En af de mere end 100 arter af flagermus der lever Kina. Foto: Wikipedia

Kinesiske forskere i Wuhan forudsagde Covid-19 pandemien allerede i januar 2019, men ingen reagerede, før det var for sent

Tolv måneder før den nye coronavirus førte til de første dødsfald over hele Kina, og derefter udløste global panik, havde en videnskabelig artikel fra fire kinesiske forskere advaret om, at fremtidens coronavirus-udbrud netop ville opstå i Kina.

Artiklen blev accepteret i fagtidsskriftet ”Viruses” i januar 2019 og publiceret i marts 2019, men dens advarsler blev aldrig hørt, og i januar 2020 var store dele af Kina angrebet af den nye coronavirus COVID-19, som tvang de kinesiske myndigheder til en fuldstændig nedlukning af en lang række millionbyer. Først i slutningen af februar 2020 har Kina forbudt al handel og fortæring af de vilde dyr, der mistænkes for at have overført den dødbringende virus.

Wuhan-forskere forudsagde pandemien

Artiklen var skrevet af fire forskere ved Wuhan Institute of Virology under Chinese Academy Science og havde titlen ”Bat coronaviruses in China”. Dens emne var en opgørelse af de kendte forekomster af coronavirus hos flagermus med henblik på at kunne identificere tidligere advarselstegn på zoonotiske udbrud og dermed minimere virkningen af ​​sådanne hændelser i Kina i fremtiden.

Under gennemgangen indsamlede forskerne oplysninger fra tidligere epidemiologiske undersøgelser af flagermus coronavirus i Kina, inklusive de identificerede virustyper, værtsforhold og deres geografiske fordeling.

Denne oversigt fra de fire forskeres artikel illustrerer ganske tankevækkende, hvor mange forskellige coronavira der er er i spil.

Ifølge forskerne har tre zoonotiske coronavirus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome) og SADS (Swine Acute Diarrhea Syndrome) forårsaget udbrud med omfattende dødsfald i de seneste to årtier. SARS og MERS opstod i henholdsvis 2003 og 2012 og forårsagede verdensomspændende pandemier, der krævede tusinder af menneskeliv, mens SADS ramte svineindustrien i 2017.

Bliv klogere på, hvordan flagermus kan overføre virus til mennesker.

Hvorfor Kina?

Alle tre pandemier blev udløst af sygdomskim fra flagermus, og da både SARS og SADS var forårsaget af coronavira fra flagermus i Kina, understregede det behovet for at studere flagermusenes forskellige coronavira for at forstå deres potentiale til at forårsage endnu et virusudbrud.

Forskerne skriver selv, at de fandt det presserende at undersøge årsagerne for at kunne forebygge fremtidige udbrud, ikke mindst fordi Kina omfatter det tredjestørste territorium på kloden. Et stort hjemland plus forskellige klimazoner skaber stor biologisk mangfoldighed – inklusive af flagermus og flagermusbårne vira – hvilket også ses af, at de fleste af ICTV-coronavirus-arterne er blevet navngivet af kinesiske forskere, der studerede lokale flagermus eller andre pattedyr. Størstedelen af verdens coronavira optræder i Kina, der også er den mest folkerige nation i verden.

I flere lande i Sydøstasien er der tradition for at spise flagermus trods den store risiko for virus. Foto: Wikipedia

Kinesisk madkultur øger risikoen

Artiklen har et særligt kapitel med titlen ‘Hvorfor Kina’, hvor der opføres forskellige grunde til, hvorfor Kina ville kunne frygte et andet større udbrud på grund af coronavirus. Forskerne peger på, at de fleste af flagermus-arterne, der er værter for de frygtede vira, lever i nærheden af ​​mennesker og derfor kan overføre vira til mennesker og husdyr. Her er et uddrag af teksten:

”I kinesisk madkultur tror man, at levende slagtede dyr er mere nærende, og denne tro kan øge viral transmission. Det antages generelt, at flagermusbårne coronavira vil dukke op igen for at forårsage det næste epidemiske udbrud, og Kina er det sandsynlige hotspot. Udfordringen er at forudsige, hvornår og hvor man skal sætte ind for at forhindre sådanne udbrud,” hedder det i artiklen fra de fire forskere.

Ironisk nok var epicentret for den helt uoverskuelige pandemi, som Covid-19 foreløbig har udviklet sig til, var tættere på, end de fire Wuhan-forskere havde fantasi til at forestille sig. Pandemien begyndte på et fiskemarked i netop Wuhan.


Professor Hans Jørn Kolmos, SDU, har denne kommentar til de fire Wuhan-forskeres resultater: ”Artiklen taler også ganske opsigtsvækkende om rekombination af arvemateriale, fordi man kan være smittet med flere typer corona virus på en gang. På den måde ligner corona influenza virus. Der er også mulighed for rekombination af arvemateriale fra forskellige virus stammer, det er det egentligt eksplosive. Coronavirus har dermed som influenzavirus potentialet til at forårsage dødelige pandemier. Med det potentiale i coronavirus, som vi nu har erkendt, er det direkte dumt at satse på storindustri inden for husdyrproduktion og transport af levende dyr over store afstande, som det sker i dansk svineproduktion. Smitteerfaringerne med den meget mindre farlige MRSA CC398 viser, hvor dårligt systemet er til at dæmme op for epidemier, når det brager løs med farligere mikroorganismer som corona.” Foto: SDU
Verden over kæmper mange lande for at undgå den helt store katastrofe på grund af COVID-19 pandemien, og ikke mindst i Indien, der huser verdens næststørste befolkning, er medierne meget kritiske overfor de kinesiske myndigheders indsats. Denne figur er fra den førende indiske avis The Times of India, der udførligt har berettet om situationen i Wuhan og de fire forskeres forgæves indsats.

One Comment

  1. Rene' Dahl

    Så må man jo håbe at der denne gang bliver oprettet lagre af alt det vi mangler i dag,ellers er fanden jo også løs næste gang.

Skriv en kommentar