BoRieman
Professor Bo Riemann.

STATUS: Vandmiljøet i havet er i bedring, og det er vandplanernes skyld, viser ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Kystområderne er dog stadig udfordret af klimaforandringer. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, ifølge Altinget.dk 9. juni 2015.

”Efter mere end 25 års indsats for at forbedre miljøkvaliteten i kystområderne, er ålegræsset i de sidste fem år nu begyndt at vende tilbage,” siger professor Bo Riemann i en pressemeddelelse.

Han står sammen med en række forskere fra Aarhus Universitet bag en undersøgelse af de sidste 30 års miljøforhold i de dansk kystområder. Efter man tilbage i 1980’erne begyndte med vandplaner, kunne man hurtigt konstatere, at omfanget af næringsstoffer blev nedbragt. Så på sin vis virkede planerne, som de skulle. Men i forhold til omfanget af ålegræs, der bliver brugt som udtryk for den biologiske effekt af planer, har det været noget sværere at påvise en effekt.

aalegraes1_peterbondoc
Ålegræs er den mest almindelige blomsterplante i vore kystnære farvande, og ålegræsområder fungerer som opvækstområder for fisk og smådyr. Foto: Peter Bondo Christensen.

“Vi troede på, at det var et spørgsmål om tid, før ålegræsset kom tilbage, men vi vidste ikke hvor længe,” siger Bo Riemann.

Selvom det altså ser bedre ud med vandmiljøet, så lyder det også, at der fortsat er udfordringer. Det handler ikke mindst om klimaforandringer, der blandt andet fører til stigende iltsvind. Derfor er det ifølge Bo Reimann ikke tid til at læne sig tilbage.

”Hvis vi slækker på kravene, skal der ikke så meget til, før flere næringsstoffer ødelægger den positive udvikling. Kystområderne er fortsat meget sårbare, og nye stigninger i næringsstoftilførslerne, fx via anvendelse af større mængder af kvælstof og fosfor i landbruget, fører hurtigt til forringelser i miljøkvaliteten,” siger Bo Riemann.

Læs Danmarks Naturfrednings kommentar.

Comments are closed.