Svinefabrikken Danmark

“Strategien i dansk svineproduktion har været masseproduktion frem for kvalitet. Langt hovedparten af de svin, vi producerer, eksporteres levende, halve eller udskårne – uden nogen væsentlig værditilvækst. Den andel af eksporten, der udgøres af levende smågrise, er i løbet af de seneste år steget markant. […]

Ombudsmanden bøjer sig for Dan J.’s hemmelighedskræmmeri

I den meget omtalte svine-MRSA-sag besluttede Fødevarestyrelsen i september 2014 at give tre journalister aktindsigt i hidtil hemmeligholdte oplysninger. Det skete på baggrund af en redegørelse fra ombudsmanden, men samtidig meddelte Fødevarestyrelsen, at man “suspenderer” udleveringen af oplysningerne. Styrelsen henviste til, at Landbrug og Fødevarer […]

Dansk landbrug betyder forsvindende lidt

Det kan undre, at der fortsat er folk, der påstår, at Danmark er et landbrugsland, og at det skal vedblive at være det. Det skriver professor Søren Kjeldsen-Kragh i Information 15. oktober 2014. Her er nogle af hovedsynspunkterne i kronikken: Danske landmænd sørger for eksportindtægter […]

Journalistforbundet bakker op om MRSA-sagen

Danmarks Journalistforbund går nu ind i den verserende sag om de hemmeligholdte lister over fabrikker med svinebakterien MRSA. Forbundet hovedintervenerer som mandatar for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, da sagen vurderes som principiel for offentligt indsigt i Fødevarestyrelsens arbejde. Det oplyser DJ 1. oktober 2014. MRSA-sagen handler kort fortalt […]

Luk dansk landbrug

Her er en ramsaltet kronik om dansk landbrug, som blev bragt i dagbladet Information 26. september 2014. Den er skrevet af Erik Boel og Holger Øster Mortensen. Læs denne appetitvækker: “Engang var det anderledes. Vi skal ikke engang tilbage til H.C. Andersens tid, for at […]

L&F-dyrlæger grebet i at lyve om MRSA-lister

Landbrugets to centrale nøglepersoner i den langvarige strid om MRSA-lister er begge blevet grebet i at omgås sandheden særdeles letfærdigt. Det fortæller Radio24/syv i programmet “Reporterne” 29. september 2014. Det er de to chefdyrlæger, Poul Bækbo fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, og Jan Dahl […]

Gade løber af pladsen i utide

Det er interne uenigheder om organisationen i Landbrug og Fødevarer, der har fået Søren Gade til at forlade den private interesse-organisation. Det skriver Ritzau 24.  september 2014. Det bekræfter formand Martin Merrild, som begræder den tidligere forsvarsministers exit. – Søren har været meget ude af huset, […]

Nytænkning fra Axelborg

FAKTA Køer på græs: 2013: 25 procent 2010: 35 procent 2003: 75 procent 1975: Tilnærmelsesvis 100 procent Kilde: Tal fra Videncentret for Landbrug baseret på tællinger og skøn ud fra konsulenters tilbagemeldinger Besætninger: Der er 3.920 malkekvægsbesætninger i Danmark. For 25 år siden var tallet […]

Landbruget vildleder om MRSA

Der er en risiko for MRSA-smitte, hvis man håndterer råt kød – trods udmeldinger om det modsatte. Når adskillige danske myndigheder oplyser, at der ikke er nogen risiko for MRSA-smitte fra madvarer til mennesker, passer det ikke. Det skriver Jyllands-Posten 16. september 2014 med Radio24syv som […]