Lørdag den den 7. marts blev der afholdt stiftende generalforsamling i ‘Landsforeningen mod svinefabrikker’. Initiativgruppen bag er ‘Netværk mod svinefabrikker’, der blev dannet for to år siden af en række enkeltpersoner fra hele landet, samt organisationerne Noah, Greenpeace, Frie Bønder- Levende Land og Miljøforeningen på Tuse Næs. 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den nystartede forening.

“Flere og større svinefabrikker skyder frem, og det sætter naboer, sundhed og natur under voldsomt pres. Over hele landet frygter naboer for MRSA-smitte og forurening med ammoniak, metan og svovlbrinte, der blandt mange andre gener giver luftvejssygdomme og diarré. Stanken er ofte så slem, at man ikke kan gå udenfor. Døgnet rundt oplever omkringboende larm fra tonstunge lastbiler og hylende svin”, siger Helene Meden Hansen, der er en af talspersonerne for Landsforeningen mod svinefabrikker.

Helene Meden Hansen. Foto: Gustav Bech

I 2000 var der 198 fabrikker i Danmark med en produktion på 5.000 svin eller derover. I 2018 var antallet ifølge Danmarks Statistik vokset til 940.

De 31 millioner svin, der årligt produceres, er med til at gøre Danmark til verdens største producent af kød i verden, og vi er samtidig det EU-land med den mindste andel af beskyttet natur.

Den nye landsforening vil styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader sundhed og natur. Begge parter føler sig magtesløse, efter at en lovændring i 2017 reelt fratog kommunerne retten til at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefarme ud fra lokale hensyn som fx nabogener eller turisme. 

Beboere ude på landet er prisgivet svinebaronernes skalten og valten med deres livskvalitet. De folkevalgte kommunalpolitikere må også danse efter svineindustriens vilje. Det fremgår af denne dokumentar, der er fremstillet af Greenpeace-rådgiveren Kristian Sloth.

Ifølge Greenpeace-dokumentaren ‘Nabo til en svinefabrik’ har man i Holland påvist sammenhæng mellem store svinefabrikker og forhøjet sundhedsrisiko hos naboerne, og den hollandske regering har blandt andet på den baggrund besluttet at lukke en række svinefabrikker. I filmen har Greenpeace talt med en række danske naboer til svinefabrikker. De plages af hovedpine, kvalme, opsvulmede øjne, diarré og åndedrætsbesvær og frygter, at de er blevet syge af de mange kemiske stoffer, der ledes ud fra staldene.

Efter dokumentaren har miljøminister Lea Wermelin bedt Sundhedsstyrelsen vurdere, om Danmark bør revurdere sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrbrug.

Greenpeace er ikke i tvivl om, at der er akut behov for politisk handling på området – og hilser den nye landsforening velkommen. 

Landbrugspolitisk rådgiver Kristian Sloth, Greenpeace

“Der har aldrig været et større behov for at samle alle de mennesker, der rundt om i landet kæmper mod den måde, svineindustrien udvikler sig. Prisen for den udvikling er alt for høj, og dem der betaler har brug for et fælles talerør”, siger landbrugspolitisk rådgiver Kristian Sloth. 

På den stiftende generalforsamling i Aarhus deltog 65 personer. Blandt de faglige oplægsholdere var Kjeld Hansen (forfatter og journalist), Kristian Sloth (landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace), Jakob Bønløkke (overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital), Anna Kornum (faglig rådgiver for Anima) og Søren Egge Rasmussen (EL).

Landsforeningen mod svinefabrikker ønsker blandt andet at arbejde for

•     at begrænse svineproduktionen og forbedre dyrevelfærden

•     at industrilandbrug sidestilles med anden forurenende industri, så de reguleres efter samme strammere lovgivning

•     at forbedre borgere og kommuners rettigheder over for industrilandbruget

•     at begrænse landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader naturen og menneskers helbred

•     at styrke biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde økologiske principper og processer.

Er du udfordret af – eller interesserer du dig for – konsekvenserne af den industrielle kødproduktion, så kontakt eller meld dig ind i Landsforeningen mod svinefabrikker:

www.landmodsvin.dk

info@landmodsvin.dk

Foreningens kontaktpersoner:  

Helene Meden Hansen (20 89 67 70)

Frederikke Arp (42 63 70 38)

Hør svinesangen her.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Christian Aagaard

    Lad os komme i gang med at gøre landbruget etisk.

  2. Pingback: Hvorfor skal Danmark have endnu flere svin? | Gylle.dk

Skriv en kommentar