Skematisk illustration af de årlige nettoemissionsbesparelser ved muligheden for brug af biobrændstoffer (til venstre) og substitution af biobrændstoffer ved e-mobilitet med PV (til højre). Kilde: ifeu-beregninger baseret på data beskrevet i teksten

En ny rapport fra Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) konkluderer, at det er langt bedre for klimaet at lade en mark passe sig selv end at dyrke biobrændstoffer. Det skriver Rådet for Grøn Omstilling i en pressemeddelelse den 9. marts 2023

Undlader man at dyrke et landbrugsareal, vil det over årene springe i skov og i processen optage CO2 fra atmosfæren. I en ny undersøgelse fra Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) har man sammenlignet klimaeffekten mellem dyrkning af biobrændstoffer og potentialet for rewilding, hvor man efterlader et areal og lader naturen gå sin gang. Konklusionen er, at rewilding er mindst dobbelt så godt for klimaet, som biobrændstoffer.

Råstoffer anvendt til biogasproduktion i EU i milliarder kubikmeter (bcm) og procent. Kilde: Wouters et al. 2020; illustration:Abdalla et al. 2022

Nærmere bestemt finder rapporten, at EU’s forbrug af biobrændstoffer i dag lægger beslag på 5,3 millioner hektar landbrugsjord – det er 1 million hektar mere end Danmarks samlede areal på 4,3 millioner hektar. Lod man arealet brugt til biobrændstoffer springe i skov, kunne man lagre knap 65 millioner tons CO2 om året. Til sammenligning reducerer brugen af biobrændstoffer kun EU’s CO2-udledning med knap 33 millioner tons. Det er endda uden at tage højde for de indirekte klimaeffekter, som betyder, at mange biobrændstoffer i praksis gør mere klimaskade end gavn. Dertil kommer de positive effekter for Europas hårdt pressede biodiversitet ved at lade arealer springe i skov.

Kigger man på de danske tal, er der også potentiale for en betydelig klimagevinst ved at stoppe brugen af afgrødebaserede biobrændstoffer. Danmarks forbrug af biobrændstoffer lægger, i og udenfor Danmark, beslag på 100.000 hektar landbrugsjord med et samlet årligt lagringspotentiale på 1 million tons CO2, hvis man lod det springe i skov. Sammenlignet hermed begrænser brugen af biobrændstoffer sig til en CO2-besparelse i omegnen af 700.000 tons CO2. Altså et tabt potentiale på ca. 300.000 tons. Dette er igen uden hensyntagen til indirekte klimaeffekter, som vil gøre regnestykket langt mere fordelagtigt for rewilding.

Rasmus Bjerring Larsen, klima- og transportrådgiver hos RGO

Hos Rådet for Grøn Omstilling er man ikke overrasket over konklusionerne.

“Vil man som landmand gøre noget godt for klimaet, så er det langt bedre at parkere traktoren, smække benene op på kaffebordet og lade marken springe i skov, end at dyrke biobrændstoffer. Biobrændstoffer fra energiafgrøder er og bliver et fejlslået eksperiment, som bør stoppes. Den nye rapport slår endnu en gang fast, at Danmarks fortsatte forbrug af biobrændstoffer fra afgrøder er en lose-lose-lose strategi for klima, fødevaresikkerhed og biodiversitet”, siger Rasmus Bjerring Larsen, der er klima- og transportrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Regeringen bør fastholde beslutning om bedre regneregler for biobrændstoffer

I 2020 indgik den daværende socialdemokratiske regering, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten. Af aftalen fremgår det blandt andet, at Energistyrelsen senest fra 2025 skal medregne de indirekte klimaeffekter for biobrændstoffer. I praksis vurderer Rådet for Grøn Omstilling, at en sådan korrigering af ’klimaregnereglerne’ for biobrændstoffer vil føre til en gavnlig udfasning af afgrødebaserede biobrændstoffer. Men det er nu usikkert, om SVM-regeringen vil overholde aftalen.

”Det er under al kritik, at regeringen tøver med at gøre gode grønne ord til handling. Hvis Danmark vil være et grønt foregangsland, må regeringen træde i karakter og stå ved beslutningen om at tage højde for biobrændstoffernes samlede klimabelastning. Ellers kan det ikke kaldes andet end greenwashing mod bedre vidne,” siger Rasmus Bjerring Larsen.

Gennemsnitlig årlig CO2-lagring ved naturlig vegetationsvækst på nuværende dyrkningsjord til produktion af forbrugt biobrændsel I Europa. Beregninger og illustration af ifeu

Læs rapporten: Biofuels: An obstacle to real climate solutions

Omlægning til sol, fødevarer eller rewilding

 • Solpaneler er en langt mere effektiv måde at bruge arealer til energiformål. Man skal bruge 40 gange mindre jord til at drive en elbil med solpaneler, end en bil med forbrændingsmotor drevet af biobrændstoffer. Med en omlægning til solpaneler på blot 2,5 procent af det areal, som EU i dag bruger til biobrændstoffer, kunne man få samme energi-output til elbiler og overlade de resterende 97,5 procent til rewilding eller fødevareproduktion.
 • En omlægning af arealet brugt til biobrændstoffer kunne producere fødevarer svarende til kalorie-behovet for 120-142 millioner mennesker – svarende til en fjerdedel af EU og Storbritanniens samlede befolkninger.
 • Udover klimaeffekten ved at lade landbrugsarealer rewilde, er der også betydelige gevinster for biodiversiteten. Effekten på naturens artsrigdom ved at dyrke biobrændstoffer på 100 hektar svarer til at asfaltere 40 hektar.

