Starten går for det tredje løb i The Ocean Race Europe, fra Alicante i Spanien til Genoa i Italien. Undervejs blev der opsamlet vandprøver. Pressefoto fra The Ocean Race

I en pressemeddelelse fra Ocean Race 15. december 2021 hedder det:

  • Der blev fundet mikrofibre i hver eneste prøve taget af sejlere i denne sommer

  • Østersøen havde de højeste niveauer af mikroplast i Europa, dobbelt så højt som i Middelhavet

  • Klimakrisens indvirkning på Europas havområder er også målt

Ny forskning fra verdens hårdeste kapsejlads har påvist, at mikroplast og i særdeleshed mikrofibre er udbredt i havområder over hele kontinentets længde og bredde.

Alle 36 vandprøver indsamlet rundt omkring i Europa, herunder i Østersøen, Den Engelske Kanal, langs Atlanterhavskysten og i Middelhavet, viste sig at indeholde mikrofibre – bittesmå plastfibre, der kommer ind i miljøet fra fremstilling, vask og ved brug af syntetisk tøj. Fibrene stammer også fra bildæk, der ender i havet efter kraftig regn og afstrømning og fra fragmenter af fiskeredskaber og liner.

The Ocean Race Europe. Leg 1 from Lorient, France, to Cascais, Portugal. On Board 11th Hour Racing Team.

Prøverne, som blev indsamlet af sejlerhold, der konkurrerede i den første udgave af The Ocean Race Europe, fandt i gennemsnit, at Europas havområder indeholder 139 mikroplastpartikler pr. kubikmeter havvand. 83 % af disse partikler er mikrofibre, mens de resterende er fragmenter fra nedbrydning af større plastgenstande såsom plastflasker, emballage og mikroperler i toiletartikler. Tre af prøverne (to fra Kanalen og en fra Middelhavet) indeholdt udelukkende mikrofibre.

”Østersøen har de højeste niveauer af mikroplast i Europa, med 230 partikler fundet pr. kubikmeter i gennemsnit, det dobbelte af mængden fundet i Middelhavet (112 partikler pr. hotspot for plastforurening.”

Alle 36 vandprøver indsamlet rundt omkring i Europa, herunder i Østersøen, Den Engelske Kanal, langs Atlanterhavskysten og i Middelhavet, viste sig at indeholde mikrofibre – bittesmå plastfibre, der kommer ind i miljøet fra fremstilling, vask og ved brug af syntetisk tøj. Pressefoto fra rapporten

Ocean Race målte mikroplast i den sidste udgave af den globale sejlads i 2017-18 i et banebrydende træk, der kombinerede væddeløb og videnskab. I sommer forsøgte Race at gå et skridt videre og slå sig sammen med de videnskabelige institutioner, GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel og Utrecht University, for at finde ud af mere om kilden til mikroplasten ved at analysere, om det er fibre eller fragmenter.

Denne prøve med mikrofibre viser, at der er tale om en type mikroplast, der oftest spises af marine dyrearter og derfor giver anledning til bekymring for havets biodiversitet. Pressefoto fra rapporten

Dr. Aaron Beck seniorforsker ved GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, som koordinerede analysen af ​​mikroplastikprøverne, udtaler: “Dataene viser tydeligt, at mikroplast er udbredt i havet, og at –  overraskende nok – hovedbestanddelen af ​​denne mikroplast er mikrofibre. Tidligere forskning har typisk fokuseret på at detektere fragmenter snarere end fibre, så disse nye data er væsentlige og fremhæver værdien af ​​samarbejder med partnere som The Ocean Race, der hjælper os med bedre at definere sammensætningen og distributionen af ​​mikroplast i havets overflade.”

Data fra kapsejladsen bidrager til fremstillingen af ​​et kort over plast i havet og hjælper med at udbygge forståelsen af, hvordan mikroplast overføres til marine økosystemer. Mikrofibre er den type mikroplast, der oftest spises af marine dyrearter og derfor giver anledning til bekymring for havets biodiversitet.

Ocean Race Europe fandt sted i maj og juni 2021 med start i Lorient i Nordvestfrankrig og med mål i Genova, Italien. Data blev indsamlet over en seks-ugers periode, som omfattede kapsejladsen og en prolog-begivenhed, hvor bådene afgik fra Klaipeda, Litauen og sejlede på tværs af Nordeuropa og gennem kanalen til kapløbets startpunkt.

