Nu også hemmelig mink-liste

MinkKlage

Det er uklart, om fødevareminister Dan Jørgensen (S) har beordret hemmeligholdelse af mink-kontroldata.

Fødevareministeriet har sagt nej til at udlevere kontrolrapporter for de danske minkfabrikkers forbrug af antibiotika. En jurist i det såkaldte veterinærrejsehold kalder kontrolresultaterne for “interne” og nægter at udlevere dem, før de har været gennem en “kvalitetssikring”.

Det er ikke oplyst, om Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har deltaget i denne beslutning, eller om den er truffet af embedsværket, der er berygtet for at modarbejde offentlighed i forvaltningen.

Fra 1. juli 2013 og tre måneder frem gennemførte Fødevareministeriets Veterinærrejsehold en kontrolkampagne mod de 1600 danske minkfabrikkers stærkt stigende forbrug af antibiotika, der har resulteret i et antal MRSA-inficerede minkarbejdere.

Resultaterne er for længst opgjort og foreligger i en rapport, men ministeriets jurist Peter Christian Gulmann påstår, at der kun er tale om et “udkast”, som han kalder for et “internt” dokument. Han påstår også fejlagtigt, at disse konkrete resultater skulle være undtaget offentlighedens aktindsigt.

Endvidere hævder juristen, at de konkrete kontrolresultater kan give et “ikke-retvisende” billede af forholdene på minkfabrikkerne, så længe de ikke er blevet “kvalitetssikrede”. Han oplyser dog ikke, hvordan en sådan “kvalitetsikring” skulle kunne ændre ved de konkrete data.

Endelig afviser Gulmann at oplyse, hvornår de pågældende data kan forventes offentliggjort.

Afgørelsen, der er i strid med lovgivningen på flere punkter, er påklaget til Fødevareministeriets Klagecenter, men belært af dårlige erfaringer med klagecentrets meget langsommelige sagsbehandling, vil klagen blive overgivet til Ombudsmanden efter fire ugers frist, med mindre der inden da er truffet en acceptabel afgørelse i overensstemmelse med lovgivningen.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.