MRSADoD_Tove-Roenne_large
Overlæge Tove Rønne, Sundhedsstyrelsen.

“Formålet med overvågningen af MRSA er ikke at frembringe data over forekomsten af MRSA-bærere i befolkningen. Dette vil kræve helt andre metoder i form af bl.a. gentagne undersøgelser i sammenlignelige befolkningsgrupper med jævne mellemrum, hvilket ligger uden for formålet med et løbende overvågningssystem. Man kan heller ikke ud fra overvågningsdata sige noget om, hvor lang tid forinden den pågældende person har erhvervet MRSA-bakterien.”

Denne markante indrømmelse giver Tove Rønne, seniorlæge & Bolette Søborg, overlæge, ph.d., Sundhedsstyrelsen, i et debatsvar i Ugeskrift for Læger, 19. august 2016.

Som begrundelse for den særlige anmeldepligt skriver de to læger:

“… at der f.eks. i familier gøres en indsats for at fjerne bærertilstanden fra raske familiemedlemmer. Det totale antal registrerede tilfælde kan derfor ikke tages som udtryk for sygdomsforekomsten”.

Bolette_Soeborg_tilkant.ashx
Overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen.

Lægerne indrømmer også, at der sket et markant statistikbrud fra 2013, der gør de indsamlede data usammenlignelige over den samlede årrække:

“Reglerne for undersøgelse for rask bærertilstand blev ændret med Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2012, hvoraf det fremgår, at alle, der indlægges, og som arbejder med levende svin, skal undersøges. Dette skete primært for at sikre de pågældende den mest hensigtsmæssige antibiotikabehandling, f.eks. i forbindelse med operation”.

Imidlertid kommer de to læger ikke ind på begrundelsen for den kostbare indsamling og behandling af de ubrugelige data. Den årlige statistik over MRSACC398- epidemien har flere givet anledning til mistolkninger, især i landbrugspressen. Således erklærede landbrugsavisen.dk “MRSA-kurven er knækket”, 8. juni 2016 på grundlag af den misvisende statistik.

MRSA_kurven
Landbrugsavisen har rapporteret fejlagtigt med udgangspunkt i den kritisable registrering fra Sundhedsstyrelsen.

Endelig bekræfter de to overlæger, at MRSA-kurven over tid vil udvise et markant fald, efterhånden som flere og flere beskæftigede i svineindustrien bliver registrerede som “nysmittede”:

“Sundhedsstyrelsen er enig i, at der over tid vil ske en ophobning af raske smittebærere med husdyr-MRSA hos personer, der dagligt arbejder med levende svin. Dette skyldes, at det ikke findes hensigtsmæssigt at forsøge at fjerne bakterien, hvis man efterfølgende igen udsættes for den i samme grad. Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet særlige regelsæt for at beskytte disse personer”.

Robert_Skov
Overlæge Robert L. Skov, tidl. SSI.

I indlægget undlader de to læger, der har haft ansvaret for registreringen gennem årene, at fortælle, hvad Sundhedsstyrelsen agter at gøre for at få etableret en brugbar, retvisende statistik. Overlæge Robert L. Skov, Statens Serum Institut (SSI), der har haft det direkte ansvar for at udforme de årlige statistikker, er ikke ansat længere i Sundhedsministeriet. Han forlod stillingen 1. juni 2016 for at søge arbejde i det private erhvervsliv. Skov har tidligere erklæret Danmark for “verdensmestre i at holde MRSA ude”.

Visited 8 times, 8 visit(s) today