Salmonellafrie køer – ja! MRSA-frie svin – nej!

KodansKun fem procent af landets mælkeleverandører har den kvægspecifikke Salmonella Dublin-bakterie. Det er det laveste antal nogensinde, og Sjælland, Fyn og store del af Jylland er stort set salmonellafrit område. Målet er et salmonellafrit kvægbrug i 2016.

En massiv indsats fra kvægbranchen og et tæt samarbejde mellem landbruget og fødevaremyndighederne har ført til, at salmonella nu er godt på vej til at blive udryddet i dansk kvægbrug. Det skriver Maskinbladet.dk 9. oktober 2015.

I 2007 blev en omfattende salmonellahandlingsplan i kvægbruget sat i gang. På det tidspunkt var knap 16 procent af alle danske malkekvægbesætninger ramt af Salmonella Dublin, der er en salmonellatype hos kvæg. Det tal er nu nede på cirka fem procent, hvilket er det laveste nogensinde.

Den succesrige handlingsplan står i grel modsætning til svineindustriens manglende indsats mod svine-MRSA eller CC398. I 2007 var der blot syv tilfælde af MRSACC398-smittede personer; i 2014 var antallet eksploderet til 1280. Forklaringen er, at svineindustrien – med myndighedernes billigelse – ikke har løftet en finger for at bekæmpe smitten.

Salmonellafri i 2016
Mens MRSA-bekæmpelsen fortsat sejler, skal tallet for Salmonella Dublin endnu længere ned, mener Erik Rattenborg, dyrlæge i landbrugets såkaldte videnscenter, Seges.

– Målet er, at vi er salmonellafrie ved udgangen af 2016. Og med de gode resultater vi allerede har set, og den kæmpe indsats, vores landmænd yder for at bekæmpe smitten, så er vi godt på vej, vurderer han. Danmark har som et af de eneste lande i verden et målrettet bekæmpelsesprogram mod Salmonella Dublin.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.