– Når vi taler bæredygtighed, så er økologi jo en af hjørnestenene i vores fødevareproduktion, siger minkavler Martin Merrild, i et interview i februar-nummeret af Økologisk Nyhedsbrev, der udgives 10 gange om året af Dansk Landbrugsrådgivning. Merrild er formand for Landbrug & Fødevarer.

Merrild begrunder sig begejstring med, at “økologien har jo i den grad en bevidsthed om bæredygtighed i sin natur”. Og han fortsætter: – Jeg oplever økologi som en driftsgren, hvor man virkelig prøver at vise hensyn. Det gælder hensyn til miljøbelastning, til dyrene, til sædskiftet og til naturen.

Merrild_mink

Minkavler Merrild med en af sine mink hjemme på farmen.

 

Disse to usædvanlige udtalelser fortjener at blive studeret nøjere.

Påstanden om at økologi skulle være en “hjørnesten” i dansk landbrug, virker dog  ikke overbevisende. Kun seks procent af det samlede landbrugsareal dyrkes økologisk, så det er altså en ganske spinkel “hjørnesten”. Derimod giver påstanden mening, hvis Merrilds udtalelse skal forstås således, at ordet “økologi” udgør en hjørnesten i Landbrug & Fødevarers PR-strategi for at genvinde et bedre image.

Den anden udtalelse er usædvanlig, fordi den rummer en skarp kritik af det dominerende landbrug, dvs. de landmænd, der forvalter 94 procent af det danske landbrugsareal.  Hvis Merrild oplever økologien som den driftsgren, hvor man tager “hensyn til miljøbelastning, til dyrene, til sædskiftet og til naturen”, så er det jo en logisk følgeslutning, at de andre driftsgrene – de 94 procent af landbruget – ikke tager hensyn til miljøet, til dyrene, til sædskiftet eller til naturen.

Der er tale om en forbløffende åbenhjertig kritik, men Merrild rammer sømmet lige på hovedet. Manglende hensyntagen til miljøet, naboerne, dyrene og naturen er jo kernen i konfrontationen mellem det dominerende landbrug og selve samfundet.

Spændende bliver det at overvære, hvilke initiativer Merrild agter at lancere for at fremme økologien. Måske en økologisk autorisation for minkavlere?

Comments are closed.