Store bunker med løvtræ ligger klar til flisning i Gribskov. Foto: Wium-Andersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver 24. februar 2017:

”Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig -ringe,”…, skrev EU-Kommissionen forleden i en revisionsberetning om gennemførelsen af EU’s miljøregler i Danmark. En af grundene hertil er, at der mangler dødt ved i skovene. Derfor kan det undre, at Naturstyrelsen sælger alt dødt ved fra skovene, når de gennemfører fældninger. I år skal der fældes cirka 33.000 rummeter gammel løvskov fra Gribskov. Heraf er kun 45 procent gavntræ, resten er grene og brænde. Disse 55 procent af træet svarer til, at 19.000 rummeter løvtræ køres ud af skoven som flis.

Søren Wium-Andersen.

Det eneste, der er tilbage efter hugsten, er maskinernes 60 centimeter dybe spor i skovbunden, når styrelsens monstrøse maskiner har fjernet al træet.

Naturstyrelsen hævder, at det er Finansministeren, der har anmodet Naturstyrelsen om at bidrage med så meget som muligt til statskassen. Styrelsen burde have oplyst finansministeren om, at det forringer naturværdierne i skoven og at fjernelsen af flisen ikke gavner det grønne regnskab. Men det har Naturstyrelsen åbenbart ikke gjort.

Det havde også været let for styrelsen at fortælle regnedrengene, at de i en af EU-Kommissionen udarbejdet miljøkonsekvensvurdering fra 2016 kan læse, at afbrænding af biomasse fra skove ikke giver de forventede CO-2 besparelser. Det er ellers undskyldningen for rovdriften i statens skove. Lod Naturstyrelsen grene og brænde blive liggende, vil det kun øge naturværdierne i skovbunden til gavn for den biodiversitet, som regeringen gerne vil fremme.

Alt træ fjernes og flises fra statsskovene for at skaffe skillinger i statskassen.

Til næste år, når der er udlagt urørt skov, giver politikernes Naturpakke Naturstyrelsen mulighed for yderligere at reducere træmassen fra nu 20 gamle træer til blot 5 træer per hektar, hvorfor der kommer yderligere midler i statskassen. Samtidigt med reduceres biodiversiteten i de udlagte skove også. Disse udrensninger af alt biomasse fra statens skove bør stoppes af politikerne ved, at der fremover satses på mere intelligente grønne løsninger end biomasseværker, der er med til at forringe naturværdierne i statens skove.

I rapporten ”Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove”, nævnes ”dødt ved” ikke mindre end 20 gange. ”Dødt ved” er et kerneelement til at forbedre biodiversiteten i statens skove. Det er skrevet af blandt andre de fire medlemmer, der nu sidder i det ”rådgivende forum”, der skal være Naturstyrelsen behjælpelig med at udlægge ”urørt skov”. Har Naturstyrelsen ikke læst den rapport, inden styrelsen lagde hugstplanerne for 2017?

Comments are closed.