KodansKun fem procent af landets mælkeleverandører har den kvægspecifikke Salmonella Dublin-bakterie. Det er det laveste antal nogensinde, og Sjælland, Fyn og store del af Jylland er stort set salmonellafrit område. Målet er et salmonellafrit kvægbrug i 2016.

En massiv indsats fra kvægbranchen og et tæt samarbejde mellem landbruget og fødevaremyndighederne har ført til, at salmonella nu er godt på vej til at blive udryddet i dansk kvægbrug. Det skriver Maskinbladet.dk 9. oktober 2015.

I 2007 blev en omfattende salmonellahandlingsplan i kvægbruget sat i gang. På det tidspunkt var knap 16 procent af alle danske malkekvægbesætninger ramt af Salmonella Dublin, der er en salmonellatype hos kvæg. Det tal er nu nede på cirka fem procent, hvilket er det laveste nogensinde.

Den succesrige handlingsplan står i grel modsætning til svineindustriens manglende indsats mod svine-MRSA eller CC398. I 2007 var der blot syv tilfælde af MRSACC398-smittede personer; i 2014 var antallet eksploderet til 1280. Forklaringen er, at svineindustrien – med myndighedernes billigelse – ikke har løftet en finger for at bekæmpe smitten.

Salmonellafri i 2016
Mens MRSA-bekæmpelsen fortsat sejler, skal tallet for Salmonella Dublin endnu længere ned, mener Erik Rattenborg, dyrlæge i landbrugets såkaldte videnscenter, Seges.

– Målet er, at vi er salmonellafrie ved udgangen af 2016. Og med de gode resultater vi allerede har set, og den kæmpe indsats, vores landmænd yder for at bekæmpe smitten, så er vi godt på vej, vurderer han. Danmark har som et af de eneste lande i verden et målrettet bekæmpelsesprogram mod Salmonella Dublin.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.