Ny MRSA-type rammer både svin og mennesker

MRSA_svinet

Nok en grund til at omgås svin med forsigtighed.

For første gang er der påvist en ny variant af MRSA (mecC-MRSA) i en dansk svinebesætning. Det er også påvist, at bakterien er blevet overført mellem dyr og mennesker. Forskningsresultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Det skriver Statens Serum Institut 21. september 2016 i en pressemeddelelse.

”Det viser en lokal spredning af bakterien mellem dyr og mennesker på gården samt i lokalsamfundet, hvilket bekræfter det spredningsmønster, vi også ser fra husdyr-MRSA. Vi kan dog i dette tilfælde ikke sige, om det er spredning fra dyr til mennesker eller den anden vej”, siger dyrlæge Øystein Angen, Statens Serum Institut, der er førsteforfatter på artiklen om den nye MRSA-variant.

oeysteinangenssi

Mikrobiolog, Phd. Øystein Angen, SSI.

Methicillinresistens hos MRSA kodes som regel af genet mecA. I 2011 blev en ny variant af dette gen, mecC, påvist i MRSA fra mennesker og kvæg i Danmark, England, Skotland og Irland. Denne variant, mecC-MRSA, er senere blevet påvist i en lang række dyrearter som kæledyr, husdyr og vildt men ikke tidligere hos tamsvin.

Bakterien var et tilfældigt fund i en svinebesætning på Sjælland. mecC-MRSA blev isoleret fra fravænningsgrise, farestalden og fra en af landmændene. Der var også køer på gården, men disse blev testet negative for MRSA.

Ved hjælp at helgenomsekventering blev isolaterne fra gården sammenlignet med mecC-MRSA isoleret fra kliniske indsendelser fra mennesker på Sjælland i samme periode. Analysen viste, at isolaterne fra dyr og mennesker på gården var tæt beslægtede. Videre kunne det vises, at isolaterne fra gården var nært beslægtet med kliniske humane isolater indsamlet fra den kommune, gården lå i.

Det var overraskende at finde denne type MRSA i en svinebesætning, da den i modsætning til den almindelige husdyr MRSA CC398 er følsom overfor tetracyklin. Tetracyclin blev brugt til behandling af svin på gården, og det er derfor vanskeligt at forklare alene ud fra antibiotikaforbruget, hvorfor mecC-MRSA variant kunne findes på gården.

”mecC- MRSA er yderst sjælden herhjemme og udgør under 2 % af kliniske isolater fra mennesker. Den er speciel ved at optræde i vilde dyr og det kan tænkes at husdyrene fungerer som mellemværter i spredningen til mennesker”, siger fagchef Anders Rhod Larsen, Statens Serum Institut.

Fremkomsten af nye typer MRSA understreger vigtigheden af en kontinuerlig og koordineret overvågning af MRSA i både mennesker og dyr.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of Antimicrobial Chemotherapy:
Report of mecC-carrying MRSA in domestic swine. 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.