Sundhedsstyrelsen indrømmer: MRSA-statistik er ubrugelig!

MRSADoD_Tove-Roenne_large

Overlæge Tove Rønne, Sundhedsstyrelsen.

“Formålet med overvågningen af MRSA er ikke at frembringe data over forekomsten af MRSA-bærere i befolkningen. Dette vil kræve helt andre metoder i form af bl.a. gentagne undersøgelser i sammenlignelige befolkningsgrupper med jævne mellemrum, hvilket ligger uden for formålet med et løbende overvågningssystem. Man kan heller ikke ud fra overvågningsdata sige noget om, hvor lang tid forinden den pågældende person har erhvervet MRSA-bakterien.”

Denne markante indrømmelse giver Tove Rønne, seniorlæge & Bolette Søborg, overlæge, ph.d., Sundhedsstyrelsen, i et debatsvar i Ugeskrift for Læger, 19. august 2016.

Som begrundelse for den særlige anmeldepligt skriver de to læger:

“… at der f.eks. i familier gøres en indsats for at fjerne bærertilstanden fra raske familiemedlemmer. Det totale antal registrerede tilfælde kan derfor ikke tages som udtryk for sygdomsforekomsten”.

Bolette_Soeborg_tilkant.ashx

Overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen.

Lægerne indrømmer også, at der sket et markant statistikbrud fra 2013, der gør de indsamlede data usammenlignelige over den samlede årrække:

“Reglerne for undersøgelse for rask bærertilstand blev ændret med Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2012, hvoraf det fremgår, at alle, der indlægges, og som arbejder med levende svin, skal undersøges. Dette skete primært for at sikre de pågældende den mest hensigtsmæssige antibiotikabehandling, f.eks. i forbindelse med operation”.

Imidlertid kommer de to læger ikke ind på begrundelsen for den kostbare indsamling og behandling af de ubrugelige data. Den årlige statistik over MRSACC398- epidemien har flere givet anledning til mistolkninger, især i landbrugspressen. Således erklærede landbrugsavisen.dk “MRSA-kurven er knækket”, 8. juni 2016 på grundlag af den misvisende statistik.

MRSA_kurven

Landbrugsavisen har rapporteret fejlagtigt med udgangspunkt i den kritisable registrering fra Sundhedsstyrelsen.

Endelig bekræfter de to overlæger, at MRSA-kurven over tid vil udvise et markant fald, efterhånden som flere og flere beskæftigede i svineindustrien bliver registrerede som “nysmittede”:

“Sundhedsstyrelsen er enig i, at der over tid vil ske en ophobning af raske smittebærere med husdyr-MRSA hos personer, der dagligt arbejder med levende svin. Dette skyldes, at det ikke findes hensigtsmæssigt at forsøge at fjerne bakterien, hvis man efterfølgende igen udsættes for den i samme grad. Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet særlige regelsæt for at beskytte disse personer”.

Robert_Skov

Overlæge Robert L. Skov, tidl. SSI.

I indlægget undlader de to læger, der har haft ansvaret for registreringen gennem årene, at fortælle, hvad Sundhedsstyrelsen agter at gøre for at få etableret en brugbar, retvisende statistik. Overlæge Robert L. Skov, Statens Serum Institut (SSI), der har haft det direkte ansvar for at udforme de årlige statistikker, er ikke ansat længere i Sundhedsministeriet. Han forlod stillingen 1. juni 2016 for at søge arbejde i det private erhvervsliv. Skov har tidligere erklæret Danmark for “verdensmestre i at holde MRSA ude”.

Comments

comments

En kommentar til Sundhedsstyrelsen indrømmer: MRSA-statistik er ubrugelig!

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.