To hold, Ambersail-2 og AkzoNobel Ocean Racing, medbragte videnskabeligt udstyr ombord for at opsamle prøver af mikroplast, mens de sejlede, mens en tredje båd, 11th Hour Racing Team, foretog målinger af kuldioxid (CO2), havtemperatur, PH-niveauer og saltholdighed – nøgleindikatorer for klimaændringer. Dataene indsamlet under sejladsen viste, at Østersøen har de højeste niveauer af mikroplast i Europa, med 230 partikler fundet pr. kubikmeter i gennemsnit, det dobbelte af mængden fundet i Middelhavet (112 partikler pr. hotspot for plastforurening.

Aaron Beck, GEOMAR

Dr. Aaron Beck Senior udtaler: “Den store overflod af mikroplast i Østersøen sammenlignet med Middelhavet er uventet. Faktorer, såsom tidspunktet på året, hvor dataene indsamles, kan have indflydelse på distributionen af ​​mikroplast. Jo flere data vi kan indsamle fra forskellige områder og årstider, jo bedre kan vi forstå kilden til plastikken, og hvor de ender.”

Havet spiller en kritisk vigtig rolle i klimareguleringen. Havvandet har absorberet over 90 % af den menneskeskabte overskudsvarme siden 1970’erne og akkumulerer også en fjerdedel af menneskeskabt kulstof CO2, hvilket hjælper til med effektivt at afbøde klimaændringer. Denne absorption får imidlertid havvandet til at blive mere surt, hvilket har en negativ effekt på livet i havet.

Målinger af opløst CO2 indsamlet under The Ocean Race Europe af 11th Hour Racing Team er blevet indsendt til Surface Ocean Carbon Dioxide Atlas (SOCAT), som leverer data til Global Carbon Budget, en årlig vurdering af CO2, der informerer om mål og forudsigelser for kulstof reduktion. Det er afgørende, at forskerne forstår niveauet af CO2 i havet for at kunne opstille et nøjagtigt budget og holde verden på rette spor inden for Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 grader Celsius.

Andet løb i The Ocean Race Europe, fra Cascais i Portugal til Alicante i Spanien. Pressefoto fra The Ocean Race

CO2-dataene blev også analyseret af EuroSea, et EU-kommissionsfinansieret program, der forbedrer havobservations- og prognosesystemerne. Kuldioxidniveauerne viste sig at være højest i Middelhavet som følge af varme temperaturer og meget lidt vind. CO2 er steget meget i løbet af de sidste 200 år, og stigningstakten accelererer.

Dataene indsamlet i Middelhavet er utrolig nyttige for videnskabsmænd, da Middelhavet kan beskrives som et ‘miniaturehav’. Forandringshastigheden er hurtigere i Middelhavet end andre dele af verdens oceaner, hvilket giver et indblik i, hvad der vil ske som følge af klimaændringer på globalt plan i fremtiden.

Simon Weppe

Simon Weppe, videnskabsleder ved The Ocean Race, siger: “Klimaforandringer og plastforurening har på blot få årtier forårsaget et drastisk fald i havets sundhed. Gennem The Ocean Races unikke samarbejde mellem sejlere og havforskningsorganisationer hjælper vi med at øge forståelsen af ​​disse forfærdelige problemer. Jo mere vi ved om omfanget af disse problemer, desto bedre er vi i stand til at tage skridt til at bekæmpe dem; dette er afgørende, da havenes tilstand og planetens skæbne hænger fuldstændigt sammen. Det er afgørende, at regeringer handler ud fra de videnskabelige beviser for at beskytte og genoprette vores hav og alt, hvad der afhænger af det. Kapløbet om havet er et kapløb, vi skal vinde.”

Ocean Race Europes videnskabelige dataindsamling er blevet godkendt af UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, en global bevægelse for at frembringe den viden, der er nødvendig for at vende cyklussen af ​​tilbagegang i havets sundhed og skabe forbedrede betingelser for bæredygtig udvikling af havet.

Ocean Races innovative videnskabsprogram er udviklet i samarbejde med 11th Hour Racing, Premier Partner i The Ocean Race og stiftende partner af Racing with Purpose bæredygtighedsprogrammet.

Ocean Race Europe Science Report kan ses her.

Bannerfoto: The Ocean Race

Så mange plastpartikler blev der opsamlet undervejs- Fra rapporten

Skriv en kommentar