Skærpede lovkrav til biomasse til energiformål trådte i kraft den 30. juni 2021, og fra 1. januar 2022 gælder de også for flis fra f.eks. de mange læhegn, der hugges om i disse år. Det betyder, at virksomheder hvert år skal indberette oplysninger til Energistyrelsen om den omfattede, anvendte biomasse, herunder biomassens geografiske oprindelse, mængder og biomassetype, samt om opfyldelse af krav til den biomasse de har anvendt, produceret eller importeret.

Lovkravene implementerer EU’s direktiv for vedvarende energi (VE II-direktivet), der blandt andet indeholder kriterier og krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse til produktion af el samt varme og køling. Desuden implementerer lovkravene den politiske aftale fra oktober 2020 om at udvide kravene til træbiomasse.

Kravene fremgår af to bekendtgørelser:

Læs Hededanmarks præsentation af de skærpede regler fra tidsskriftet ”Vækst” 1/2022:

Kommentarer

  1. Preben Kofod

    Det er sgu en billig omgang. Først lader man bønderne fælde læhegnene, og når der så snart ikke er flere tilbage forbyder man det. Det samme var tilfældet med vandhullerne, og markvejene. Vi skal i stedet stille krav om at det som bønderne har ødelagt bliver genoprettet.

  2. Hvad er bestemmelserne for flisning af skovtræer. Jeg spørger fordi jeg senest har set 200 år gamle bøge fældet i Sønderskov på Djursland (tilhører Rugård Gods), og det kan kun være til flisning, da det som følge af svampeangreb er hullet og uegnet til andet.

Skriv en kommentar