Økobønder i stor fremgang – kemilandbruget har det elendigt

StatistikDS2015

Af seneste nyt fra Danmarks Statistik fremgår det, at det konventionelle landbrug i Danmark gik fra skidt til værre i 2015. Regnskabsstatistikken for landbrug 2015 viser, at driftsresultatet for heltidslandbrug blev med 146.000 kr. pr. bedrift i 2015 mere end halveret i forhold til året før. Driftsresultatet er et væsentligt resultatmål og viser aflønningen af ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Der er 10.773 heltidslandbrug i Danmark, hvor afgrøder og husdyr kræver en arbejdsindsats svarende til mindst én person på fuld tid.

StatistikDS_færrelandbrug

Antallet af landbrug falder stadig, fordi de store æder de små, især i Jylland.

Langt bedre resultat for økologiske end konventionelle mælkeproducenter
Der var væsentlige prisfald for mælk fra 2014 til 2015. Konventionel mælk faldt med 62 øre pr. kg, mens økologisk mælk faldt med 28 øre pr. kg. Det bevirkede et betydeligt fald i bruttoudbyttet for mælk, men driftsresultatet udviklede sig vidt forskelligt: For de konventionelle producenter faldt driftsresultatet fra 710.000 kr. til 27.000 kr. pr. bedrift. Til gengæld havde de økologiske producenter en lille, men bemærkelsesværdig, fremgang i driftsresultatet fra 708.000 kr. til 715.000 kr. Fremgangen kan især tilskrives lavere driftsomkostninger. Resultatet svarer til en afkastningsgrad på 1,2 pct. for de konventionelle og 3,2 pct. for de økologiske producenter. I 2016 kan resultatforskellen forventes forstærket, da den konventionelle pris i år igen er faldet mest.

StatistikDS_mælkebønder

De økologiske mælkebønder klarer sig fint.

Blandt svineproducenter klarede driftsformen med slagtesvin sig bedst
Driftsresultatet for svinebrug faldt fra minus 207.000 til minus 412.000 kr. pr. bedrift. Blandt de forskellige typer svinebrug klarede de rene slagtesvineproducenter sig bedst med et driftsresultat på 50.000 kr., mens driftsresultatet for bedrifter med søer og smågriseproduktion klarede sig dårligst med et resultat på minus 1 mio. kr.

Fremgang for pelsdyr og mindre tilbagegang for planteavlere
Efter store fald i 2013-2014 havde pelsdyrbedrifter en fremgang i driftsresultatet fra 685.000 kr. til 784.000 kr. pr. bedrift.  For rene planteavlsbedrifter faldt driftsresultatet fra 471.000 kr. kr. til 422.000 kr.

De bedste heltidsbedrifter har et driftsresultat på over 1 mio. kr.
Den bedste fjerdedel af heltidslandbrugene, ca. 2.700 bedrifter, havde et driftsresultat på 1,3 mio. kr. i gennemsnit, mens resultatet for den dårligste fjerdedel, også ca. 2.700 bedrifter, var minus 1,2 mio. kr. I den sidste gruppe er der mange konventionelle mælke- og smågriseproducenter.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.