Kilderne til smitte med ASF omfatter konventionelle svin, vildsvin, flåter og andre insekter, forurenet foder og vand, ornesæd, svinekød, transportkøretøjer og frem for alt svinepersonalet. Grafik på grundlag af den kinesiske forskningsartikel. Illustrator: Niels Knudsen

Pilen peger mod mennesket som den væsentligste smittekilde med ASF-virus med ansvaret for op mod halvdelen af alle udbrud i Kina. Det betyder, at det danske vildsvinehegn næppe vil være nok til at beskytte den enorme danske svinekødsindustri mod smitten sydfra

Efter 4 år med afrikansk svinepest (ASF) i Kina er der gjort vigtige erfaringer for svinekødsindustrien om risici, smitteveje og forebyggelse, og budskabet er, at mennesker bærer hovedansvaret for udbredelsen af den smitsomme epidemi, som eksperter vurderer til at have kostet livet for op mod 300 millioner svin i Kina siden 2018. Det svarer til 25% af den globale svinebestand, som er døde eller aflivet i Kina på grund af svinepest.

Disse erfaringer udgør nøglebudskabet i en omfattende analyse af udbrud af afrikansk svinepest (ASF), som Kina har kæmpet med siden 2018, og som er blevet offentliggjort i det peer-reviewede tidsskrift Viruses. Forskerne leverer også et klart billede af, hvordan man forebygger og tackler virussen.

Mennesker som hoveddistributører af ASF-virus

Personel og transportkøretøjer står for næsten halvdelen af al smittespredning ifølge de kinesiske forskere. Privatfoto

Forskerne, der er knyttet til South China Agricultural University, DBN og det kinesiske akademi for landbrugsvidenskaber, peger på mennesker som hovedkilden til spredning af ASF-virus. I 46 % af de undersøgte kinesiske ASF-udbrud ser det ud til, at virussen er kommet ind i en virksomhed via personale eller transportkøretøjer. I 42 % af tilfældene var foderet forurenet; fodring med affald bliver stadig brugt i Kina.

Med personale og transportkøretøjer som ansvarlige for smittespredningen i næsten halvdelen alle smitteudbrud er det klart, at den danske svinekødsindustri er enormt sårbar, fordi man fortsat tillader kørsel med transporter af svin ind og ud af de smitteramte områder i bl.a. Polen og Tyskland. Den danske eksport af levende svin ligger på omkring 14 mio. dyr årligt. Ligeledes er der heller ikke grebet ind overfor jagtrejser til f.eks. Polen og med henblik på at nedlægge vildsvin. I lyset af de kinesiske erfaringer står det klart, at det milliondyre svinehegn langs den dansk-tyske grænse vil være virkningsløst, når smitten kommer.

Trods mange protester gennemtrumfede den daværende fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at der blev brugt over 100 mio. kr. på et formentlig nyttesløst hegn langs den dansk-tyske grænse ifølge disse hyggelige typer, der dukkede op og protesterede. Foto:

Laboratorieundersøgelser viste, at virussen kan overleve i flere måneder i forurenet foder eller i insekter som flåter. Visse flåt-arter kan bære virus i 4 år. Ved smittevejen via foder er der også en henvisning til spredning med vildsvin.

Det er stadig uklart, hvor længe et overlevende svin kan bære ASF-virussen, skriver forskerne. Adskillige undersøgelser har rapporteret, at helbredte svin stadig spreder virus seks måneder efter infektion. På den måde kan et inficeret vildsvin teoretisk set forurene foder, når det krydser en kornmark.

Overlevende svin kan også forårsage geninfektion i svinepopulationer gennem levering af nye modtagelige svin, tilføjede forskerholdet. Holdet viste også, at virus kan overleve i gødning i mindst elleve dage. Efter en måned blev den stadig fundet aktiv i gulvene og stiens vægge på en inficeret gård.

