Stærk kritik af dyr biomasse fra medlem af klimakommission

Martin Lidegaard,Radikale Venstre, Klimaminister.

Klimaminister Martin Lidegaard (RV) er i gang med en kæmpemæssig fejlinvestering i dyr biomasse, hævder medlem af Klimakommissionen.

Skatteyderne kommer til at betale en meget dyr pris for at landbrug og skovbrug kan tjene penge på biomasse, hævder cand.polyt. Jørgen Henningsen i et indlæg i Pol. 26. juni. Henningsen er medlem af den arbejdende klimakommission i Energiministeriet, men han mener, at regeringen og energiminister Martin Lidegaard er i gang med at begå en kæmpe-mæssig fejlinvestering i fremtidens energiforsyning.

Det er omtalen af ombygningen af Skærbækværket i Trekantsområdet (Pol. 21.6) fra naturgas til biomasse, der har fået den tidligere underdirektør i Miljøstyrelsen til at slå alarm. Han finder den “mere end almindelig bekymrende” og fastslår, at “når overskriften postulerer, at ‘billig biomasse slår stor naturgaskedel af banen’ er der tale om direkte læservildledning”.

Henningsen fortsætter sig indlæg:

Det, der burde have stået, er, at ‘skatteborgerfinansieret omlægning fra billig naturgas til dyr biomasse slår velfungerende naturgaskedel af banen med sandsynlig forøget Co2-udledning som afledt effekt’!

Forklaringen er enkel. Sidste års energipolitiske forlig indebærer, at naturgasforbrug til opvarmning fortsat vil være højt beskattet (cirka 3 kroner per kubikmeter), mens biomasse er afgiftsfritaget. Argumentet, biomassens påståede CO2-neutralitet, er forlængst gennemhullet; det er det blevet i flere omgange, bl.a. i et notat fra Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige komite fra september 2011, altså cirka et halvt år før energiforliget.

Sagen er, at når man afbrænder en vis mængde biomasse, udsendes der mellem halvanden og to gange så meget CO2, som hvis man dækker det samme energibehov ved hjælp af naturgas. Det er ikke noget argument, at træpillernes kulstofindhold kommer fra atmosfæren via fotosyntesen. Det gør naturgassens også, – ligesom kulstofindholdet i de regnskove, der så flittigt afbrændes i Amazonas og i Indonesien. CO2-neutraliteten sikres kun, hvis – og i takt med at – den afbrændte biomasse gendannes, hvilket den nugældende lovgivning overhovedet ikke sikrer.”

Læs hele debatindlægget på:  www.facebook.com/gylle.dk

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.