Chancen for at få en luns af de 1,2 mia. kr., som Folketinget har afsat til at fremme dyrkningen af plantebaserede proteiner til menneskeføde, har fået lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer til at udfordre den allerede eksisterende brancheforening. Lobbyisterne på Axelborg inviterer til stiftelse af en ny brancheforening på Axelborg 29. november og lokker med udstrakt bistand til ”et nyt set-up, der styrker grøn forretning”.

I invitationen tilbyder Axelborg ”et stærkt hold af kompetencer fra hele huset indenfor afsætning, eksport, sundhed, kommunikation og forbruger- og markedsindsigter”. Lobbyisterne motiverer deres initiativ med et behov for ”for at dele viden, skabe synlighed og styrke rammerne for det plantebaserede område. Branchefællesskabet ’Danske Planter’ starter her i efteråret og vil gøre en reel kommerciel forskel for virksomheder – uanset hvor de befinder sig i værdikæden.”

Læs invitationen: Invitation_Danske Planter_ 29_november_2021 – Kopi

Det er konstitueret direktør Flemming Nør-Pedersen, der indbyder til stiftelsen af en ny brancheforening. Pressefoto

Stærk konkurrent

Umiddelbart kan det lyde forjættende, men der er den lille hage ved initiativet, at der allerede eksisterer en brancheforening, nemlig Plantebranchen. Den er stiftet i 2019 og repræsenterer 41 virksomheder og organisationer, der alle beskæftiger sig med plantebaserede fødevarer og grøn omstilling. Blandt medlemmerne er Orkla, Hanegal, Nestlè, Dragsbæk og Naturli’, men om de kan stå distancen, når først Landbrug & Fødevarer ruller sig ud med hele det store maskineri, kan man have sine tvivl om.

Ifølge indbydelsen er det etablerede landbrug parat til at tilbyde stort set alt, som en nystartet forretning kan ønske sig. Det gælder f.eks. markeds- og forbrugeranalyser, netværk indenfor dagligvarehandlen og foodservice, politisk indsats indenfor sundhed og ernæring, interessevaretagelse – også i forhold til myndighederne -, adgang til kommunikations- samt kampagneekspertise og meget mere.

Selvfølgelig vil alle disse aktiviteter ikke være gratis. L&F beregner sig altid et pænt overhead til at holde organisationen kørende, men fidusen er jo, at de millioner kan hentes ud af de 1,2 mia. kr., som Folketingets partier har afsat til formålet.

Hvad siger så Plantebranchen til initiativet. Branchen har udsendt en pressemeddelelse 2. november til sine medlemmer, der opfordres til at tage godt imod den nye brancheforening. Her hedder det:

Sekretariatschef Frederik Madsen. Handout

”I Plantebranchen mener vi, at det giver rigtig god mening, eftersom Landbrug & Fødevarer er så entydigt associeret med grise og køer – hele den animalske produktion – at skal der vægt bag et engagement indenfor det plantebaserede, må det ske i et nyt regi. Lidt ligesom med Arla og Jörd. Nu er der afsat 1,2 mia. kr. til at fremme de plantebaserede fødevarer, så det er naturligt, at der kommer en brancheforening for de landmænd, som vil være en del af den grønne omstilling og vil i gang med at producere planter til menneskemad. Landbrug & Fødevarer – og andre, der bliver grønne – er godt nyt for omstilling af vores fødevarer”.

Pressemeddelelsen er underskrevet af sekretariatschef Frederik Madsen.

Blandede følelser

Blandt medlemmerne modtages det aggressive udspil fra Landbrug & Fødevarer med blandede følelser, men ingen ønsker at stå frem med navns nævnelse, så her er nogle anonyme reaktioner:

”Så står verden ikke længere. L&F vil begynde at udføre politisk interessevaretagelse, kampagner osv. i forhold til plantebaserede fødevarer, herunder også ’sundhed og ernæring’ m.m.”

”Føler L&F sig presset af Plantebranchen? Det er i hvert fald svært at forstå, hvorfor de mener DK skal have endnu en brancheforening for samme område. Det bliver interessant at se, om brancheforeningen får fuld uafhængighed fra resten af L&F. Og om de vil investere de fornødne ressourcer i området.”

” Ja, det ligner en positionering i forhold til den kommende plantebaserede fond – måske endda en positionering i forhold til at have legitimitet i forhold til at påvirke processen i forbindelse  med tilblivelsen af fonden. Den legitimitet skal de dog arbejde en del for – det eneste (groft sagt), de har gjort for denne dagsorden, var den strategi, de lavede sidste år i samarbejde med Dansk Vegetar Forening. Politisk har de, så vidt vides, ikke rørt en finger for det. Det er Økologisk Landsforening, Dansk Vegetar Forening, Plantebranchen og de grønne organisationer bag Fra Foder til Føde, som har sikret det politisk.”

”Ja, det ligner klart et forsøg på at presse Plantebranchen. Det kunne minde om den skæbne, der er ved at overgå Økologisk Landsforening, som gradvis opsluges af den langt større Økologiske Sektion på Axelborg. Så det er ikke godt, hvis dette initiativ svækker brancheforeningen – til fordel for en brancheforening der ikke er uafhængig af den animalske sektor.”

FRA FODER TIL FØDE – EN BÆREDYGTIG VISION FOR DANSK LANDBRUG OG FØDEVAREFORBRUG

Kommentarer

  1. Forbyd L&F – det har været mit ønske i lang tid.

  2. L & F er en uskøn forretning, nu kommer der penge og dem vil de ha’. Jeg tror ikke på at de vil Danmark noget godt, men kun har øjne for penge til dem selv og deres landbrugsbaroner. Håber 50.000 vil underskrive borgerforslaget omtalt i anden kommentar, men jeg har ingen tiltro til at det vil blive til noget- dertil er alt for mange (igen) penge involveret. Landbruget er og bliver den største gruppe på offentlige ydelser.

Skriv en kommentar