ASF-vaccination er mest effektiv, men stadig umulig

Vaccination er den mest effektive måde at forebygge på, men på trods af alle indsatser i forskellige lande, kan der stadig gå nogle år, før en velfungerende vaccine kommer på markedet, skriver forskerne. En række virushæmmere er blevet testet i de seneste årtier. Disse viste sig at være effektive på laboratorieniveau, men er endnu ikke anvendelige på dyreniveau.

Man forsøger også at opdrætte et ASF-resistent svin. Grundlaget for den forskning er det afrikanske vortesvin, som kun udvikler milde symptomer efter infektion og sjældent dør af sygdommen.

Det seneste situationsbillede af AFS-smitten i Fjernøsten. Kilde: FAO

Tamsvin ser også ud til at kunne overleve en infektion. Disse svin adskiller sig på et genetisk niveau fra stifæller, der ikke overlever en infektion. Det kinesiske forskerhold forsøger at skabe et naturligt resistent svin med genteknologi. Derudover arbejdes der på at opnå et resistent svin gennem avl med naturligt resistente svin.

Fakta

  • Afrikansk svinepest (ASF) er en meget smitsom virussygdom forårsaget af infektion med afrikansk svinepestvirus (ASFV), med udbredelse og dødelighed tæt på 100 %.
  • Sygdommen blev første gang rapporteret i Kenya i 1921, og adskillige vigtige interkontinentale overførsler har fundet sted siden da.
  • I august 2018 blev Kinas første ASF-tilfælde identificeret i Shenyang City, Liaoning-provinsen. Herefter har ASF spredt sig over hele landet med en ekstrem hurtig hastighed, hvilket har ført til en kraftig reduktion i svinebestanden og forårsaget et stort tab for svineindustrien.
  • Ved begyndelsen af ​​ASFV-udbruddene i Kina blev mere end 50% af verdens svin opdrættet i Kina; over 99 % af de kinesiske svinefarme var små bedrifter, der producerer færre end 500 svin årligt. Biosikkerhedsniveauet på disse gårde er enten meget lavt eller næsten ingen.
  • Det er blevet anslået, at ASF kan føre til et tab på 16,5 milliarder US dollars i det første år, hvis smitten brød ud i USA. Det er vigtigt at understrege, at antallet af levende svin opdrættet i Kina er seks gange større end i USA. Derfor kan der spekuleres i, at det direkte økonomiske tab forårsaget af ASF-pandemier i Kina er meget større end det beregnede US-tab.
  • Desuden har smitteudbrud en væsentlig indflydelse på den samlede økonomiske udvikling og befolkningens levebrød. Derfor er der et presserende behov for effektivt at forebygge og kontrollere ASF for at genoprette svineproduktionen i Kina.

Hvem skal betale, når svinepesten kommer til Danmark? Det skal du…

Genotype I er nu også i Kina

Det samlede billede af afrikansk svinepest i Kina er blevet mere komplekst i løbet af 2021, hvor kinesiske videnskabsmænd også har rapporteret fremkomsten af ​​ASF-virus af genotype I, som fører til kroniske infektioner. Det skrev svinenyhedsbrevet Pig Progress den 5. november 2021.

Genotype I var den stamme, der fandtes i Portugal og Spanien i flere årtier i det 20. århundrede og i øjeblikket optræder endemisk på den italienske ø Sardinien. Lige siden ASF-virus har holdt sit (gen-)indtog i Europa og Asien fra 2007, var det med genotype II – en anderledes og mere virulent stamme.

Forskerne, der er knyttet til Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy for Agricultural Science (CAAS) i Harbin, konkluderede i en artikel i Emerging Microbes & Infections, at fremkomsten af ​​genotype I ASF-vira “vil give flere problemer og udfordringer for kontrol og forebyggelse af afrikansk svinepest i Kina.”

Bannerfoto: Døde svin uden for svinefabrik. Privatfoto

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar