poul-baekbo
Dyrlæge Poul Bækbo fra L&F ønsker ikke at dokumentere sine påstande om den livsvigtige humanantibiotika.

I et åbenlyst forsøg på at sikre danske svineproducenter nem adgang til de livsvigtige cephalosporiner har L&F-dyrlæge Poul Bækbo stukket DR Nyheder en lodret løgn. I et interview 2. december 2016 påstod Bækbo:

– 1. og 2. generation cephalosporiner er ikke resistensskabende hos mennesker. Det siger både EU og WHO. Derfor giver det mening at gøre disse tilgængelige for dyrlægerne, hvis de skulle ønske at bruge det. Det er vigtigt at have alle relevante redskaber i værktøjskassen.

Poul Bækbo, der er uddannet dyrlæge, fungerer som chefkonsulent i Videnscenter for Svineproduktion. Han har også deltaget i Fødevarestyrelsens arbejdsgruppe, der skal afgøre, hvilket humane antibiotika der kan tillades i svineproduktionen.

Alle eksperter siger nej

I samme artikel fra DR Nyheder dementeres Bækbos påstande dog, og hans krav om adgang til den livsvigtige humane antibiotika afvises som uansvarlig. En række af landets førende mikrobiologer fastslår, at cephalosporiner er resistensskabende hos mennesker. De finder det stærkt betænkeligt, hvis der atter åbnes for cephalosporiner i svineindustrien.

henriktwesth
Professor Henrik Westh.

-Det er uden fornuft at genindføre 2. generations cephalosporiner i svineproduktionen. Vi arbejder hårdt på at reducere forbruget af cephalosporiner i hospitalerne, da de skaber resistens. På trods af det udgør forbruget af 2. generations cephalosporiner 11 procent af vores antibiotikaforbrug på hospitalerne. Det er således livsvigtige antibiotika for patienter, siger leder af MRSA-Videnscenteret på Hvidovre Hospital, klinisk professor Henrik Westh.

Formanden for de kliniske mikrobiologer i Danmark advarer mod, at bakterier, der kan være farlige for mennesker, kan udvikle resistens overfor cephalosporiner, så antibiotikummet ikke længere kan slå bakterierne ned.

Foto:Tonny Foghmar portræt,afdkma,kma
Professor Svend Ellermann-Eriksen.

-Det er uklogt at genindføre cephalosporiner i svineproduktionen, siger formand for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, ledende overlæge og professor ved Aarhus Universitetshospital, Svend Ellermann-Eriksen.

Også klinikchef og professor ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, Niels Frimodt-Møller, reagerer mod Fødevarestyrelsens beslutning.

-Det er ikke klogt at indføre cephalosporiner til produktionsdyr. Vi er ret sikre på, at 2. generations cephalosporinet cefuroxim har været med til at fremme resistente bakterier, siger Niels Frimodt-Møller.

Niels Frimodt-Møller. Rigshospitalet 2014.
Professor Niels Frimodt-Møller.

Presset til at stoppe

På grund af risiko for resistensproblemer indførte svineindustrien et frivilligt stop for brugen af alle cephalosporiner i produktionen. Det skete efter pres fra blandt humanlæger og kliniske mikrobiologer, der advarede om, at cephalosporiner er særdeles vigtige at holde virksomme til behandling af infektioner hos mennesker.

Siden det frivillige stop er cephalosporiner kun brugt til svin i ganske særlige tilfælde. I 2015 var det samlede forbrug i svineproduktionen således under eet kilo.

Imidlertid imødekom Fødevarestyrelsen i juni 2016 brancheorganisationen Landbrug & Fødevarers og Veterinærmedicinsk Industriforenings ønske om at slække på kravene til brugen af de omstridte antibiotika i svineproduktionen. De to private interesseorganisationer har tilsyneladende benyttet sig af deres betydelige indflydelse på den siddende minister.

Fødevarestyrelsen var før protesterne fra landbruget og medicinindustrien indstillet på, at kravene til cephalosporiner skulle være særdeles skrappe, men er nu vendt på en tallerken.

gravid2
For gravide kvinder kan f.eks. urinvejsinfektioner være livstruende, hvis de er overfølsomme for penicillin og ikke kan få virksomme cephalosporiner.

Lægeforeningen holdt udenfor

Forhistorien er, at styrelsen i efteråret 2015 nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle lave retningslinjer for, hvor meget de forskellige typer antibiotika skulle vægte i svineproducenternes medicinregnskab. Det er det såkaldte Differentierede Gule Kort.

Antibiotika, der er vigtige til behandling af mennesker og derfor vigtige at holde virksomme, skulle tælle ekstra meget i svineproducenternes medicinregnskab, så producenterne tilskyndes til at bruge stoffer, der ikke er vigtige for folkesundheden.

Kun landbruget, medicinindustrien og dyrlægeforeningen samt dyrlæger fra DTU og KU var repræsenteret i arbejdsgruppen. Der var ingen læger eller kliniske mikrobiologer med.

Gylle.dk har opfordret dyrlæge Poul Bækbo, L&F, til at fremlægge dokumentation for sin påstand om, at: ”1. og 2. generation cephalosporiner er ikke resistensskabende hos mennesker. Det siger både EU og WHO”. Det har Poul Bækbo ikke ønsket.

 

FAKTA

Cephalosporiner udgør en gruppe livsvigtige antibiotika, der kan redde menneskeliv, når andre antibiotika svigter på grund af resistens. For at bevare cephalosporinerne som virksomme antibiotika dikterede Sundhedsstyrelsen allerede i 2012 den yderste tilbageholdenhed med brugen. Her er et uddrag af vejledningen om anvendelse i lægeverdenen:

Cephalosporiner bør kun anvendes i forbindelse med mikrobiologisk diagnostik, der viser, at andre midler ikke kan anvendes. Behandling med cephalosporiner, før prøvesvar foreligger, må kun iværksættes hos:

1.       Gravide med penicillinallergi, der har behandlingskrævende infektion.

2.       Patienter med penicillinallergi, der er mistænkt for meningokoksygdom.

resistens_kort
Klebsiella pneumoniae er en vigtig opportunistisk patogen, der især hos personer med nedsat immunforsvar kan forårsage et bredt spektrum af infektioner. Oftest ses infektioner af urinvejene, hvorfra bakterien undertiden kan spredes til blodbanen. Således er K. pneumoniae blandt de hyppigste årsager til blodforgiftning. Det er karakteristisk, at K. pneumoniae kan være resistente overfor mange antibiotika, og der er beskrevet talrige infektionsudbrud forårsaget af multiresistente K. pneumoniae-bakterier.