Kapløbet mod bunden af miljøet

Niels Dreyer

Niels Poul Dreyer.

“Da vi skatteydere har betalt enorme summer i hjælpepakker, burde vi også have ret til at bestemme, hvad der skal ske med vores natur og landbrug.” Det mener Niels Poul Dreyer, Alternativet Sjælland, der har skrevet dette debatindlæg til Jyllands-Posten 19. maj 2015.

I forbindelse med regeringens hjælpepakke til industrilandbruget kræver Landbrug & Fødevarer og Venstre, at landmænd får mulighed for at øge indtjeningen ved at holde flere dyr eller gøde jorden mere.

SONY DSC

Iltsvind skyldes bla. landbrugets forurening med gylle og handelsgødning. Foto: Naturstyrelsen.

De mener, at landbruget skal have samme vilkår som fx i Tyskland. Men hvordan går det med miljøet i Tyskland? De seneste tal fra EUKommissionen i 2012 viser en ”forværring” af nitratforureningen af grundvand og overfladevand. Kun Malta overgår Tyskland, når det gælder nitrat i grundvandet, og tyskerne ligger også i den dårlige halvdel, når det handler om vandkvaliteten langs kysterne og i havet. Især i Østersøen er den gal.

Hvis vi skal følge de borgerliges udspil på  landbrugsområdet, havner vi i en endnu værre situation, fordi vores miljø er mere følsomt end i Tyskland med flere lukkede farvande og et koldere klima, hvor omsætning af kvælstof sker langsommere. Danmark er et af de mest opdyrkede områder i EU, så den totale ammoniakbelastning er også højere, end hvad der er bæredygtigt. Miljøministreret har vurderet, at de borgerliges udspil vil medføre, at kvælstofforureningen vil stige med 14 pct. Og det i en situation, hvor Danmark stadig er bagud med hensyn til implementeringen af vandmiljøplanerne. Ifølge EU er naturtilstanden i Danmark stadig ugunstig mht. vandmiljø og ammoniakforurening.

Ganske enkelt forfærdeligt
Situationen forværres af, at de borgerlige vil nulstille 30 års fremskridt med forbedringer af vandløbstilstanden og tilmed tillade oppløjning af 25.000 ha beskyttet § 3natur.

vandløb

Stærkt modificeret vandløb – skal vi atter se den slags i det yndige land? Foto: Naturstyrelsen.

Ifølge de borgerlige skal vandløb kun tjene det formål at lede vand væk fra det endnu hårdere kvælstofbelastede landbrugsland. Det er ganske enkelt forfærdeligt, fordi vandløbene og § 3naturen fungerer som rensningsanlæg for kvælstoffjernelse, inden vandet når havet. I Danmark er der højst 52 km fra mark til fjord. I det sydlige Polen er der 2.000 km til Østersøen. Derfor kan en polsk landmand potentielt tillade sig et større kvælstoftab fra sine marker uden at skade havmiljøet.

Vi får igen døde hummere, stank af ammoniak omkring svinefabrikker, gylleoverøste marker samt algevækst. Folk, der ønsker at benytte naturen til bl.a. lystfiskeri, rekreation og turisme, må finde et andet sted at tage hen, mens naboerne til svinefarme i Udkantsdanmark må vente endnu længere på at
finde købere til deres huse.

Da vi skatteydere har betalt enorme summer i hjælpepakker, burde vi også have ret til at bestemme, hvad der skal ske med vores natur og landbrug. Fx kunne Finansiel Stabilitet hjælpe til, så unge landmænd kan dyrke jorden med hensyntagen til natur, miljø og dyrevelfærd.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.