Nyt dødsfald på grund af husdyr-MRSA

OmbudsmandRobertSkov

Overlæge Robert L. Skov fører statistikken over de MRSA-døde.

I fjerde kvartal af 2015 blev der registreret 6 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var en af husdyr typen CC398. Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside den 22. februar 2016.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker ved Statens Serum Institut, har opgjort antallet af blodforgiftninger af MRSA, herunder husdyr MRSA (CC398), for fjerde kvartal af 2015.

I fjerde kvartal af 2015 blev der registreret seks nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 1 med CC398. To personer døde indenfor 30 dage; Én med CC1 (human type) og én med CC398.

Personen med CC398 blodforgiftning og som døde indenfor 30 dage fik denne som led i et længerevarende svært sygdomsforløb efter en hjerteoperation. Patienten havde ingen kendt kontakt til husdyr.

Det samlede antal af blodforgiftninger med MRSA i 2015 var 33, hvoraf 6 var med typen CC398. I alt syv personer døde indenfor 30 dage. Blandt de syv dødsfald var en patient smittet med CC398. De øvrige seks patienter var smittet med fire andre typer MRSA.

CC398 udgjorde samlet 38,1% (1117/2928) af alle MRSA tilfælde i 2015, et mindre fald i forhold til 2014 hvor der blev fundet 1280 CC398 tilfælde ud af totalt 2980 tilfælde.

Oversigt over MRSA tilfælde i 2015
Alle MRSA-typer i 2015: 2928
Heraf CC398 i 2015: 1117
Blodforgiftning: 6
Dødsfald (indenfor 30 dg): 1

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.