Bannerbillede: Solceller skyder op overalt. Foto: Emea VC/Unsplash

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Wauw – og så spørger jeg mig selv om hvorfor vores og andre regeringer ikke står på spring ? Uforståeligt og respektløst.. vi har jo kun 1 🌎

 2. Ulla Gottliebsen

  Artiklens anvendelse af begrebet “rewilding” er usædvanligt.

  Rewilding i Danmark er netop ikke hendetegnet ved at lade arealer ligge og lade “naturen gå sin gang”.

  Rewilding praktiseres her ved at indhegne arealer, øge mængden af dødt ved ved afbrænding af træer og derefter indsætte husdyr i højere antal, end der er stråføde til. Det forhøjede antal dyr skal forhindre tilgroning,.

  • Michael Stoltze

   Det er forkert, Ulla. I rewildingprojekter og naturnationalparker skal man lade naturen passe sig selv bortset fra, at store dyr skal fjernes, før de bliver så mange, at der ikke er føde nok.

   Du har gennem lang tid spredt en masse misinformation på sociale medier. Det er ikke i orden.

   • Merja Leinonen

    Biologer er i gang med at skabe urørt skov bag hegn udover evolutions eksperimenter “husdyr til vilddyr fra 0 -10 sec.”. Urørte skov, hvor træerne veteraniseres og får lov til at rådne. Drænene fjernes og der bliver sumpe, hvor der ikke vokser træer, men som efterhånden bliver våde, tætte, mørke ufremkommelige sumpe.
    For at køre i de el-drevne biler er landskabet plastret til med kæmpe solcelle parker. Det skaber ikke større biodiversitet, vel?

    • Rewilding er intet andet en en lusket måde at udvide landbrugsarealet på naturarealets bekostning. Det luskede er, at de gyldne løfter om summende insekter og flagrende sommerfugle over blomstrende enge ikke holder. De store dyr æder, nedtrampet eller tæppebomber naturen med lort og urin. De ødelægger systematisk alt naturindhold og det er netop fidusen. For så kan man uden væsentligt tab af naturindhold lave landbrugsproduktion.
     Der findes ikke “spirebede” eller “nye dynamikker ” hvor dyrene går. Det er en fed løgn.

 3. Bent Østergaard Olsen

  Rewilding går ud på at fjerne skoven og efterfølgende holde den væk ved hjælp af såkaldte “store græssere”. Danmark er naturligt et skovland. Skovene er i tidernes morgen ryddet til fordel for agerbrug. Holder vi op med at dyrke jorden springer den i skov. Det er der ikke det mindste nyt i. Rewilding-idiologerne ved det også godt. Derfor har de i deres feberfantasier opfundet de “vilde” tamdyr eller er det tamme “vilddyr”, der skal få deres kabale til at gå op. Desværre er disse dyr ikke med på ideen. Derfor er det nødvendigt at hegne dem inde, så de ikke flygter til mere frodige græsgange. Og da disse dyr naturligt ikke foretrækker træ-føde, er man nødt til at holde en stor bestand på små arealer, så de bliver så vilde af sult at de æder hvad som helst. Af samme grund har man indført en undtagelsesbestemmelse i lovgivningen, så det ikke er strafbart at holde dyr på denne måde. Michael Stoltze har ret i, at der er spredt en masse misinformation og at det ikke er i orden. Det er bare Michael Stoltze og hans meningsfæller der står for misinformationen.

 4. Nora Tams

  Tak for endnu et relevant indlæg om at der bindes mere organisk stof i naturen, end vi normalt regner med. Jeg tror at mange har fornemmelsen af at omsætningen i naturen normalt vil være karakteriseret af utrolig langsom omsætning, komplicerede sammenhænge og akkumulering af biomasse, altså hvis vi ikke bare opfatter naturen som brændbart materiale – til vores kraft/varmeværker eller elproduktion, hvor der som bekendt er “kontant afregning” i forhold til CO2 og eventuelle røggasser direkte til atmosfæren.
  Problemstillingen er jo at vi forbruger langt mere organisk stof end naturen kan nå at genskabe, at vores landbrug fortrinsvist dyrker planter til dyrefoder og at de planter der altid har optaget kuldioxiden slet ikke kan nå at bygge den ind og dermed sørge for at danne det organiske stof som alle levende kræ inklusive os selv er afhængige af –
  Jeg mener som Ulla – og Bent, at det er en smule sært at kalde fænomenet her rewilding, da man ved denne metode – som Michael selv siger -netop ikke holder fingrene væk.

 5. Ulla Gottliebsen

  At indsætte husdyr bag hegn i naturen har intet at gøre med at “lade naturen gå sin gang”.

  Den menneskelige påvirkning ligger i hegningen og i at indsætte mængder og arter af dyr, der aldrig ville forekomme, hvis man overlod naturen til sig selv.

  Lad naturen være bare nogle steder – uden indgreb, projekter og uden konstant overvågning. Det ville være rewilding.

 6. Lene Kattrup

  Meget enig Ulla. Det er en misvisende/ukorrekt måde at bruge rewilding på.
  For her i Danmark er det centralt, at man med rewilding bl.a. indbefatter at udsætte kvæg og heste, helt undlader vinterfodring igennem hele vinteren og indhegne store områder med omfattende ydre indhegning mm. (Ellers en del ok ting i artiklen, men brugen af rewilding er skæv/misvisende. Der er bestemt ikke tale om bare at lade naturen ligge)
  Der er en accept af sult og hegn samt, som jeg har forstået, og som vi allerede kan se her i landet (anderledes visse andre lande) omfattende fældninger af træer uden nyplantning (klimaet?)

 7. Rasmus Frandsen

  Som altid forplumres pointen med artiklerne om rewilding med misinformation om de “stakkels” frie vilde heste. Rewilding begrebet handler ikke bare om store græssere.

Skriv en kommentar