Forskere ved universiteterne i Turku og Oulu, Finland, har påvist, hvordan Roundup, en sprøjtegift der indeholder glyphosat, påvirker humlebiernes indlæring og hukommelse. Allerede en lille dosis påvirker deres evne til at lære og huske sammenhænge mellem farver og smag. Det svækkede fintfølende farvesyn kan i alvorlig grad forringe humlebiernes fouragerings- og redesucces.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra University of Turku, den 13. oktober 2022.

I undersøgelsen blev humlebier udsat for en akut dosis sprøjtegift, sådan som bestøvende humlebier kan blive udsat for på en sprøjtet mark i løbet af dagen. Efter eksponeringen blev humlebiernes indlæring og hukommelse testet i en 10-farvet diskriminationsopgave, hvor humlebierne lærte at forbinde fem specifikke farver med en givende sukkeropløsning og yderligere fem farver med en frastødende kininopløsning.

Denne grafiske fremstilling opsummerer resultaterne af forskernes undersøgelse. Illustration fra artiklen.

Kontrolhumlebier lærte at skelne farver forbundet med sødt sukkervand fra farver forbundet med en dårlig smagende opløsning og huskede, hvad de lærte efter tre dage. Humlebier, der blev udsat for sprøjtegiften, lærte væsentligt mindre og glemte næsten alt, hvad de havde lært inden for få dage.

Marjo Helander, University of Turku

Individuelle humlebier mærket med et lille nummer blev udsat for enten en meget lav akut dosis af glyphosat-baseret Roundup eller for sukkervand (kontrol). Derefter gennemgik bierne fem læringsforløb, hvor de skulle vælge mellem kunstige sukkerblomster (saccharose) eller frastødende blomster (kinin). Forsøgsbierne fik individuelt lov til at komme ind i arenaen med 10 forskellige farvede blomster (to af hver farve) med en dråbe saccharose eller kinin. I løbet af de fem læringsforløb lærte kontrolbier at skelne mellem de givende og de frastødende blomster, og to dage senere var de i stand til at huske alt, hvad de havde lært. Indlæringen af ​​de udsatte Roundup-bier blev dog slettet inden for få timer efter eksponeringen, og to dage senere i en hukommelsestest havde de glemt alt, hvad de havde lært.

Forskerne fandt også ud af, at sprøjtegiftbehandlingen ikke påvirkede humlebiernes ydeevne i en lettere tofarvet diskriminationsopgave eller en 10-lugt diskriminationsopgave. Resultaterne tyder på, at selvom eksponering for Roundup ikke gør humlebier helt farve- eller lugtblinde, så forringer det deres finere farvesyn.

Olli Loukola, Uleå Universitet

– Vi fokuserede på biernes kognitive træk, fordi disse træk bestemmer sociale insekters succesfulde fouragering og sociale adfærd og derfor deres kondition. Jeg er virkelig bekymret. Selv en meget lille akut dosis havde en skadelig effekt på humlebierne, siger forsker, lektor Marjo Helander fra Universitetet i Turku, Finland.

– Resultatet er endnu mere bekymrende, når man tager i betragtning, hvor meget glyphosatholdige herbicider, der bruges globalt, fastslår Helander.

– Resultaterne er ret bekymrende i betragtning af vigtigheden af ​​farvesyn for humlebier. Selv små forstyrrelser i farvesynet kan være katastrofale med hensyn til fouragerings- og redesucces, siger docent Olli Loukola fra Uleå Universitet.

Undersøgelsen “Field-realistic acute exposure to glyphosate-based herbicide impairs fine-color discrimination in bumblebees” offentliggøres I januar 2023 i tidsskriftet Science of the Total Environment, men kan allerede nu læses på nettet.

Link til artiklen i Science of the Total Environment.

Bannerfoto: Humlebier. Fra nyhedssiden for University of Turku.

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Den fortsatte brug og fremstilling af round up skal stoppes, og det kan kun gå for langsomt.

 2. Mikael Benzon

  Foruroligende. EU har fokus på de systemiske pesticider herunder neonikotinoider, som påvirker bestøveres orienterings-, forplantnings og fordøjelsesevner. Glyfosat har åbenbart lignende indvirkninger, Danmark burde indføre et forbud ligesom Frankrig og dele af Tyskland

 3. Steen Ole Rasmussen

  Det passer fint ind i, hvad jeg selv har oplevet. Det er så trist, når man finder en sød brumbasse ude på græsplænen, der ikke kan finde ud af noget som helst! Det sker tit i den have, jeg har tættest på almindeligt dyrkede områder.
  I haven om mit fritidshus vrimler det derimod i perioder med bier, sviere og brumbasser omkring de forskellige blomster af ukrudt og krydderurter, som på ingen måde har problemer med at orientere sig. Her er der længere til de dyrkede arealer, og det er en ren fornøjelse at betragte den måde, de alle sammen fiser rundt om hinanden på og med usvigelig præcision finder ind til den søde nektar og hjem igen, fx til deres bo oppe på den rigtige side af dampspæreren i mit havehus. Der er fest og glade dage i brumbassernes bo, også når man skal sove. Efter et par dages tilvænning og efter at man har forsikret sig om, at de ikke går igennem plastikken og helt ind i mit soveværelse, så er det bare hyggeligt at falde i søvn til deres lyde.

Skriv en kommentar