Ups! Hvor er vores haler? Og hvad med lidt halm?

En gruppe på seks svineproducenter har startet foreningen welfare-pigs – velfærdsgrise – angiveligt som et alternativ til de indtægtsgivende økologiske grise. Foreningens primære formål er ikke dyrevelfærd, men økonomi i form af et markedstillæg for at give grisene bedre forhold end krævet i lovgivningen.   […]

En so med 22 smågrise i hvert kuld – det er ikke noget problem

Moderne genetik – ikke mindst fra Danmark – har skabt højtydende søer, som regelmæssigt føder kuld med betydelig flere grise, end soen har patter til. Resultatet er en forholdsvis høj dødelighed blandt smågrisene. Udfordringen er derfor at holde flest mulige af de overlevende grise i […]

Landsmøde: Mod industrisvin – for et grønt landbrug

NOAH og Miljøforeningen Tuse Næs afholder den 28. oktober 2018 stormøde for grupper og enkeltpersoner, der arbejder eller ønsker at arbejde mod den industrielle svineproduktion og for et bæredygtigt og retfærdigt landbrug. Stormødet vil give mulighed for at mødes og udveksle idéer og gode råd, […]

Over 1 million EU-borgere siger nej tak til burgrise

Pressemeddelelse, den 4. oktober 2018 fra Dyrenes Beskyttelse Den tvær-europæiske kampagne for at sætte grises vilkår på dagsordenen hos EU-Kommissionen har nået en milepæl med over 1 mio. underskrifter. Opbakningen vækker stor glæde hos Dyrenes Beskyttelse. Over 1 mio. EU-borgere har skrevet under på et […]

Danske mink stopfodres med antibiotika

Forbruget af antibiotika på de danske minkfabrikker er eksploderet, mens resten af husdyrbranchen bruger mindre end tidligere. Det viser årets DANMAP-rapport for 2017, der blev offentliggjort den 2. oktober 2018. Rapporten udarbejdes af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. I modsætning til forbruget […]

Ulvekender er rystet over det danske retsvæsen

Journalist og forfatter Jonna Odgaard har skrevet denne kommentar til dommen over den 66-årige vestjyde, der nedskød en ulv med fuldt overlæg: Jeg var så naiv (i forhold til det danske retssystem), at jeg troede, at når der var tale om en så alvorlig forbrydelse […]

Fire ud af fem danskere kræver bedre vilkår for slagtekyllinger

En ny spørgeundersøgelse om kyllingers velfærd viser, at danskerne vil have bedre vilkår for de danske slagtekyllinger. Den massive opbakning vækker glæde hos Dyrenes Beskyttelse, skriver foreningen i en pressemeddelelse 24. september 2018. For lidt plads, gangbesvær, manglende adgang til det fri og enorme flokke […]