Mad uden medicin – et hastigt voksende marked

Marianne haahr

Marianne Haahr er blogger på MandagMorgen.

Verden er på vej mod en postantibiotika-æra. Landbruget sluger massive mængder antibiotika, som finder vej ud i naturen og ind på middagsbordet. Hvis ikke vi gør noget ved overforbruget nu, vil banale infektioner koste flere menneskeliv, end kræft, i 2050. Medicinfri mad er fremtiden og baner vej ud af krisen.

Det skriver Marianne Haahr, projektchef for the Global Opportunity Project, Monday Morning Sustainia.

I maj vedtog Verdens Sundhedsorganisationen (WHO) for første gang nogensinde en global handlingsplan til bekæmpelse af antibiotikaresistens. Det betyder, at alle FN-lande forpligter sig til at formulere nationale handlingsplaner på området inden udgangen af 2017. Den globale plan er tømt for konkrete målsætninger, så det står landene frit for at formulere snublende lave nationale mål.

Danmark har en ny handlingsplan vedtaget af et bredt flertal i Folketinget undtagen Liberal Alliance i april i år, som skal reducere antibiotika i svineproduktion med 15 procent over fire år. Planen er et politisk forsøg på at bekæmpe den resistente svine-MRSA (nærmere bestemt varianten CC398), der i 2013 havde ramt flere end to ud af tre besætninger med slagtesvin.

Danske eksperter finder imidlertid handlingsplanen uambitiøs. De mener, at en halvering af forbruget over tre år som minimum er nødvendig, hvis vi skal undgå, at folk i fremtiden skal dø af banale infektioner. Med andre ord er tempoet ganske enkelt for langsomt, og ambitionerne tilsvarende for lave, til at politikerne alene kan løse den galoperende krise. Politikerne burde stille sig selv spørgsmålet, hvorfor landet er havnet i en landsbrugsproduktion, som gør svinene syge?

Mens vi venter på det svar, må ansvarlige virksomheder og især befolkninger træde til og løfte ambitionsniveauet gennem konkret handling for et sundere samfund. (forts.)

Læs hele blogindlægget og den efterfølgende debat her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.