Klap ikke kipkalven – den kan have MRSA

Tremmekalv_stortoverblik

Epidemien med de smitsomme stafylokokker har nu bredt sig fra svineindustrien til de danske kalveproducenter. Ud af 16 besætninger, der er testet, blev der fundet MRSACC398 hos kalve i to besætninger, hvilket giver en infektionsrate på 12 procent. Ved en undersøgelse af 200 slagtekalve i 2010 blev der ikke fundet smittebærende kalve, så formodentlig er der tale om de første tegn på en begyndende epidemi.

Også et antal slagtekalveproducenter er blevet undersøgt, og her fandt man en infektionsrate på 7,5 procent positive for MRSA.

Tremmekalv1Undersøgelsen er foretaget af det økonomisk-politiske fagcenter SEGES, der drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Det er det velrenommerede analyse-laboratorium på DTU Veterinærinstituttet, der har stået for undersøgelsen, og dermed skulle der være garanti mod manipulerede resultater.

Næsten 550 kalve i forskellige aldersgrupper er undersøgt, men fordelt på kun 16 forskellige slagtekalvebesætninger. Her blev fire kalve fundet positive for MRSA. Tre kalve i en besætning og én kalv i en anden besætning. De fire kalve blev undersøgt igen omkring en måned efter første prøveudtagning. Ved den gentagne prøve var alle fire kalve negative for MRSA. Det tyder på, at kalvene renser sig for de smittefarlige bakterier i løbet af forholdsvis kort tid.

I forbindelse med besætningsbesøg og efterårsmøder for slagtekalveproducenter i 2015 er omkring 80 slagtekalveproducenter blevet undersøgt. Heraf er seks personer – eller 7,5 procent – fundet positive for MRSA. Fire af disse personer havde udover slagtekalve kontakt til svinebesætninger eller mink. I dag regnes noget nær 100 pct. af alle svin for inficerede, og en nyere undersøgelse har vist, at hver 3. minkfarm huser af MRSACC398.

Ifølge SEGES var det med stor lettelse, at formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Peder Philipp modtog resultatet af den beskedne undersøgelse. Formanden sagde:

peder-philipp-550

Kvægformanden Peder Philipp.

”Det er utroligt dejligt, at der er fundet så få tilfælde – og at dyrene renser sig hurtigt. Men derfor skal vi jo ikke bare læne os tilbage og lade stå til. Som branche har vi besluttet at vi ikke vil acceptere MRSA blandt vores dyr. Og derfor skal vi selvfølgelig fortsat arbejde på at finde ud af, om der er noget vi kan gøre anderledes for helt at undgå det.”

Baggrunden for den private undersøgelse er, at der i udenlandske undersøgelser, bl.a. fra Holland, er fundet høj forekomst af MRSA-bakterier blandt slagtekalve. Det skønnes, at op imod 80 procent af de hollandske kalve er inficerede. Så galt er det endnu ikke i Danmark, men følger epidemien samme spor som i svineindustrien, vil kalveproducenterne opnå en noget nær 100 procent-infektionsrate i løbet af det kommende tiår.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.