Københavns Universitets afviser at behandle klagen om videnskabelig uredelighed i en undersøgelse af muslingers påvirken af vandmiljøet. Klagen er indgivet til universitetets Praksisudvalg af fiskeribiolog Steen Ulnits og havbiolog Flemming Højgaard Madsen. De klager nu videre til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som kan indhente bedømmelser fra fagfolk. 

Hovedpunktet i deres klage til Praksisudvalget er de helt altafgørende bundundersøgelser. De er grundlaget for lektor ved Københavns Universitet, Bent  Vismanns  notat. Konklusionen i notatet er, at muslingeopdræt har en positiv indvirken på vandmiljøet, fordi muslingerne fjerner kvælstof og fosfor. Det er forkert, siger en af klagerne, Steen Ulnits, til www.gylle.dk  og opregner de vigtigste punkter som grundlag for klagen:

 • Bundundersøgelserne er meget mangelfulde
 • De referenceområder, som undersøgelsen bygger på, er ikke brugbare, fordi der har været skrabt muslinger, og havbunden derfor er død
 • De nationale prøvetagnings-standarder er ikke overholdt
 • Bundprøver kun udtaget i det sidste af de tre projektår og kun påca. en 32 milliontedel af det samlede areal.
 • Kun tunge muslinger synker til bunds i den stærke strøm
 • Strømhastighed og retning er ikke angivet i undersøgelsen
 • Ved stærk strøm bliver forureningen bortskaffet, men hvor ender så den uundgåelige forurening under muslingefarmene
 • Kun 1/3 af kvælstof og fosfor optages og indbygges i muslinger
 • 1/3 udskilles igen som ekskrementer
 • 1/3 udskilles igen i fordøjet form.
Mads Bryde Andersen (f. 1958) er tidligere advokat og har siden 1991 været juridisk professor ved Københavns Universitet. Foto: Jura, KU

Formanden for Praksisudvalget ved Københavns Universitet , Mads Bryde Andersen, oplyser, at klagen bliver afvist, fordi den ikke opfylder kravene til en klage over videnskabelig uredelighed. Det vil sige, at videnskabelig uredelighed betyder:

”Fabrikering , forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning”, hedder det i det skriftlige afslag.

Klagen indeholder derimod påstande vedrørende forskningskvalitet, som hverken Praksisudvalget eller Nævnet for Videnskabelig Uredelighed har kompetence til at behandle. Hvem har så kompetencen?

– Klagerne kan skrive artikler og dermed få en debat i gang, siger Mads Bryde Andersen, formand for Praksisudvalget ved Københavns Universitet.

Her er klagen nøje beskrevet:

Anklage om videnskabelig uredelighed i muslinge-notat fra Københavns Universitet

One Comment

 1. Det er vist kun nogle såkaldte “kloge hoveder” som vil betvivle, at en intensiv animalsk produktion altid vil medføre en forurening af det omgivende miljø, og det er uanset om den forgår oppe landjorden eller ude i havet.

Skriv en kommentar