Tremmekalv_stortoverblik

Epidemien med de smitsomme stafylokokker har nu bredt sig fra svineindustrien til de danske kalveproducenter. Ud af 16 besætninger, der er testet, blev der fundet MRSACC398 hos kalve i to besætninger, hvilket giver en infektionsrate på 12 procent. Ved en undersøgelse af 200 slagtekalve i 2010 blev der ikke fundet smittebærende kalve, så formodentlig er der tale om de første tegn på en begyndende epidemi.

Også et antal slagtekalveproducenter er blevet undersøgt, og her fandt man en infektionsrate på 7,5 procent positive for MRSA.

Tremmekalv1Undersøgelsen er foretaget af det økonomisk-politiske fagcenter SEGES, der drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Det er det velrenommerede analyse-laboratorium på DTU Veterinærinstituttet, der har stået for undersøgelsen, og dermed skulle der være garanti mod manipulerede resultater.

Næsten 550 kalve i forskellige aldersgrupper er undersøgt, men fordelt på kun 16 forskellige slagtekalvebesætninger. Her blev fire kalve fundet positive for MRSA. Tre kalve i en besætning og én kalv i en anden besætning. De fire kalve blev undersøgt igen omkring en måned efter første prøveudtagning. Ved den gentagne prøve var alle fire kalve negative for MRSA. Det tyder på, at kalvene renser sig for de smittefarlige bakterier i løbet af forholdsvis kort tid.

I forbindelse med besætningsbesøg og efterårsmøder for slagtekalveproducenter i 2015 er omkring 80 slagtekalveproducenter blevet undersøgt. Heraf er seks personer – eller 7,5 procent – fundet positive for MRSA. Fire af disse personer havde udover slagtekalve kontakt til svinebesætninger eller mink. I dag regnes noget nær 100 pct. af alle svin for inficerede, og en nyere undersøgelse har vist, at hver 3. minkfarm huser af MRSACC398.

Ifølge SEGES var det med stor lettelse, at formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Peder Philipp modtog resultatet af den beskedne undersøgelse. Formanden sagde:

peder-philipp-550
Kvægformanden Peder Philipp.

”Det er utroligt dejligt, at der er fundet så få tilfælde – og at dyrene renser sig hurtigt. Men derfor skal vi jo ikke bare læne os tilbage og lade stå til. Som branche har vi besluttet at vi ikke vil acceptere MRSA blandt vores dyr. Og derfor skal vi selvfølgelig fortsat arbejde på at finde ud af, om der er noget vi kan gøre anderledes for helt at undgå det.”

Baggrunden for den private undersøgelse er, at der i udenlandske undersøgelser, bl.a. fra Holland, er fundet høj forekomst af MRSA-bakterier blandt slagtekalve. Det skønnes, at op imod 80 procent af de hollandske kalve er inficerede. Så galt er det endnu ikke i Danmark, men følger epidemien samme spor som i svineindustrien, vil kalveproducenterne opnå en noget nær 100 procent-infektionsrate i løbet af det kommende tiår.

Comments are closed.