødevarestyrelsens arbejde. Det oplyser DJ 1. oktober 2014.

MRSA-sagen handler kort fortalt om, at en række landbrug med støtte fra Landbrug & Fødevarer ønsker at hemmeligholde en række oplysninger om, hvilke danske svinefabrikker, der har været ramt af den særlige bakterie MRSACC398.

Nils Mulvad og Kjeld Hansen har søgt om aktindsigt i Fødevarestyrelsen for mere end to år siden. Styrelsen har i flere omgange afvist at imødekomme anmodningen med hen­visning til, at oplysningerne var omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om begrænsning af indsigt.
Dette har Ombudsmanden omgjort ved udtalelse af 6. juni 2014 blandt andet med henvisning til miljølovgivningen, hvorefter hensynet til borgernes krav om information vejer tungere end offentlighedslovens muligheder for at begrænse aktindsigt.

Ombudsmandens udtalelse fik i begyndelsen af juli 2014 organisationen Landbrug & Fødevarer til at stævne Fødevarestyrelsen med krav om, at Fødevarestyrelsen ikke må offentliggøre eller give aktindsigt i, hvilke svinebesætninger der har været smittet med MRSA.  Man kræver samtidigt, at stævningen og sagen skal have opsættende virkning i forhold til aktindsigt.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ siger om baggrunden for DJ’s indtræden i sagen:

”Det er helt afgørende, at journalister og borgere kan få indsigt i de oplysninger, der vedrører vores allesammens fødevaresikkerhed. Jeg håber og tror, at vi får en principiel dom i retssystemet, der følger Ombudsmandens anvisning af, at der skal gives aktindsigt i MRSA-sagen”.  

Dan Jørgensen_fodrer svin

Den rundhåndede anvendelse af knap 100 tons antibiotika årligt i den danske svineindustri har skabte ideelle forhold for resistente bakterier. Skurken menes især at være den såkaldte “flokmedicinering”, hvor svinepasseren spreder antibiotika over foderet til alle dyr i stalden, også de raske. Modelbillede fra Fødevareministeriet.

DJs hovedformål med hovedinterventionen, er at få retssikret, at der skal være mest mulig åbenhed i Fødevarestyrelsens arbejde, så journalister kan afdække væsentlige sager vedrørende borgernes fødevaresikkerhed.

Yderligere er formålene med hovedinterventionen at sikre, at to principielle syns­punkter vedrørende aktindsigt kommer til at indgå i sagen:

1) Dels argumenterne imod, at Landbrug & Fødevarers sagsanlæg i sig selv skal have opsættende virkning for opfyldelsen af kravet om aktindsigt, da det vil være i åbenlys modstrid med Grundlovens § 63, stk. 1.

2) Dels argumenterne for, at Folketingets Ombudsmands udtalelse i denne sag skal respekteres af de offentlige myndigheder.

At hovedintervenere vil sige, at man som tredje part går selvstændigt ind i en sag imellem to andre parter med det formål at støtte den ene part i sagen og/eller at få lejlighed til at fremføre nogle argumenter, som man ellers ikke er sikker på kommer frem i sagen.

Ombudsmandens afgørelse forelå 6. juni, så indtil nu er det lykkedes Fødevarestyrelsen af forhale udleveringen af de ønskede data i fire måneder. Sagen skal prøves ved Vestre Landsret, men der er ingen retsmøder berammet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.