LammeKartoffel_1Til Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4.
1304 København K.

Klage over Landbrugsavisen.dk ved ansvarshavende redaktør Henrik Lisberg vdr. afslag på krav om genmæle

Sagsfremstilling:
Ugebladet Dagens Medicin offentliggjorde 23. oktober 2015 min artikel “Kræftens Bekæmpelse samarbejder med kemisk grøntsagsproduktion” (bilag 1+ bilag 2), der fokuserer på det diskutable i, at KB modtager støttekroner fra en produktion, der anvender muligt kræftfremkaldende kemikalier.

FrederikThalbitzer
Når Frederik Thalbitzer skriver sine artikler, ser han stort på de mest elementære regler for god presseskik. Det kan han roligt gøre, da landbrugsavisen ikke er tilmeldt Pressenævnet.

Samme dag sendte P4 Sjælland en række radioindslag om emnet og publicerede en artikel på DR.dk. Med henvisning til DR-artiklen og et facebook-notat fra hans arbejdsgiver, direktør Flemming Nør-Pedersen, L&F, skrev journalist Frederik Thalbitzer på landbrugsavisen.dk samme formiddag en artikel “L&F: Artikel vildleder om kartofler og kræft”. Det er denne artikel, klagen drejer sig om.

Den centrale påstand i artiklen, der er klippet fra en facebook-kommentar, men fremtræder som et interview med adm. direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, lyder:

“I artiklen kalder miljøjournalist Kjeld Hansen det for dybt problematisk at Kræftens Bekæmpelse modtager penge fra konventionelle kartoffelavlere, der bruger sprøjtemidler, og han får støtte af professor i mikrobiologi Hans Jørgen Kolmos, som begrunder det med at kartoffelavlerne bruger midler, der er »potentielt kræftfremkaldende.«
»Selvfølgelig er de ikke det. Miljøstyrelsen godkender ikke pesticider, der er farlige for landmænd og forbrugere,« fastslår Flemming Nør-Pedersen.”

Flemming-Noer-Pedersen1-150
Nør-Pedersen har efterfølgende erkendt sin usande påstand og slettet den fra sin facebook-side, men ikke fra landbrugsavisen.dk, hvor chefredaktør Henrik Lisberg ikke har ønsket at bringe en berigtigelse.

Denne påstand er usand. Landbruget anvender en lang række sprøjtemidler, som Miljøstyrelsen har godkendt med en tydelig advarselsmærkning og en tekst som f.eks. “Mistænkt for at fremkalde kræft”. Det gælder f.eks. ukrudtsmidlet Fenix (se etiketten bilag 4), der er omtalt som det mest anvendte sprøjtemiddel hos Lammefjordens producenter.

Jeg har dokumenteret denne usandhed overfor direktør Flemming Nør-Pedersen, journalist Frederik Thaltbitzer og redaktør Henrik Lisberg og krævet plads til et genmæle, men har fået afslag. Som det fremgår af mailkorrespondancen (bilag 3 – Monday, October 26, 2015 3:10 PM) har journalist Frederik Thalbitzer indrømmet, at hans artikel er urigtig, men henviser til at kilden Nør-Pedersen – som han jo er ansat af – ikke ønsker at berigtige den forkerte påstand.

Jeg har gjort gældende, at det er mediernes opgave at bringe korrekt information, men i denne sag har landbrugsavisen.dk overhovedet ikke kontrolleret, om de fremsatte påstande var korrekte. Mediet har end ikke konsulteret selve artiklen, men blot skrevet af efter en facebook-kommentar fra adm. direktør Flemming Nør-Pedersen, der heller ikke selv havde læst artiklen, men refererer til DR.dk-sammendraget.

HenrikLisberg
Landbrugsavisens chefredaktør Henrik Lisberg er uddannet journalist og som sådan fuldt ud bekendt med reglerne for god presseskik.

Direktør Flemming Nør-Pedersen, der er medlem af direktionen for Landbrug & Fødevarer, anvender også nedladende udtryk som “utiltalende”,”frækt”, “usandt” og “udansk” i sin karakteristik at mit arbejde, som han de facto ikke havde læst på daværende tidspunkt. Som kilde til en nyhedsartikel på landbrugsavisen.dk kan Nør-Pedersen kun betegnes som særdeles uegnet, og de urigtige påstande er uden tvivl fremsat med “skadevoldende hensigt” i forhold til mine kunder. At Nør-Pedersen rent faktisk er arbejdsgiver for både landbrugsavisen.dk, journalist Frederik Thalbitzer og ansvarshavende redaktør Henrik Lisberg gør ikke det manglende kildetjek mindre kritisabelt.

Det må stå klart, at disse urigtige beskyldninger – der fremsættes på vegne af organisationen Landbrug & Fødevarer, jvf. rubrik og underrubrik i Thalbitzers artikel (bilag 2) – helt selvfølgeligt burde have været forelagt mig før offentliggørelsen, og jeg burde også helt klart have haft lejlighed til at imødegå dem.

Og hvad kom der så af denne sag? Ingenting.

Pressenævnets svar forelå 6. november 2015, men nævnets formand, Hanne Schmidt, måtte meddele,  at landbrugsavisens opførsel ligger uden for nævnets kompetance. Landbrugsavisen.dk har aldrig tilmeldt sig Pressenævnet efter Medieansvarslovens §8, stk. 3, så nævnet er afskåret fra at behandle klagen. Ifølge Medieansvarslovens §1, stk. 1-3 burde landbrugsavisen.dk utvivlsomt være tilmeldt, men det er altså ikke tilfældet, hvilket betyder, at mediet kan publicere usande påstande og lignende, der ikke respekterer de generelle regler for god presseskik. 

Fenix_kræftfremkaldende
Ifølge planteavlskonsulenten fra Lammefjordens Grøntsagslaug er “Fenix” en af de mest anvendte sprøjtegifte blandt laugets medlemmer. Produktet er tydeligt mærket fra Miljøstyrelsens godkendelse som “mistænkt for at fremkalde kræft”.