Svine-MRSA koster nu samfundet 43 mio. kr. om året

AlleMRSA2014

Husdyr-MRSA eller svine-MRSA er den dominerende antibiotika-resistente stafylokok i dag (2014). Kilde: Statens Serum Institut.

Antallet af tilfælde med den resistente husdyr-MRSA stiger hastigt. Det gør omkostningerne også, viser ny undersøgelse. Det skriver dagens.dk 9. oktober 2015.

De seneste ti år er antallet af tilfælde, hvor mennesker er smittet med svine-MRSA – eller husdyr-MRSA – vokset voldsomt. Og omkostningerne kan blive væsentligt højere de kommende år, hvis smittespredningen ikke kommer under kontrol.

Det viser en ny undersøgelse som Sundheds- og ældreministeriet har bedt KORA – det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning gennemføre.

De 43 mio. kr. svarer til 19.266 kroner pr. smittet. Det er især hospitalernes udgifter til at forebygge spredning af smitte koster dyrt.

»Omkostningerne vil stige markant, hvis antallet af nye tilfælde af husdyr-MRSA fortsætter med at stige i samme takt som hidtil. Vores undersøgelse ser alene på omkostninger. Man kan derfor ikke på baggrund af vores undersøgelse konkludere, hvilke indsatser der er mest omkostningseffektive i forhold til at bekæmpe spredningen af husdyr-MRSA, da det kræver viden om både omkostninger og effekter,« siger seniorprojektleder Marie Jakobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.

svine-mrsa-graf-01

Antallet af smittede i 2014 var 1.279 – næsten en fordobling fra 633 året før. Denne voldsomme udvikling understreger infektionernes epidemiske karakter.

I 2014 blev der registreret 1.279 nye tilfælde af husdyr-MRSA hos mennesker i Danmark. Det første tilfælde herhjemme blev fundet i 2004, og siden er antallet af smittede steget kraftigt. Bakterien overføres fra husdyr, især fra svin. Bakterien findes sjældent hos personer, der hverken har direkte kontakt med levende svin eller bor i en husstand med en person, som har direkte kontakt med levende svin.

Bakterien blev første gang registreret blandt danske svin i 2007, og bakterien har i dag spredt sig til 68 procent af de danske slagtesvinebesætninger. Husdyr-MRSA er nu den hyppigst forekommende MRSA-type i Danmark. Hidtil er fem kronisk syge personer døde som følge af smitte med bakterien.

Det er første gang, at sundhedsvæsenets omkostninger ved husdyr-MRSA er opgjort.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.