Martin Lidegaard,Radikale Venstre, Klimaminister.
Klimaminister Martin Lidegaard (RV) er i gang med en kæmpemæssig fejlinvestering i dyr biomasse, hævder medlem af Klimakommissionen.

Skatteyderne kommer til at betale en meget dyr pris for at landbrug og skovbrug kan tjene penge på biomasse, hævder cand.polyt. Jørgen Henningsen i et indlæg i Pol. 26. juni. Henningsen er medlem af den arbejdende klimakommission i Energiministeriet, men han mener, at regeringen og energiminister Martin Lidegaard er i gang med at begå en kæmpe-mæssig fejlinvestering i fremtidens energiforsyning.

Det er omtalen af ombygningen af Skærbækværket i Trekantsområdet (Pol. 21.6) fra naturgas til biomasse, der har fået den tidligere underdirektør i Miljøstyrelsen til at slå alarm. Han finder den “mere end almindelig bekymrende” og fastslår, at “når overskriften postulerer, at ‘billig biomasse slår stor naturgaskedel af banen’ er der tale om direkte læservildledning”.

Henningsen fortsætter sig indlæg:

Det, der burde have stået, er, at ‘skatteborgerfinansieret omlægning fra billig naturgas til dyr biomasse slår velfungerende naturgaskedel af banen med sandsynlig forøget Co2-udledning som afledt effekt’!

Forklaringen er enkel. Sidste års energipolitiske forlig indebærer, at naturgasforbrug til opvarmning fortsat vil være højt beskattet (cirka 3 kroner per kubikmeter), mens biomasse er afgiftsfritaget. Argumentet, biomassens påståede CO2-neutralitet, er forlængst gennemhullet; det er det blevet i flere omgange, bl.a. i et notat fra Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige komite fra september 2011, altså cirka et halvt år før energiforliget.

Sagen er, at når man afbrænder en vis mængde biomasse, udsendes der mellem halvanden og to gange så meget CO2, som hvis man dækker det samme energibehov ved hjælp af naturgas. Det er ikke noget argument, at træpillernes kulstofindhold kommer fra atmosfæren via fotosyntesen. Det gør naturgassens også, – ligesom kulstofindholdet i de regnskove, der så flittigt afbrændes i Amazonas og i Indonesien. CO2-neutraliteten sikres kun, hvis – og i takt med at – den afbrændte biomasse gendannes, hvilket den nugældende lovgivning overhovedet ikke sikrer.”

Læs hele debatindlægget på:  www.facebook.com/gylle.dk

Comments are closed.