SvineMRSA kræver endnu et dødsoffer

Skærmbillede 2014-11-15 11.49.45

Det er de svinetunge regioner i Jylland, der rammes hårdest af svineMRSA-epidemien.

Produktionsforholdene i svineindustrien har krævet et 5. dødsoffer som resultat af en MRSACC398-forårsaget blodforgiftning. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i sin seneste opgørelse over antallet af blodforgiftninger forårsaget af svine-MRSA i det tredje kvartal af 2014. Samtidig sætter svineMRSA-epidemien ny rekord med 1035 inficerede i 2014 pr. 15. november. I hele 2013 blev der blot indberettet 663 smittede.

Statens Serum Institut har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for de første tre kvartaler af 2014, og i tredje kvartal blev der konstateret 15 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Tre personer døde indenfor 30 dage.  Af de 15 tilfælde var tre med MRSA CC398, hvoraf én person døde indenfor 30 dage. Der er tale om en svækket patient, der havde været opereret flere gange. men patienten havde ikke kontakt til svinelandbrug. Det er det 5. dødsoffer på grund af svineMRSA-epidemien siden 2011.

Skærmbillede 2014-11-15 11.53.37

MRSACC398 – eller svinevarianten – er nu den helt dominerende MRSA-type af samtlige registrerede former.

Den seneste opgørelse fra SSI over MRSA- inficerede personer satte ny rekord pr. 15. november med 1035 smittebærere. Det er det højeste antal nogensinde, og intet tyder på en stabilisering inden for overskuelig fremtid. Hele stigningen skyldes den eksplosive vækst i udbredelsen af den særlige svineMRSA.

Fordelingen af svineMRSA-smittede afspejler helt entydigt svineindustriens udbredelse i Danmark. Værst står det til i Sønderjylland, som er den landsdel, der huser flest svin herhjemme. Dernæst følger Nordjylland, Vestjylland og Østjylland.

MRSA forekommer og registreres i 12 forskellige kategorier alt efter oprindelse, men i dag er husdyrindustriens MRSCC398 den helt dominerende smittekilde i Danmark. Pr. 15. november 2014 var svineMRSA alene skyld i 1035 tilfælde ud af samtlige 2427 tilfælde. Husdyrindustrien har dermed indtaget førstepladsen som den helt dominerende smittekilde.

Skærmbillede 2014-11-15 11.47.52

Aldersfordelingen viser klart, at det er de erhvervsaktive, der hyppigst bærer de smitsomme bakterier.

I nogle medier udbredes en myte om, at kun gamle personer rammes af smitten med henvisning til de fem alderstegne dødsofre, men myten dementeres af SSI-opgørelsen. Når man ser på aldersfordelingen for 2014-smittede er der blot 79 personer over 65 år, mens 85 smittede var under 15 år, heraf 28 under et år. Den helt store risikogruppe er dog de erhvervsaktive 15-64-årige med hele 871 indberetninger. Der er en klar kønsforskel med 623 smittede mænd og 412 smittede kvinder.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.