Kongelige svin

PR-billede fra Danish Crown.

Pressemeddelelse fra Danish Crown den 17. april 2018:

Udnævnelsen af Kongelige Hofleverandører sker altid på Hendes Majestæts Dronningens fødselsdag d. 16. april. Det var mandag, og her tikkede der en glædelig nyhed ind i CEO Jais Valeurs mailboks:

Direktør Jais Valeur, DC.

Kære Jais Valeur,

Med henvisning til Deres ansøgning skal Hofmarskallatet hermed meddele, at Hendes Majestæt Dronningen har givet sin tilladelse til, at Danish Crown A/S må anvende prædikatet ”Kongelig Hofleverandør.”

Efter en længere ansøgnings- og behandlingsproces er Danish Crown nu blevet godkendt til at kunne bruge det historiske og prestigefyldte prædikat.

– Det var en glædelig overraskelse at vågne op til. Vi leverer en række produkter til hoffet og har faktisk gjort det gennem mange år. Derfor havde jeg også på fornemmelsen, at vi ville modtaget udnævnelsen i dag, siger Jais Valeur, Group CEO.

Men mærket er mere end blot et flot grafisk udtryk på brevpapiret.

Her er den fine krone, som de danske svin fremover kan prydes med, uanset om de er smittebærende med MRSA, har fået halerne ulovligt klippet af eller er opdrættet som industriprodukter.

– Der er ingen tvivl om, at den kongelige krone har stor betydning for os som koncern. Specielt når vi går ind på nye markeder. I Kina er det f.eks. en stor fordel at have kongekronen i ryggen, og det afføder høj anerkendelse og respekt, siger Jais Valeur.

Med udnævnelsen har Danish Crown ret til at bruge prædikatet i de kommende fem år, hvorefter man kan anmode om en vurdering af, hvorvidt man stadig overholder betingelserne og kan få forlænget godkendelsen med yderligere fem år. Denne forlængelse afhænger af, om Hoffet fortsat køber kød fra Danish Crown.

Danish Crown gør dermed Tulip Food Company selskab, da de har været Kongelig Hofleverandør siden 1966.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.