Sejler det i Lars Chr. Lilleholts energiministerium?

Lars Christian Lilleholt, Energiforsynings- og Klimaminister (V).

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Under overskriften ”Forståelig frustration” skriver Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i Frederiksborg Amts Avis den 27.07: “Jeg kan godt forstå, hvis der er folk, der har investeret i solceller i tiltro til de gældende regler, som føler sig frustrerede over udsigten til at få ændret afskrivningsreglerne.”

Søren Wium-Andersen.

Ministeren oplyser også, at reglerne kan ændres af Energitilsynet uden om aftalepartnerne. Tilsynet, der i sin helhed er udpeget af ministeren, har som opgave uafhængigt af regeringen at fortolke de energilove, som er aftalt af politikerne og som i følge Energitilsynets hjemmeside ”i vidt omfang er rammelovgivning.”

Hånden på hjertet. Det var jeg ikke klar over, da jeg investerede i solceller. Nemlig, at ministeren ganske elegant kan underløbe de aftaler, han har indgået i Folketinget, via et energitilsyn, som han selv har udpeget! For ifølge Energitilsynets hjemmeside er det tildelt ”et vidt skøn ved udmøntning af de dele af energilovene, hvor Energitilsynet er myndighed.”

Først nu er jeg blevet blevet klar over, at Energitilsynet kan ændre bestemmelser og aftaler indgået af et flertal i Folketinget. Et system som vil være en pryd for enhver bananrepublik!

Når der fremover indgås aftaler i Folketinget, bør regeringen oplyse befolkningen om, hvornår der i aftalerne er indbygget skjulte muligheder for at omgøre aftalerne uden om regeringen og forligskredsen. For det er åbenbart det, der nu er ved at ske med en af de mange ”solcelleaftaler.”

Jeg finder, at det sejler i ministeriet, når der er sådanne retssikkerhedsmæssige problemer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.