Landbruget versus Ombudsmanden: Kampen er begyndt

IMG_2837

De to journalister Kjeld Hansen (tv.) og Nils Mulvad (th.) åbnede debatten om svineindustriens misbrug af antibiotika og MRSA-epidemiens udspring med en kontroversiel artikel fra 2010. Den indbragte dem en dom ved byretten i Århus (billedet) i maj 2014 på 5 dagbøder af 500 kr. til hver. Dommen er anket.

Landbrug & Fødevarer bliver nu stævnet af Dansk Journalistforbund (DJ) på vegne af to journalister.

Det sker i et forsøg på at standse den private interesseorganisations forsøg på at forhindre Fødevarestyrelsens udlevering af dokumenter om landbrug, der er inficerede med svine-MRSA-bakterier. Det skriver Politiken.dk 30. oktober 2014 med Information som kilde.

»Det er en principiel sag om økonomisk stærke organisationers mulighed for at hindre offentlighed«, siger pressejurist Oluf Jørgensen til Information.

Tilbage i juni udtalte Folketingets Ombudsmand, at Fødevarestyrelsen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde oplysninger om, hvilke svinefarme der er smittet med svine-MRSA, sådan som styrelsen havde lagt op til i en afgørelse over for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen.

Da Fødevarestyrelsen ville efterleve Ombudsmandens udtalelse, stævnede Landbrug & Fødevarer staten for at få omgjort afgørelsen om at give journalisterne aktindsigt, og denne stævning har fødevareminister Dan Jørgensen (S) accepteret at give opsættende virkning på udlevering af aktindsigten.

»Vi er indtrådt i sagen og nedlægger selvstændig påstand om, at materialet skal udleveres, og at Landbrug & Fødevarers krav om opsættende virkning skal afvises«, siger DJ’s advokat, Tyge Trier til Information.

Ifølge DJ er oplysningerne om svine-MRSA-inficerede landbrug af stor offentlig interesse, fordi de omhandler fødevaresikkerhed. Omvendt argumenterer Landbrug & Fødevarer for, at landmænd ikke skal hænges ud i offentligheden, hvis deres svinebesætninger er smittet.

Forskningschef og ekspert i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, peger på sagens principielle betydning. Ifølge ham drejer sagen sig om, hvorvidt økonomisk stærke organisationer skal have »mulighed for at hindre offentlighed ved at anlægge retssag«.

OlufJorgensen

Pressejurist Oluf Jørgensen betegner retssagen som et opgør mellem en økonomisk stærk organisation, der kræver hemmeligholdelse, og offentlighedens ret til at vide, hvor miljøforholdene kan være farlige.

Oluf Jørgensen finder det »usandsynligt«, at Landbrug & Fødevarer skulle vinde sagen.

»Hvis den aggressive idé, som Landbrug & Fødevarer har, bliver godkendt af domstolene, så er der banet en motorvej for, at man kan blokere Ombudsmandens afgørelser ved at betale en retsafgift på 500 kr. og så anlægge en sag, der kører i månedsvis. Der gives reelt en drejebog til, hvordan aktindsigt kan blokeres,« siger Oluf Jørgensen til Information.

Forskningschef Oluf Jørgensen pointerer, at Landbrug & Fødevarer får det ud af sagen, at udleveringen af oplysningerne trækkes i langdrag.

Selv er han overbevist om, at både dansk og international lov forpligter danske myndigheder til at udlevere de dokumenter, de to journalister har anmodet om.

»Efter min vurdering handler det om menneskers sundhed og sikkerhed, og på det område er der pligt til offentlighed blandt andet ifølge Aarhus-konvention fra 1998. Dertil har Menneskeretsdomstolen i Strasbourg slået fast, at myndigheder har pligt til at oplyse mennesker om, hvorvidt der er fare for sundhed og sikkerhed, hvor de bor,« siger han.

Som tidligere beskrevet i Information er op mod 12.000 mennesker herhjemme smittet af svine-MRSA, og fire er døde som følge af bakterien.

Oluf Jørgensen har netop afsluttet et forskningsprojekt ved navn ’Offentlighed i Norden’, og derfra har han erfaret, at det kun er i Danmark, at aktører kan anlægge retssag for at bremse en aktindsigt, når vi sammenligner os med vores nabolande i Norden.

Også Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, vurderer, at Landbrug & Fødevarer har en dårlig sag:

»Vi har været meget sikre i vores vurdering af denne sag, og hvis der ikke kommer nye oplysninger frem under retssagen, så går vi stærkt ud fra, at domstolene vil nå samme resultat som os«, siger han til Information.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.