Noget for pengene: Vandplanerne virker

BoRieman

Professor Bo Riemann.

STATUS: Vandmiljøet i havet er i bedring, og det er vandplanernes skyld, viser ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Kystområderne er dog stadig udfordret af klimaforandringer. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, ifølge Altinget.dk 9. juni 2015.

”Efter mere end 25 års indsats for at forbedre miljøkvaliteten i kystområderne, er ålegræsset i de sidste fem år nu begyndt at vende tilbage,” siger professor Bo Riemann i en pressemeddelelse.

Han står sammen med en række forskere fra Aarhus Universitet bag en undersøgelse af de sidste 30 års miljøforhold i de dansk kystområder. Efter man tilbage i 1980’erne begyndte med vandplaner, kunne man hurtigt konstatere, at omfanget af næringsstoffer blev nedbragt. Så på sin vis virkede planerne, som de skulle. Men i forhold til omfanget af ålegræs, der bliver brugt som udtryk for den biologiske effekt af planer, har det været noget sværere at påvise en effekt.

aalegraes1_peterbondoc

Ålegræs er den mest almindelige blomsterplante i vore kystnære farvande, og ålegræsområder fungerer som opvækstområder for fisk og smådyr. Foto: Peter Bondo Christensen.

“Vi troede på, at det var et spørgsmål om tid, før ålegræsset kom tilbage, men vi vidste ikke hvor længe,” siger Bo Riemann.

Selvom det altså ser bedre ud med vandmiljøet, så lyder det også, at der fortsat er udfordringer. Det handler ikke mindst om klimaforandringer, der blandt andet fører til stigende iltsvind. Derfor er det ifølge Bo Reimann ikke tid til at læne sig tilbage.

”Hvis vi slækker på kravene, skal der ikke så meget til, før flere næringsstoffer ødelægger den positive udvikling. Kystområderne er fortsat meget sårbare, og nye stigninger i næringsstoftilførslerne, fx via anvendelse af større mængder af kvælstof og fosfor i landbruget, fører hurtigt til forringelser i miljøkvaliteten,” siger Bo Riemann.

Læs Danmarks Naturfrednings kommentar.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.