MinkKlage
Det er uklart, om fødevareminister Dan Jørgensen (S) har beordret hemmeligholdelse af mink-kontroldata.

Fødevareministeriet har sagt nej til at udlevere kontrolrapporter for de danske minkfabrikkers forbrug af antibiotika. En jurist i det såkaldte veterinærrejsehold kalder kontrolresultaterne for “interne” og nægter at udlevere dem, før de har været gennem en “kvalitetssikring”.

Det er ikke oplyst, om Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har deltaget i denne beslutning, eller om den er truffet af embedsværket, der er berygtet for at modarbejde offentlighed i forvaltningen.

Fra 1. juli 2013 og tre måneder frem gennemførte Fødevareministeriets Veterinærrejsehold en kontrolkampagne mod de 1600 danske minkfabrikkers stærkt stigende forbrug af antibiotika, der har resulteret i et antal MRSA-inficerede minkarbejdere.

Resultaterne er for længst opgjort og foreligger i en rapport, men ministeriets jurist Peter Christian Gulmann påstår, at der kun er tale om et “udkast”, som han kalder for et “internt” dokument. Han påstår også fejlagtigt, at disse konkrete resultater skulle være undtaget offentlighedens aktindsigt.

Endvidere hævder juristen, at de konkrete kontrolresultater kan give et “ikke-retvisende” billede af forholdene på minkfabrikkerne, så længe de ikke er blevet “kvalitetssikrede”. Han oplyser dog ikke, hvordan en sådan “kvalitetsikring” skulle kunne ændre ved de konkrete data.

Endelig afviser Gulmann at oplyse, hvornår de pågældende data kan forventes offentliggjort.

Afgørelsen, der er i strid med lovgivningen på flere punkter, er påklaget til Fødevareministeriets Klagecenter, men belært af dårlige erfaringer med klagecentrets meget langsommelige sagsbehandling, vil klagen blive overgivet til Ombudsmanden efter fire ugers frist, med mindre der inden da er truffet en acceptabel afgørelse i overensstemmelse med lovgivningen.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.