Årtiers hovedløs sprøjtning med ukrudtsmidler fører nu til skræmmende resistensproblemer i dansk landbrug, hvor flere vilde plantearter har udviklet resistens mod landbrugets kemiske hjælpemidler. Det fremgår af en artikel med overskriften “Skræmmende resistensproblemer i nye undersøgelser fra 2017” i landbrugsavisen.dk 19. januar 2018. Her er et uddrag af artiklen.

Senest har Solvejg Kopp Mathiassen, som er seniorforsker på forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus Universitet, undersøgt rajgræs.

Seniorforsker Solvejg Kopp Mathiassen.

»Vi har her i 2017 undersøgt ital. og alm. rajgræs for resistens. Det foregik på den måde, at jeg hos planteavlskonsulenter fra hele landet efterlyste rajgræsplanter, hvor der var mistanke om resistens. Jeg forventede at få tilsendt en 30 stykker – men fik 124 prøver, hvoraf 93 var ital. rajgræs og 31 alm. rajgræs. Alene det store antal rajgræsplanter der var under mistanke for resistens, synes jeg var skræmmende«, fortalte Solvejg Mathiassen i sit indlæg på Planteavlskongressen.

Solvejg Mathiassen scannede populationerne for resistens og fik følgende resultater:

  • 40 pct. af prøverne var følsomme overfor Atlantis og 60 pct. af prøverne var følsomme overfor Topik. Eller sagt med andre ord:
  • 60 pct. af prøverne var resistente overfor Atlantis og 40 pct. af prøverne var resistente overfor Topik.
  • Ital. rajgræs var mere resistent overfor midlerne end alm. rajgræs. Og resistensen var generelt større overfor Atlantis end for Topik.

Men hvad værre var:

  • 35 pct. af populationen af ital. rajgræs var helt eller delvis resistent overfor både Atlantis og Topik.
  • 16 pct. af populationen af alm. rajgræs var helt eller delvis resistent overfor både Atlantis og Topik.

»Det er skræmmende, at så stor en del af populationerne har resistens. Især at så mange er resistente overfor begge midler. For så har vi ikke andre midler tilbage til at bekæmpe rajgræs«, sagde Solvejg Kopp Mathiassen.

Her er resistens mest udbredt
I Danmark som helhed er resistens mod agerrævehale stadig værst, og det har været i voldsom stigning de senere år. Men resistens mod ital. rajgræs er altså også vokset rigtig meget på det seneste, og det er meget bekymrende, mener forskeren. Derimod går resistensen mod vindaks i Danmark noget langsommere.

Agerrævehale er det værste problem for danske landmænd. fordi deres ukritiske sprøjteforbrug har skabt omfattende resistensproblemer.

I vores nabolande er de største resistensproblemer følgende:

  • England: agerrævehale
  • Sverige: agerrævehale og vindaks
  • Polen: agerrævehale og vindaks
  • Tyskland: agerrævehale, rajgræs og vindaks
  • Baltiske lande: Stort set ingen problemer med resistens

Comments are closed.