Havbrug. Foto: Leif RIchter.

Straffesagen mod Hjarnø Havbrug genoptages tirsdag den 4. oktober ved Retten i Horsens. Det sker efter flere lange udsættelser. Senest i april i år, da en sygemelding fra havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen satte en stopper for straffesagen.

Inden da havde havbrugsejerens advokater fået sagen udsat to gange. Nemlig, da det kom frem, at 77 ringbind med materiale, som politiet havde konfiskeret hos dambruget, pludselig var forsvundet hos politiet i Horsens.

Retssagen mod Hjarnø Havbrug udsat: – 4 reolmeter ringbind blev væk hos politiet

Retten i Horsens afsagde en kendelse om, at sagen alligevel kunne fortsætte, fordi anklagemyndigheden havde et koncentrat på 11 ringbind af de i alt 77. Det kærede advokaterne. Landsretten i Viborg kom dog til samme resultat som byretten. Derefter ønskede havbrugsejerens advokater sagen for Højesteret. Det blev afvist af Procesbevillingsnævnet.

Nu starter sagen så igen tirsdag den 4. oktober. Her fortsætter anklageren, Pernille Moesborg, dokumentationen af sagen, oplyser hun til www.gylle.dk Dokumentationen skal underbygge tiltalen mod havbrugsejeren.

Anklagemyndigheden kræver Anders Østergaard Pedersen idømt fængselsstraf og konfiskation af 191 mill. kr., som han har tjent på ulovlig produktion i sine havbrug.  Allerede i det første retsmøde i sin tid indrømmede han at have indsendt over 30 forfalskede indberetninger om sin produktion på havbrugene.

Det store mysterie er stadigvæk, hvad blev der af de 77 ringbind?

Siden tiltalen om de ulovlige forhold blev rejst i 2020, har havbrugsejeren – ja tidligere havbrugsejer skal han vel benævnes i dag – overført firmaet til sin til hustru. Antageligt for at undgå konfiskation af en del af formuen på en kvart milliard  kr. hvis Hjarnø Havbrug bliver dømt til at betale de 191 mill. kr. for ulovlig drift.

Den store mystik i sagen – de 77 ringbinds forsvinden i politiets varetægt – har politiet stadig ikke villet oplyse om. www.gylle.dk søgte i sin tid aktindsigt for at få en forklaring og stillede 12 konkrete spørgsmål. Både politiet og Statsadvokaten afviste aktindsigt med henvisning til den verserende retssag.

“Når retssagen en gang slutter, vil vi selvfølgelig derfor igen søge om aktindsigt,” siger redaktør Kjeld Hansen, www.gylle.dk. Interessant er det i øvrigt, at allerede i 2013 advarede skibsingeniør Søren Knudsen – bosat på Hjarnø siden 1995 – mod havbrug i de østjyske fjorde. Havbrugene skal ud af fjordene, sagde han. Det sagde han i Kjeld Hansens interview med ham i Sportsfiskeren og fortsatte: “Hvis ikke, der gøres noget, omdanner de hele kysten fra Odder til Juelsminde til intensiv industrizone med fiskeopdræt, muslingeavl og tangdyrkning.”

Havdambrugene skal ud af de østjyske fjorde!

Apropos muslinger var det en vigtig del af Anders Østergaard Pedersen forklaring i retten i sin tid om de falske indberetninger. Havbrugets muslingeavl fjernede jo en del af kvælstoffet og fosforen, mente han. Derfor havde han indberettet mindre opdræt af fisk i havbruget, end der i virkeligheden var.

Visited 7 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Kim Houmøller

  Ringbindene er blot blevet fjernet eller brændt!

 2. Jan Stampe Nielsen

  Bare rolig. Vi har jo en justitsminister og han er helt sikkert neutral i forhold til statsadvokaten og politiet. Ligesom politiet er helt neutral i forhold til anklagede. Natyrlich.

 3. Han er da sikkert syg igen om nogle dage stakkels mand, det bliver man nok når man skal tælle alle sine penge som man har bedraget sig til – der er jo nogen der siger de penge lugter!
  Ham eller hans advokater vil vedblive at trække det hele i langdrag og grine af samfundet imens – føj.

 4. Jeg vil næsten vædde på, at de manglende ringbind og det meget lange sagsforløb vil medføre, at Anders Østergaard Pedersen i Byretten får en utrolig mild dom, som han med garanti anker, og så kan der gå yderligere to – tre år, og når sagen så kommer for Landsretten, så er den så gammel, at den næsten er forældet, og derfor får han højst en symbolsk dom.

  Sagen er jo, at Anders Østergaard Pedersen er en særdeles velhavende mand, og her i Danmark er der en tradition for, at man ikke straffer personer fra overklassen, for hele retssystemet er netop lavet med formål, at beskytte overklassen og dens privilegier.

 5. Jan Stampe Nielsen

  Niels Riis Ebbesen: Undskyld, men ironi skal ikke bare læses, det skal også forstås.

Skriv en kommentar