gravid2
Flere end 100 spædbørn rapporteres nu årligt som MRSACC398-smittede ifølge Statens Serum Institut.

Debatindlæg i Politiken, 1. november 2016:

EFTER TI ÅR med dyrlægemonopol på bekæmpelse af den særlige husdyr-MRSA står vi midt i en rygende ruin. Fra noget nær nul patienter før 2006 belastes sundhedsvæsenet i dag med flere end 1.000 nysmittede årligt. Hver person, der må indlægges, koster en herregård at behandle, fordi MRSA-patienter skal i isolation.

Ikke mindst nyfødte med husdyr-MRSA medfører store omkostninger, også psykisk for nybagte mødre og deres familier. Tre uger i isolation er næppe den bedste velkomst til verden. Siden 2007 er der konstateret husdyr-MRSA hos 756 spædbørn, og antallet er stigende. Hvert af de seneste tre år har der været tale om flere end 100.

Alligevel overlader politikere og interesseorganisationer bekæmpelsen af dette alvorlige sundhedsproblem til en håndfuld dyrlæger.

For mange er det ganske forbløffende, at MRSA-bekæmpelsen skal ledes fra Fødevareministeriet. Endnu mere forstemmende er det, at ministeriets dyrlæger har monopol på indsatsen. Helt galt er det, at formanden for den tværministerielle MRSA-aktionsgruppe er veterinærdirektøren fra Fødevareministeriet.

Veterinærdirektøren er uddannet dyrlæge, men har aldrig praktiseret. Han har tjent sine sporer i erhvervslivet hos Dansk Pelsdyravlerforening og Novo Industries. Hans troværdighed fik offentligheden et forstemmende billede af i dokumentaren ’Den dag penicillinen ikke virker’, som DR sendte i september.

kolmos_5
Anerkendte eksperter som professor Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital, der gennem årene har behandlet en stribe MRSACC398-patienter, kaldes “fjende af landbruget”, når han advarer mod brugen af antibiotika og zink i svineindustrien.

Også hos interesseorganisationer som Landbrug og Fødevarer og Danske Svineproducenter fører dyrlægerne det store ord. Rigtige læger betragtes som fjender af landbruget, fordi de peger på erhvervets forbrug af antibiotika og zink som årsag til epidemien. De to organisationer har udelukkende dyrlæger ansat, til trods for at husdyr-MRSA ikke påvirker dyrene, men tværtimod rammer de ansatte i erhvervet.

De 4.730 nysmittede personer siden 2007 kommer helt overvejende fra landbrugserhvervet. Ud over belastende infektioner, som almindelig antibiotika ikke bider på, oplever mange patienter voldsomme psykiske følgevirkninger. Dels frygten for stigmatisering, når kolleger tager afstand fra én som smittebærer, dels må mange forlade erhvervet, hvis ikke de vil risikere konstant nysmitte.

Alligevel råder hverken Landbrug og Fødevarer eller Danske Svineproducenter over en eneste humanlæge – kun dyrlæger. Hos dem er det svinene, der er i fokus.

For os andre er det helt utåleligt, at alvorlige sygdomstrusler som resistente bakterier skal styres af en håndfuld dyrlæger. Når man så ser på dyrlægemonopolets elendige resultater, må det være på tide med et paradigmeskifte. Lad de rigtige læger komme til.

Kommentar: Indsatsen mod MRSA kræver alles indsats

DDD sender i dag (2/11) følgende som svar til Kjeld Hansens debatindlæg i Politiken:

MRSA_CarstenJensen
Carsten Jensen, formand for dyrlægerne.

Replik af Carsten Jensen – formand for Den Danske Dyrlægeforening til debatindlæg af Kjeld Hansen: “Lad de rigtige læger komme til i MRSA-indsatsen”

Indsatsen mod MRSA kræver alles indsats

Keld Hansen anklager i et debatindlæg dyrlægerne for have monopol på bekæmpelse af husdyr-MRSA. Men det kan vi ikke genkende.

Selvom dyrlæger sædvanligvis er primus motor i bekæmpelse af sygdomme i landbruget, har vi netop ikke stået alene i tilfældet MRSA. Dyrlæger, læger, forskere og embedsfolk har arbejdet sammen mod MRSA i svinestaldene og på at finde løsninger på smittespredning mellem dyr og mennesker.

Fødevareministeren nedsatte i oktober 2014 en MRSA ekspertgruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, De Lægevidenskabelige Selskaber, Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstituttet, Den Danske Dyrlægeforening og Norges Veterinærinstitut. Dette samarbejde resulterede i en risikovurdering, som udkom i december 2014. Men allerede i 2013 blev der dannet et bredt forum for bekæmpelse af husdyr-MRSA under Fødevarestyrelsen

Dyrlægerne har således på intet tidspunkt stået alene om indsatsen mod MRSA. Alene ved en fælles indsats kan vi få løst problemet.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: MRSA på blå stue | Gylle.dk