Jørgen Steen Sørensen
I mere end halvandet år har Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen arbejdet med “principielle overvejelser” vedrørende smittefarlige svinefabrikkers identitet. Han er endnu ikke nået frem til en afgørelse.

Har borgerne ret til at vide, hvilke af landets 4000 svinefabrikker der er inficerede med de smittefarlige MRSA-bakterier? Eller har svinefabrikanterne krav på, at myndighederne hemmeligholder den slags oplysninger under henvisning til privatlivets fred?

Det spørgsmål har Ombudsmanden nu tumlet med i mere end 18 måneder. Han har tre gange udsat sin afgørelse, senest 6. januar i år, med henvisning til “principielle overvejelser”.

MRSA er stafylokokker, der er blevet gjort resistente mod human antibiotika på grund af overdreven brug af disse mikrobiotiske midler til husdyrpro-duktion. De giver samme infektioner som almindelige stafylokokker, fx. bylder, betændte sår, urinvejsinfektion eller i værste fald osteomyelitis eller sepsis.

Nogle mennesker er raske bærere af MRSA. Det gælder et ukendt antal af de titusinder af personer, der arbejder i svineindustrien. I så fald findes stafylokokken hyppigst i næsen eller på fugtige hudområder. Den kan også kolonisere svælget eller tarmen. MRSA smitter ligesom almindelige stafylokokker ved direkte og indirekte kontakt.

Selv om ni ud af ti slagtesvin i dag er smittet med MRSA, afviser Fødevareministeriet hårdnakket at oplyse navne og adresser på de inficerede fabrikker.

Vi bad den 14. juni 2012 Folketingets Ombudsmand vurdere denne lukkethed i forhold til Offentlighedsloven og loven Miljøoplysninger. Siden da har Ombudsmanden arbejdet med sagen, som han efter knap et år meddelte, ville blive afgjort  i slutningen af september 2013. Det blev den ikke. Ombudsmanden lovede derefter, at afgørelsen ville komme inden udgangen af december 2013. Det gjorde den heller ikke. Nu skal der så være mulighed for at få en afgørelse frem inden udgangen af januar 2014.

Det siger sig selv, at så langvarig en sagsbehandling hos Ombudsmanden blokerer det journalistiske arbejde, som de pågældende adresselister skulle indgå i. Dermed bidrager Ombudsmanden ganske effektivt til det generelle mønster med mørklægning af sygdomsfremkaldende bakterier, som Landbrug & Fødevarer, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Fødevareministeriet står for.

Den daværende fødevareminister, Mette Gjerskov (S), bekræftede denne strategi i Folketinget 16. januar 2013. Før Ombudsmanden har talt, oplyser myndighederne intet. Det er op til landmændene selv at fortælle om spredningen af MRSA-smitte på fabrikkerne, svarede Mette Gjerskov ved samme lejlighed i Folketinget.

Sundhedsministeriet har anmeldt to journalister til politiet for krænkelse af privatlivets fred, fordi de offentliggjorde navnene på 12 inficerede svinefabrikker i oktober 2010. Denne sag samlede dog støv i næsten to år, før politiet præsterede en sigtelse mod de to journalister i september 2012. Dernæst lå sagen atter stille frem til november 2013, hvor anklagemyndigheden præsenterede et ganske kortfattet anklageskrift. Sagen vil formentlig kommer for retten i løbet af 2014.

Comments are closed.